Siatka geograficzna (poziom średni)

Siatka geograficzna (poziom średni)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na Ziemi przy pomocy dwóch parametrów.

Geografia

Etykiety

Siatka geograficzna (poziom średni), Linia od szerokości geograficznej, długość geograficzna, półkula północna, półkula południowa, Ziemia, Zachodnia półkula, wschodniej półkuli, główne gałęzie szerokości geograficznej, Linia zmiana daty, Arctic Circle, Zwrotnik Raka, Równik, Zwrotnik Koziorożca, Koło Antarktyczne, system współrzędnych, geografia

Powiązane treści

Sceny

Globus kuli
ziemskiej

Równoleżniki

Równoleżnik: 0° = Równik
Półkule względem równika: na północ: półkula północna, na południe: półkula południowa
Ich kierunek: wschód - zachód
Obwód/długość: maleje w kierunku biegunów
Ich wzajemna pozycja: są równoległe do siebie
Kolejność: w kierunku północnym i południowym po 90°; pełne koła

Południki

Południk: 0° = południk zerowy
Półkule względem południka zerowego: na wschód: półkula wschodnia, na zachód: półkula zachodnia
Ich kierunek: północ - południe
Obwód/długość: jest jednakowa dla wszystkich
Ich wzajemna pozycja: przecinają się na biegunach (łączą się na nich)
Kolejność: w kierunku wschodnim i zachodnim po 180°; półkoła

Definicje pojęć:

Siatka geograficzna: Jest to sieć równoleżników i południków na globie ziemskim, mapie, przy pomocy której można określić dokładne położenie w dowolnym punkcie na kuli ziemskiej.

Równoleżnik: Równoleżnik jest częścią sieci geograficznej. Jest to umowne koło równoległe do równika. Jeżeli potraktujemy Ziemię jako kulę lub elipsoidę i powierzchnię jej przetniemy płaszczyznami prostopadłymi do płaszczyzny osi obrotowej Ziemi, to otrzymamy zarysowane na powierzchni Ziemi równoleżniki.

Południki: Południk jest częścią sieci geograficznej, jest to umowne półkole, które przechodzi przez oba bieguny i przecina prostopadle równik.

Podstawowe równoleżniki: północne koło podbiegunowe, zwrotnik Raka, równik, zwrotnik Koziorożca, południowe koło podbiegunowe.

Podstawowe
równoleżniki

 • półkula północna
 • półkula południowa
 • południk zerowy (0º)
 • półkula zachodnia
 • półkula wschodnia
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Biegun północny
 • Północne koło podbiegunowe
 • Zwrotnik Raka
 • Równik
 • Zwrotnik Koziorożca
 • Południowe koło podbiegunowe
 • Biegun południowy

Południk
zerowy

 • półkula północna
 • półkula południowa
 • południk zerowy (0º)
 • półkula zachodnia
 • półkula wschodnia
 • linia zmiany daty (180°)

Równoleżniki

 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • Biegun północny
 • Północne koło podbiegunowe
 • Zwrotnik Raka
 • Równik
 • Zwrotnik Koziorożca
 • Południowe koło podbiegunowe
 • Biegun południowy

Południki

 • półkula północna
 • półkula południowa
 • południk zerowy (0º)
 • półkula zachodnia
 • półkula wschodnia
 • linia zmiany daty (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

Siatka
geograficzna

 • linia zmiany daty (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º

Pochodzenie
równoleżników

 • Północne koło podbiegunowe (szerokość geograficzna 66,5º N)
 • Zwrotnik Raka (szerokość geograficzna 23,5º N)
 • Zwrotnik Koziorożca (szerokość geograficzna 23,5º S)
 • Południowe koło podbiegunowe (szerokość geograficzna 66,5º S)
 • 23,5º
 • 66,5º

Pochodzenie
południków

 • Średnica równika: 12 756,3 km
 • Długość równika: ok. 40 076 km
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

