Starożytny teatr grecki (teatr Dionizosa)

Starożytny teatr grecki (teatr Dionizosa)

Teatr o charakterystycznym kształcie i znakomitej akustyce znajduje się na stoku ateńskiego Akropolu.

Historia

Etykiety

Dionizos, teatr, Ateny, Akropol, bóg, działanie, dramat, audytorium, parkiet, chór, maska, budynek, struktura, amfiteatr, Grecki, Grecja, Ancient Greek, starożytność, ołtarz, patron, historia

Powiązane treści

Sceny

Teatr grecki

 • Akropol
 • Ateny
 • mur miejski
 • teatr Dionizosa

Posąg Dionizosa

Scena

 • zdobiony budynek
 • scena (logeion)
 • amfiteatr
 • boczne przejście (parodos)
 • aktorzy
 • kolumnada
 • chór
 • siedzenia dla honorowych gości (prohedria)
 • widownia (theatron)
 • półkolista przestrzeń na występy chóru (orchestra)

Gra aktorów

Maski

Aktorzy

Linia czasu

Animacja

 • zdobiony budynek
 • scena (logeion)
 • amfiteatr
 • boczne przejście (parodos)
 • aktorzy
 • kolumnada
 • chór
 • siedzenia dla honorowych gości (prohedria)
 • widownia (theatron)
 • półkolista przestrzeń na występy chóru (orchestra)

Widownia

Narracja

Dionizosa, jednego z bogów starożytnej Grecji, znamy jako boga winnej latorośli, wina, namiętności i płodności. Hellenowie czcili go również jako patrona sztuk teatralnych. Nie jest więc przypadkiem, że budowla wzniesiona u podnóża ateńskiego Akropolu przeszła do historii jako Teatr Dionizosa. Według źródeł historycznych datę wystawienia pierwszej sztuki teatralnej w 534 r.p.n.e. uznaje się za początek teatru. W późniejszym okresie wystawiano w teatrze wspaniałe dzieła legendarnych autorów okresu klasycznego.

Struktura starożytnego teatru greckiego uzyskała swoją ostateczną formę w epoce hellenistycznej. Widownia w kształcie podkowy otaczała orchestrę łukiem większym od półkola. Początkowo siedzenia wykonywano z drewna, później pokrywano je płytami kamiennymi lub wykuwano je bezpośrednio w skale. Zaprojektowanie i wykonanie wznoszącej się schodkowo widowni było tak doskonałe, że słyszalność była znakomita nawet w najwyższych rzędach.

Poprzednikiem orchestry był okrąg, udeptany plac, na którym przedstawiano tańce i śpiewy chóru na cześć Dionizosa. Później pokrywano go płytami kamiennymi, a jego kształt nie był idealnym kołem. Znajdował się na nim odpowiednio zgrupowany chór.

Faktyczna scena była podestem na kolumnach, znajdującym się za orchestrą. Zazwyczaj w tle stał budynek kamienny, który służył jako tło przedstawień jak również zamykał całą przestrzeń.

W starożytnych teatrach greckich nie mogły występować kobiety, dlatego role kobiece grali mężczyźni lub chłopcy.

Aktorzy wyrażali swe emocje przy pomocy charakterystycznych masek. Artyści podczas przedstawień nosili specjalne obuwie na wysokich podeszwach (koturny).

Powiązane treści

Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol ateński jest najsłynniejszą na świecie twierdzą, zbudowaną w 5 wieku p.n.e, w okresie zwanym złotym wiekiem peryklejskim.

Teatr Pompejusza (Rzym, I wiek p.n.e.)

Ufundowany przez rzymskiego polityka Gnejusza Pompejusza, był jednym z pierwszych stałych teatrów w "Wiecznym mieście", wzniesionych z kamienia.

Kamienie milowe historii rzeźbiarstwa

Animacja pozwoli nam poznać pięć wyjątkowych dzieł sztuki w historii rzeźbiarstwa.

Mykeny (2 tysiąclecie p.n.e.)

Miasto, od którego nazwano całą rozwiniętą kulturę, było pierwszą miejscowością w historii, która posiadała cytadelę.

Olimpia (V wiek p.n.e.)

Począwszy od 776 roku p.n.e., organizowane co cztery lata wydarzenia religijne i sportowe uczyniły to miasto jednym z ośrodków starożytnej Hellady.

Starożytne greckie kolumny

Kolumny porządku doryckiego, jońskiego i korynckiego różnią się rozmiarami i zdobnictwem głowic (kapiteli).

Starożytne wazy greckie

Wazy starożytnych helleńskich mistrzów także dzisiaj stanowią ważne źródło do badań historycznych.

Teatr Globe (Londyn, XVII wiek)

Jednym z dyrektorów zbudowanego w Londynie renesansowego teatru, w kształcie otwartego amfiteatru, był William Szekspir

Teatro Olimpico (Vicenza, XVI wiek)

Jeden z pierwszych teatrów nowożytnych, wybudowany na wzór teatru antycznego, został oddany do użytku w 1585 roku.

Śruba Archimedesa (III wiek p.n.e.)

Wynalazkiem Archimedesa nazywano maszynę używaną do nawadniania kanałów irygacyjnych.

Gmach Opery (Sydney, 1973)

Pod względem kształtu i położenia budynek Opery w australijskim mieście jest jednym z najbardziej wyjątkowych budynków operowych świata.

Bogowie greccy

Bogowie Olimpu starożytnej mitologii greckiej podobnie do ludzi różnili się od siebie.

Kino (USA, lata 1930)

W latach 10-tych XX wieku w amerykańskich dużych miastach z ferworem budowano nowe kina.

Added to your cart.