Samochód do zbiórki odpadów komunalnych

Samochód do zbiórki odpadów komunalnych

Śmieciarki odgrywają ważną rolę w codziennym życiu miast.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

bin ciężarówki, transport odpadów, odpady komunalne, odpady, zbiórka odpadów, selektywny, recykling, kuka, śmieciarz, transport, gospodarowanie odpadami, samochód, technika

Powiązane treści

Pytania

 • Które z poniższych opakowań na napoje stanowi największe zagrożenie dla środowiska?
 • Jaki procent odpadów z gospodarstw domowych stanowią opakowania z tworzyw sztucznych?
 • Po jakim czasie butelka PET ulega biodegradacji?
 • Rocznie ile butelek PET sprzedaje się w Polsce?
 • Dlaczego opakowania z papieru są bardziej ekologiczne niż opakowania z tworzyw sztucznych?
 • Z jakich materiałów zrobiony jest karton do napojów?
 • Jaki procent stanowi papier w kartonach do napojów?
 • Do jakiego koloru pojemnika należy wrzucać kartony po napojach w celu zapewnienia prawidłowej utylizacji?
 • Do jakiego koloru pojemnika należy wrzucać plastikowe torebki reklamowe w celu zapewnienia prawidłowej utylizacji?
 • Do jakiego koloru pojemnika należy wrzucać bezbarwne szkło w celu zapewnienia prawidłowej utylizacji?
 • Do jakiego koloru pojemnika należy wrzucać kolorowe butelki szklane w celu zapewnienia prawidłowej utylizacji?
 • Do jakiego koloru pojemnika należy wrzucać gazety i inne pisma w celu zapewnienia prawidłowej utylizacji?
 • Czy wolno umieszczać tłuste, oleiste materiały lub chemikalia w pojemniku na odpady selektywne?
 • Które z podanych materiałów można umieścić w pojemniku do recyklingu: butelka PET, kolorowe szkło, bezbarwne szkło, papier?
 • W jaki sposób należy umieścić pudełka kartonowe w pojemniku na odpady selektywne?
 • Czy konieczne jest zagospodarowanie i utylizacja odpadów pozostałych po spalaniu odpadów niebezpiecznych?
 • Jaki procent odpadów z gospodarstw domowych stanowią odpady papierowe?
 • Które z poniższych NIE są uważane za niebezpieczne odpady domowe?
 • Które z poniższych produktów uważamy za niebezpieczne odpady domowe?
 • Gdzie możesz wyrzucić zużyte baterie?
 • Co robisz z trwale uszkodzonym urządzeniem elektronicznym?
 • Gdzie wyrzucasz zużyte świetlówki i żarówki?
 • Co robisz ze swoim starym, bezużytecznym telefonem komórkowym?
 • Który z poniższych jest najlepszym i najbardziej użytecznym sposobem utylizacji odpadów komunalnych?

Sceny

Śmieciarka zgniatająca odpady

Zgniatanie odpadów

Powiązane treści

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane do celów rolniczych lub przemysłowych.

Rozwój samochodów

Animacja prezentuje rozwój samochodów od początków po dzień dzisiejszy.

Skrzyżowanie

Zabawne i efektowne ćwiczenie na orientację przestrzenną i określanie miejsca w terenie.

Straż pożarna

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję wozu przeciwpożarowego.

Transport drogowy, ciągnik siodłowy

Samochody ciężarowe są niezwykle ważnymi środkami transportu lądowego.

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to osady, przemysł i rolnictwo

Budowa samochodu osobowego

Animacja prezentuje budowę, wewnętrzną i zewnętrzną konstrukcję samochodu osobowego.

Rozwój transportu towarowego

Animacja prezentuje rozwój form transportu towarowego od wozu konnego po nowoczesne tiry.

Added to your cart.