Statek powietrzny (balon) braci Montgolfier (XVIII wiek)

Statek powietrzny (balon) braci Montgolfier (XVIII wiek)

Udany lot balonem francuskich braci również przyczynił się do podboju przestrzeni powietrznej.

Historia

Etykiety

Bracia Montgolfier, Montgolfier, sterowiec, lotnictwo, balon, wynalazca, wynalazki, wenflon, termodynamika, Historia nauki, wynalazek, Francuski, Paryż, Fizyka, wyciąg, prawa gazowe, Mechanika, technika, Francja, czasy nowożytne, historia

Powiązane treści

Pytania

 • Jakiej narodowości byli bracia Montgolfier?
 • Początkowo balon chciano napełniać gazem, który później okazał się być gazem łatwopalnym i którego magazynowania też nie potrafili rozwiązać. Co to był za gaz?
 • W którym roku bracia Montgolfier pokazali oficjalnie swój wynalazek?
 • Jak zareagowali francuscy rolnicy na nadlatujący z Paryża balon?
 • W którym roku, po raz pierwszy, człowiek wzniósł się w powietrze balonem braci Montgolfier?
 • Według legendy, w jaki sposób bracia udowodnili, że latanie nie szkodzi żywym organizmom?
 • Co stało się z jednym z braci, gdy w 1784 roku po raz pierwszy wziął osobiście udział w locie balonem?
 • Który z władców francuskich obejrzał wzlot balonu 29 września 1783 roku?
 • Czy to prawda, że uznając ich osiągnięcia, król nadał braciom Montgolfier status szlachecki i przyznał im dożywotnią pensję?
 • Czy to prawda, że niewykształceni ludzie myśleli, że balon jest dziełem szatana?
 • Czy to prawda, że jeszcze przed braćmi Montgolfier Leonardo da Vinci również stworzył funkcjonujący balon na podgrzane powietrze?
 • Za pomocą czego bracia Montgolfier uzyskali poziomy ruch balonu?
 • Który z poniższych wynalazków wyprzedził wynalazek braci Montgolfier?
 • Na jaką wysokość wzleciał balon podczas pierwszego swobodnego lotu z udziałem człowieka?
 • Który z gazów używany był do balonów na ogrzane powietrze, począwszy od końca XVIII wieku?
 • Która z organizacji naukowych przyjęła jako swoich członków braci Montgolfier?
 • Które z poniższych sformuowań dotyczy wynalazku braci Montgolfier?
 • Jaka była średnica pierwszego, publicznie zaprezentowanego balonu?
 • Na czym polegał problem z parą wodną stosowaną w pierwszych eksperymentach?
 • Kogo chciał król francuski wysłać na pierwszy lot próbny z udziałem człowieka?
 • W jakim historycznym okresie żyli i tworzyli bracia Montgolfier?
 • Które z poniższych wynalazków NIE było współczesne z balonem braci Montgolfier?
 • Z pomocą czego bracia Montgolfier rozwiązali pionowy ruch balonu?
 • Kto NIE był jednym z współczesnych braci Montgolfier?
 • Kto był jednym z współczesnych braci Montgolfier?

Sceny

Statek powietrzny

Przelot

Konstrukcja

Narracja

Działalność francuskich braci Montgolfier była ważnym kamieniem milowym w historii lotnictwa. Joseph-Michel i Jacques Etienne Montgolfier, dwaj synowie z rodziny producenta papieru w rejonie francuskiego Annonay, prowadzili eksperymenty z balonami na ogrzane powietrze.

Balon na ogrzane powietrze to taki balon, który wykorzystuje gorące powietrze, aby wznieść się do góry.

Bracia początkowo próbowali użyć parę wodną, ​​jednakże para po ochłodzeniu skraplała się, i zwilżała zrobiony z papieru balon, który stawał się bezużyteczny. Później próbowali napełnić balon dymem, ale dym bardzo szybko ochładzał się, i ten sposób też nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Przełom przyniosło w końcu ciągłe ogrzewanie od spodu powietrza znajdującego się w balonie.

Pierwsze balony były bezzałogowe, ale później, jak głosi legenda, szczęśliwie przemieszczano za ich pomocą zwierzęta. Oficjalny publiczny pokaz balonu odbył się w czerwcu w 1783 roku, w pobliżu Paryża.

Pierwszy lot człowieka w balonie na uwięzi miał miejsce w październiku 1783 roku, na wysokości 26 m, również w okolicy Paryża. Zaprezentowany na pokazie balon wykonany był z ozdobnego płótna w kształcie wora, wyłożonego papierem. Materiał, który był bardzo łatwopalny, pokryto ognioodpornym ałunem.

Pod otwartą od spodu czaszą balonu umieszczono metalową kratę, na której rozpalono drewno i słomę. Powstały w ten sposób dym i ciepłe powietrze podniosły balon do góry. Lot trwał 25 minut i w tym czasie swobodnie unoszący się balon braci Montgolfier pokonał odległość około siedmiu i pół kilometra. Dzielni ochotnicy, pewien francuski lekarz i francuski markiz, którzy zajęli miejsce w gondoli, stali się pionierami swobodnych lotów balonem.

Powiązane treści

Bastylia (Paryż, XVIII wiek)

Paryskie więzienie stało się legendarne po wydarzeniach rozpoczynających rewolucję w 1789...

Ameryka kolonialna (do 1763 roku)

W podboju Nowego Świata wzięło udział wiele krajów europejskich, przyczyniając się do...

Żołnierze wojny secesyjnej

W wojnie secesyjnej walczyli ze sobą żołnierze Konfederacji z południa i Unii z północy.

Górnictwo w ​​czasie rewolucji przemysłowej

Ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na surowce rozwijającego się dynamicznie...

Europejska eksploracja

Pragnienie wzbogacenia i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa wraz z postępem w rozwoju...

Turecki sułtan (XVI wiek)

Na czele Imperium Osmańskiego stał sułtan, pan życia i śmierci.

Ojciec komet: Edmond Halley

Do końca XVI wieku astronomowie nie potrafili wyjaśnić zjawiska spadających gwiazd.

Farma wiejska (Węgry, XIX w.)

Samotnie stojące, stale zamieszkałe chłopskie gospodarstwo wiejskie na terenie Niziny...

Added to your cart.