Strój barbarzyńców (V w.)

Ubiory odzwierciedlają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Powiązane treści

Starożytne wazy greckie

Wazy starożytnych helleńskich mistrzów także dzisiaj stanowią ważne źródło do badań...

Panteon (Rzym, II wiek n.e.)

˝Świątynia wszystkich bogów˝ w całej okazałości została wybudowana za czasów cesarza...

Skarbiec Atreusza (Mykeny, XIV w. p.n.e.)

Grobowiec kopułowy w starożytnych Mykenach tradycja łączy z imieniem mitologicznego króla...

Amfiteatr (Pula, I wiek)

Ta rzymska budowla, znajdująca się na terenie dzisiejszej Chorwacji, była jednym z...

Starożytne greckie kolumny

Kolumny porządku doryckiego, jońskiego i korynckiego różnią się rozmiarami i zdobnictwem...

Posąg Apoksymenosa

Charakterystyczne dzieło sztuki starożytnej Hellady zostało znalezione na dnie morza przy...

Cella trichora (Pecz, Węgry)

Wczesnochrześcijańskie katakumby (nekropolie) w Peczu są cennymi stanowiskami...

Kamień z Rosetty

Dzięki kamieniowi z Rosetty udało się rozwiązać tajemnicę hieroglifów.

Added to your cart.