Animacja

 • półkula północna
 • półkula południowa
 • południk zerowy (0º)
 • półkula zachodnia
 • półkula wschodnia
 • Północne koło podbiegunowe (szerokość geograficzna 66,5º N)
 • Zwrotnik Raka (szerokość geograficzna 23,5º N)
 • Zwrotnik Koziorożca (szerokość geograficzna 23,5º S)
 • Południowe koło podbiegunowe (szerokość geograficzna 66,5º S)
 • Średnica równika: 12 756,3 km
 • Długość równika: ok. 40 076 km
 • linia zmiany daty (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Biegun północny
 • Północne koło podbiegunowe
 • Zwrotnik Raka
 • Równik
 • Zwrotnik Koziorożca
 • Południowe koło podbiegunowe
 • Biegun południowy

Narracja

Jeżeli chcielibyśmy określić jakiś punkt na Ziemi to najprościej można to zrobić podając jego współrzędne geograficzne. Siatka geograficzna składa się z południków i równoleżników.

Równoleżnikirównoległymi do Równika kołami, których płaszczyzny są prostopadłe do osi obrotowej Ziemi. Wartość ich możemy otrzymać łącząc punkt na równoleżniku ze środkiem Ziemi i mierząc kąt zamknięty pomiędzy nim a płaszczyzną równika. Na przykład w przypadku zwrotnika Raka kąt ten wynosi 23,5°.
Równik jest zerowym równoleżnikiem i dzieli Kulę Ziemską na północną i południową półkulę.

Wartości równoleżników oddalajając się od równika rosną do 90°do biegunów. Podając współrzędne równoleżników należy podać czy odnoszą się one do północnej czy do południowej szerokości geograficznej.

Podstawowe równoleżniki to północne i południowe koło podbiegunowe, którch szerokość geograficzna wynosi 66,5°. Szerokość geograficzna zwrotnika Raka wynosi 23,5° północnej szerokości geograficznej a zwrotnika Koziorożca 23,5° południowej szerokości geograficznej.

Południki są takimi krzywymi, które najkrótszą drogą łączą ze sobą południowy i północny biegun, a powstała tak płaszczyzna jest równoległa do osi obrotowej Ziemi. Początkowy południk to zerowa długość geograficzna, począwszy od której wartość długości geograficznych rosnie w kierunku wschodnim i zachodnim do 180°. Południk zerowy przechodzi przez Greenwich, dzielnicę Londynu.

Wartość długości geograficznej otrzymamy zaznaczając na Równiku punkt wyznaczony przez południk zerowy a następnie określimy gdzie południk należący do dowolnie wybranego przez nas punktu przecina Równik. Tak otrzymane na Równiku dwa punkty połączymy ze środkiem Ziemi i zmierzymy kąt zamknięty pomiędzy nimi.

Po przeciwnej stronie zerowego południka, przy 180° długości geograficznej znajduje się linia wyboru daty. Przy określaniu współrzędnych długości geograficznej należy podać czy odnoszą się one do wschodniej czy do zachodniej szerokości geograficznej.

Powiązane treści

Strefy czasowe

Ziemia została podzielona na 24 strefy czasowe, w których obowiązuje jednakowy czas strefowy.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Droga Słońca po głównych równoleżnikach Ziemi

Pozorny ruch Słońca jest spowodowany przez obrót Ziemi wokół własnej osi.

Formy państwowe (Ustroje polityczne) i języki urzędowe

Sposoby sprawowania władzy państwowej (ustroje polityczne) oraz najczęstsze języki urzędowe w krajach na naszej Ziemi.

Nawigacja satelitarna

Do wyznaczenia aktualnej pozycji niezbędne są 4 spośród 24 satelitów tworzących system nawigacji.

Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Pojęcia geograficzne

Animacja prezentuje formy ukształtowania terenu, wody powierzchniowe i związane z nimi oznakowania.

Strefy klimatyczne

Na naszej planecie można zaobserwować strefy geograficzne, strefy klimatyczne i powiązane z nimi strefy roślinne.

Zmiana pór roku (poziom średni)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt padania promieni słonecznych.

Zmiana pór roku (poziom podstawowy)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu planety Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt pochylenia promieni słonecznych.

Odkrycia geograficzne (XV-XVII wiek)

Legendarne odkrycia geograficzne na początku nowej epoki nie tylko zmieniły mapy, ich wpływ był bardzo zróżnicowany.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Struktura Ziemi (poziom podstawowy)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Siatka geograficzna (poziom podstawowy)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na powierzchni Ziemi przy pomocy dwóch parametrów.

Added to your cart.