Starożytny grecki żaglowiec handlowy

Starożytny grecki żaglowiec handlowy

W świecie starożytnym Grecy, dzięki swoim żaglowcom, przejęli od Fenicjan rolę "przewoźników morskich".

Historia

Etykiety

transportu towarów, handlem, płynąć statkiem, kupiec, Handel morski, Grecki, starożytność, statek, Grecja, Hellas, państwo-miasto, kwadratowych żagla, kadłub, ster, ładownia, amfora, przechowywanie, maszt

Powiązane treści

Sceny

Grecki żaglowiec handlowy

 • maszt
 • żagiel rejowy
 • kadłub
 • wiosła

Widok z bliska

Pokład

Przekrój

 • żagiel rejowy
 • kadłub
 • wiosła
 • ładownia
 • amfory

Animacja

 • żagiel rejowy
 • kadłub
 • wiosła
 • amfory

Narracja

Położenie starożytnej Hellady stwarzało jej mieszkańcom doskonałe warunki do morskiej żeglugi. Wraz z upadkiem fenickich miast-państw Grecy przejęli kontrolę nad handlem w basenie Morza Śródziemnego, stając się "przewoźnikami" na tym morzu.
Naturalnie, Grecy już wcześniej pływali wzdłuż wybrzeży Hellady i między jej licznymi wyspami, dzięki czemu na mistrzowski poziom wynieśli sztukę budowy okrętów.
Nawet do budowy większych i mniejszych żaglowców handlowych używali doskonałych materiałów i wyspecjalizowanej technologii.

Przy budowie statku Grecy kierowali się zasadą, że główną funkcją statku jest bezpieczne dostarczenie jak największej ilości towaru w wyznaczone miejsce. Dlatego kadłub statku był zwykle szeroki i głęboki.

Animacja prezentuje mniejszy typ żaglowca handlowego. Jednomasztowiec poruszany był wiatrem, łapanym w żagiel rejowy. Kierowano nim przy pomocy wioseł sterowych. Ładownię statku wypełniały amfory z przewożonym towarem.

Powiązane treści

Żaglowiec starożytnego Egiptu

Statki morskie i rzeczne starożytnych Egipcjan to żaglowce wyposażone w wiosła i jeden maszt.

Diera (starożytna galera)

Diera to rodzaj żaglowego okrętu wojennego z dwoma rzędami wioseł, który na dziobie posiadał charakterystyczny taran i używany był przez wiele narodów...

Kwinkwerma (III wiek p.n.e.)

Galera rzymska, mająca kilka rzędów wioseł, w okresie hellenistycznym była typowym okrętem wojennym.

Starożytny ateński obywatel i jego żona

Ateńskie polis to demokratyczna wspólnota pełnoprawnych obywateli, którzy rządzą się sami, nie tworząc oderwanych od społeczeństwa struktur państwowych.

Żaglowce

Szkuner, zazwyczaj używany jako handlowy statek żaglowy, pojawił się w XVI-XVII wieku w Holandii.

Brytyjski okręt wojenny (XVIII wiek)

Na przełomie XVII-XIX wieku Anglicy odgrywali czołową rolę w budowie wojennych okrętów żaglowych.

Dom mieszkalny w starożytnej Grecji

Przeciętne starożytne domy greckie to rozmieszczone na planie prostokąta dwupiętrowe budynki, o układzie geometrycznym.

Starożytne wazy greckie

Wazy starożytnych helleńskich mistrzów także dzisiaj stanowią ważne źródło do badań historycznych.

Statek Wikingów (X wiek)

Wspaniali budowniczowie statków i żeglarze, podejmowali dalekie wyprawy na wodach mórz i rzek.

Tradycyjny żaglowiec arabski (sambuk)

Największy żaglowiec arabski, sambuk, wykorzystywany przede wszystkim do celów handlowych, był typowym statkiem wód Zatoki Perskiej.

Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol ateński jest najsłynniejszą na świecie twierdzą, zbudowaną w 5 wieku p.n.e, w okresie zwanym złotym wiekiem peryklejskim.

Added to your cart.