Starożytne wazy greckie

Starożytne wazy greckie

Wazy starożytnych helleńskich mistrzów także dzisiaj stanowią ważne źródło do badań historycznych.

Nauka o sztukach wizualnych

Etykiety

wazon, malowanie ceramiki, czarny rysunek, czerwono-rysunek, starożytność, Grecki, naczynie, Ancient Greek, amfora, kielich, glina, ceramika, Sztuka, dekoracja, mitologia

Powiązane treści

Sceny

Greckie naczynia

  • Naczynia czerwonofigurowe
  • Naczynia czarnofigurowe

Naczynia czarnofigurowe

  • Eksekias: Achilles i Ajax grają w kości - Dzieło najznakomitszego malarza waz w stylu czarnofigurowym. Pochodzące z ok. 540 p.n.e arcydzieło przedstawia bohaterów wojny trojańskiej, grających w kości w przerwie między walkami.
  • Eksekias: Dionizos na morzu - Dzieło najznakomitszego malarza waz w stylu czarnofigurowym. Jest to spłaszczona, szeroka waza na wysokiej nóżce z ok. 540-530 p.n.e. Na wewnętrznej stronie naczynia, wyposażonego po obu stronach w poziome uchwyty, widnieje scena mitologiczna.
  • Waza Lekyt - Ma długi brzusiec, zwężający się u podstawy, z ostro zaznaczoną górą, która przechodzi w krótką szyjkę z wylewem w kształcie filiżanki. Waza, ozdobiona sceną z życia codziennego, pochodzi najprawdopodobniej z ok. 500 p.n.e.

Naczynia czerwonofigurowe

  • Krater w kształcie dzwonu - Naczynie do mieszania wina z wodą. Dzieło, pochodzące z ok. 440 p.n.e., przedstawia grającego na lirze Orfeusza.
  • Amfora Andocidesa - Twórca wazy był uczniem Eksekiasa. To właśnie w jego warsztacie garncarskim narodziła się nowa technika malowania waz: styl czerwonofigurowy. Prezentowana amfora pochodzi najprawdopodobniej z ok. 530 p.n.e.
  • Krater w kształcie kielicha - Przedstawia scenę z widowiska teatralnego. Niezwykłego kształtu naczynie do mieszania wina z wodą, pochodzące z lat 400-390 p.n.e., wyposażone jest w typowe, nisko umieszczone imadła.

Animacja

Narracja

Wazy stanowią najważniejsze zachowane dzieła malarstwa starogreckiego, ponieważ większość fresków i innych form dekoracji uległa zniszczeniu.
Naczynia gliniane malowane były po wypaleniu, a następnie wypalane ponownie. Wyroby ceramiczne pieczołowicie wykańczano i misternie zdobiono. Możemy więc uznać je nie tylko za przedmioty użytkowe, ale również za dzieła sztuki. Słynną na całym świecie, doskonałą gatunkowo ceramikę grecką charakteryzowała niezwykła różnorodność form.
Najwcześniejszy okres malowania naczyń można określić jako geometryczny. Ze zwykłych figur geometrycznych artyści tworzyli bardzo skomplikowane, złożone wzory. Przedstawiali również postacie ludzkie i zwierzęce, ale tylko w bardzo uproszczonej formie.

W okresie archaicznym wzrost znaczenia religii spowodował, że wiodącym tematem malarstwa wazowego stały się sceny mitologiczne. Typowy dla tego okresu był styl czarnofigurowy: czarne postacie i przedmioty na czerwonym tle.
W późniejszym okresie motywy w dalszym ciągu czerpano z mitologii i z życia codziennego.

W okresie klasycznym pojawiła się też ceramika czerwonofigurowa. Pierwszą czynnością tej skomplikowanej procedury zdobniczej było pomalowanie całego naczynia na czerwono. Następnie powlekano naczynie czarną warstwą w ten sposób, żeby miejsce postaci czy przedmiotów pozostawić puste. W ostatniej fazie dekorowania cienkimi kreskami rysowano szczegóły.

Powiązane treści

Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol ateński jest najsłynniejszą na świecie twierdzą, zbudowaną w 5 wieku p.n.e, w okresie zwanym złotym wiekiem peryklejskim.

Bogowie greccy

Bogowie Olimpu starożytnej mitologii greckiej podobnie do ludzi różnili się od siebie.

Dedal i Ikar

Grecki mit opisujący tragedię ojca i syna, którzy pragnęli opuścić wyspę Kretę.

Diera (starożytna galera)

Diera to rodzaj żaglowego okrętu wojennego z dwoma rzędami wioseł, który na dziobie posiadał charakterystyczny taran i używany był przez wiele narodów...

Dom mieszkalny w starożytnej Grecji

Przeciętne starożytne domy greckie to rozmieszczone na planie prostokąta dwupiętrowe budynki, o układzie geometrycznym.

Gladiatorzy rzymscy (II wiek)

Na arenach starożytnego Rzymu gladiatorzy toczyli krwawe walki między sobą i z dzikimi zwierzętami.

Koń trojański

Według eposu Homera miasto Troja zostało zdobyte przez Odyseusza podstępem.

Mykeny (2 tysiąclecie p.n.e.)

Miasto, od którego nazwano całą rozwiniętą kulturę, było pierwszą miejscowością w historii, która posiadała cytadelę.

Olimpia (V wiek p.n.e.)

Począwszy od 776 roku p.n.e., organizowane co cztery lata wydarzenia religijne i sportowe uczyniły to miasto jednym z ośrodków starożytnej Hellady.

Pałac w Knossos (2 tysiąclecie p.n.e.)

Znajdujący się na wyspie Krecie największy zespół budynków z epoki brązu, stanowił prawdopodobnie centrum kultury minojskiej.

Skarbiec Atreusza (Mykeny, XIV w. p.n.e.)

Grobowiec kopułowy w starożytnych Mykenach tradycja łączy z imieniem mitologicznego króla Myken.

Starożytny ateński obywatel i jego żona

Ateńskie polis to demokratyczna wspólnota pełnoprawnych obywateli, którzy rządzą się sami, nie tworząc oderwanych od społeczeństwa struktur państwowych.

Starożytny grecki żaglowiec handlowy

W świecie starożytnym Grecy, dzięki swoim żaglowcom, przejęli od Fenicjan rolę "przewoźników morskich".

Starożytny rzymski akwedukt i droga

Sieć akweduktów i dróg przebiegające przez całe imperium rzymskie była doskonałym miernikiem rozwoju cywilizacji rzymskiej.

Starożytny teatr grecki (teatr Dionizosa)

Teatr o charakterystycznym kształcie i znakomitej akustyce znajduje się na stoku ateńskiego Akropolu.

Starożytne greckie kolumny

Kolumny porządku doryckiego, jońskiego i korynckiego różnią się rozmiarami i zdobnictwem głowic (kapiteli).

Wykopaliska archeologiczne, odkrycie ziemianki

Prowadzone w obecnych czasach duże roboty budowlane dostarczają mnóstwo pracy archeologom badającym pozostałości materialne.

Wynalazki wojskowe Archimedesa (III wiek p.n.e.)

Jeden z najwybitniejszych greckich uczonych czasów starożytnych zapisał się w historii również dzięki swym wynalazkom wojskowym.

Kamienie milowe historii rzeźbiarstwa

Animacja pozwoli nam poznać pięć wyjątkowych dzieł sztuki w historii rzeźbiarstwa.

Posąg Apoksymenosa

Charakterystyczne dzieło sztuki starożytnej Hellady zostało znalezione na dnie morza przy chorwackim wybrzeżu Adriatyku.

Added to your cart.