Spichlerz z Doliny Indusu (Harappa, III wiek p.n.e.))

Spichlerz z Doliny Indusu (Harappa, III wiek p.n.e.))

Hindusi, już w czasach starożytnych, budowali ogromne magazyny zboża, wykorzystujące naturalną wentylację.

Historia

Etykiety

Dolina Indusu, Cywilizacja doliny Indusu, przechowywanie, kosz na ziarno, Harappę, Indus, Indie, przyciąć, Spichlerz, ziarna, Mohendżo Daro, subkontynent, cywilizacja, rolnictwo, Nawadnianie rolnictwa, osada, cytadela, wentylacja

Powiązane treści

Sceny

Spichlerz

Przekrój

  • otwory wentylacyjne
  • komory na zboże
  • plony

Animacja

  • otwory wentylacyjne
  • komory na zboże
  • plony

Narracja

Pierwsza historyczna cywilizacja subkontynentu indyjskiego związana była z rzeką Indus. Znana wyłącznie z wykopalisk archeologicznych cywilizacja doliny Indusu przeżywała swój rozkwit na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e.

Posiadała rozwinięte miasta, ożywiony handel i własny rodzaj pisma. Najważniejszymi miastami były Mohendżo-Daro i Harappa. Na znaczenie tego ostatniego wskazuje fakt, że cywilizacja doliny Indusu zwana jest także cywilizacją Harappy.
Podstawą życia ówczesnej ludności było rolnictwo, a do najważniejszych roślin uprawnych należały różne gatunki zbóż. Prawidłowe składowanie ziaren miało kluczowe znaczenie. Spichlerze budowano w pobliżu ważniejszych budynków miejskich, na terenach zwanych cytadelami. Łatwość dostępu była również ważnym czynnikiem umiejscowienia spichlerzy. Największym budynkiem w mieście Harappa był Wielki Spichlerz o ok. 51 m długości i 41 m szerokości.

Budowla do przechowywania ogromnej ilości zboża składała się z 2 części, z których każda zawierała po 6 pomieszczeń, oddzielonych od siebie korytarzami. Ze względu na wilgotny klimat spichlerze musiały być kryte. Jednakże aby wilgotne powietrze nie zniszczyło przechowywanych zbiorów, zbudowano skutecznie działający system wentylacji. Powietrze przepływające przez otwory powodowało ciągły ruch powietrza, co pomagało osuszać zbiory.

Powiązane treści

Praojczyzna roślin i zwierząt użytkowych

Rośliny i zwierzęta użytkowe pochodzą z najróżniejszych obszarów globu ziemskiego.

Rośliny zbożowe

Rośliny zbożowe należą do rodziny traw, uprawianych ze względu na ziarno służące celom spożywczym.

Wielka Stupa (Sańći, II wiek p.n.e.)

Arcydzieło architektury buddyjskiej znajduje się w Indiach.

Jak działa kombajn rolniczy?

Kombajny rolnicze służą do zbioru zbóż i roślin okopowych.

Młockarnia (XIX wiek)

Ta maszyna rolnicza służy do oddzielania ziaren zboża od kłosów.

Miasto Ur (3 tysiąclecie p.n.e.)

Starożytne miasto leżące nad brzegiem rzeki Eufrates było ważnym ośrodkiem Sumerów.

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak przekształcający energię wietrzną na energię kinetyczną jest zdolny do wykonywania wielu rodzajów prac.

Wynalazki Mezopotamii (III tysiąclecie p.n.e.)

Wspaniałe w swojej prostocie starożytne wynalazki mezopotamskie używane są do dzisiaj.

Młyn kieratowy

Konstrukcja, która napędzana była siłą mięśni zwierząt lub ludzi i służyła przede wszystkim do mielenia zboża.

Maharadża indyjski z żoną (XVIII wiek)

Władcy indyjscy wierni religii hinduizmu, tzw. maharadżowie, byli władcami różnych obszernych regionów Indii.

Starożytne indyjskie słonie bojowe

Słonie bojowe, zwane "czołgami antyku", były skutecznie używane przez hindusów, w licznych bitwach.

Tadź Mahal (Agra, XVII wiek)

Centralnym elementem znajdującego się w Indiach mauzoleum jest grobowiec wykonany z białego marmuru, który dla upamiętnienia swojej ukochanej małżonki...

Added to your cart.