Średniowieczna kuźnia

Średniowieczna kuźnia

Kowalstwo, jako jedno z pierwszych rzemiosł w historii, w okresie średniowiecza zyskało jeszcze na ważności.

Historia

Etykiety

średniowieczny, kowal, Smith, kowadło, miech, warsztat, mistrz, pomocnik, zawód, broń, Narzędzie

Powiązane treści

Pytania

 • Który z zawodów istniał w średniowieczu?
 • Które narzędzie zapewnia utrzymanie ognia?
 • Jaką funkcję pełni górna część kowadła (gładź)?
 • Jaką rolę pełni róg kowadła?
 • Jak nazywamy końcowy, stożkowy element kowadła?
 • Czy prawdą jest, że zawód kowala jest jednym z najstarszych zawodów?
 • Co zaliczane jest do sprzetu kowalskiego?
 • Które z narzędzi nie było używane w kuźni?
 • Które z narzędzi nie było używane w kuźni?
 • Jak nazywamy osady skupiające rzemieślników jednego zawodu w okresie panowania dynastii Arpadów na Węgrzech?
 • Czy prawdą jest, że w średniowieczu rzemieślnicy pracujący w miastach mieli swoje warsztaty na parterze domów mieszkalnych?
 • Co mogło być oznaką średniowiecznego kowala?
 • Co mogło być oznaką średniowiecznego kowala?
 • Gdzie znajdowały się w średniowiecznych miastach domy rzemieślników tych samych zawodów?
 • Czy prawdą jest, że członkowie cechu mogli reklamować swoje produkty?
 • Czy prawdą jest, że cechmistrze pracowali używając swoje własne narzędzia?
 • Jak nazywamy pracę egzaminacyjną czeladnika, który miał się stać pełnowartościowym członkiem cechu?
 • Jak nazywano tych rzemieślników, którzy nie wsąpili do cechu?
 • Jak nazywamy średniowieczne organizacje reprezentujące interesy rzemieślników tego samego fachu?
 • Co było podstawową funkcją szyldu?
 • Jak nazywamy przedmiot, który wskazuje na wykonywane rzemiosło lub reklamuje działalność?
 • Które z rzemiosł rozwinęło się z kowalstwa?
 • Z której najstarszej epoki zachowały się już przedmioty wskazujące na istnienie kowalstwa?
 • Jak nazywamy pomocnika kowala?
 • Który z rzemiosł używa w pracy elementy metalowe?
 • Który z rzemiosł nie używa w pracy elementów metalowych?
 • Który przedmiot nie może pochodzić z kuźni?
 • Który przedmiot może pochodzić z kuźni?
 • Jaką rolę spełnia w kuźni ogień?
 • Dlaczego młotki wykonywane są z owalnym wycięciem w obuchu?
 • Jaka może być maksymalna masa największego młota, tak zwanego pobijaka?
 • Który z zawodów nie istniał w średniowieczu?
 • Który z zawodów istniał w średniowieczu?
 • Który z zawodów nie istniał w średniowieczu?
 • Który z zawodów nie istniał w średniowieczu?

Sceny

Powiązane treści

Fragment średniowiecznego miasta

Budowane z kamienia lub z cegły wielopiętrowe budynki średniowiecznych miast, tworzyły specyficzny obraz ulicy.

Fragment miasta Budy

Ulice średniowiecznych miast miały szczególny wygląd i atmosferę.

Osada Wikingów (X wiek)

Charakterystyczne dla ludu północy osady pojawiały się nie tylko w Skandynawii, ale i na odległych terytoriach.

Wenecja w średniowieczu

Średniowieczna Wenecja zawdzięczała swój rozwój gospodarczy rozkwitającej dalekomorskiej żegludze handlowej.

Średniowieczny most mieszkalny (London Bridge, XVI wiek)

W epoce Tudorów na moście, łączącym brzegi Tamizy, stało około 200 budynków.

Drukarnia Gutenberga (Moguncja, XV wiek)

Według listy magazynu Life najważniejszym wydarzeniem drugiego tysiąclecia było wynalezienie przez Gutenberga przemysłowej metody drukowania książek.

Hutnictwo żelaza (poziom średni)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Hutnictwo żelaza (poziom podstawowy)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Młyn kieratowy

Konstrukcja, która napędzana była siłą mięśni zwierząt lub ludzi i służyła przede wszystkim do mielenia zboża.

Od epoki kamienia do epoki żelaza

Scena ta pokazuje nam, jak zmieniała się siekiera, starożytne narzędzie użytkowe, w kolejnych epokach archeologicznych.

Added to your cart.