Rozwój embrionalny

Rozwój embrionalny

Animacja prezentuje rozwój ludzkiego embrionu i płodu.

Biologia

Etykiety

Ciąża, nawożenie, rodnia, płód, Rozwój, zagnieżdżenie, cykl życia, macica, jajnik, jajowód, pochwa, błona śluzowa macicy, szyjka macicy, cieśń macicy, plemnik, zygota, jama amnionu, łożysko, pępowina, jajko, embrion, morula, blastula, Warstwa kiełków, woreczek żółtkowy, kosmówka, cewa nerwowa, zawiązki kończyn, mięśnie gładkie, menstruacja, owulacja, człowiek, biologia

Powiązane treści

Sceny

Położenie żeńskich narządów rozrodczych

 • macica
 • jajnik

Budowa żeńskich narządów rozrodczych

 • jajnik - W tym narządzie rozwijają się i dojrzewają komórki jajowe. Mniej więcej co 28 dni dojrzałe jajo zostaje wydalone z jajnika (zachodzi owulacja) i przedostaje się do jajowodu, gdzie może dojść do jego zapłodnienia.
 • więzadło jajnika - Więzadło z tkanki łącznej łączące jajnik z macicą.
 • jajowód - Podczas owulacji dojrzała komórka jajowa jest uwalniana z jajnika do jajowodu. To tutaj może dojść do zapłodnienia.
 • pochwa - Podczas stosunku seksualnego, plemniki wprowadzone do pochwy mają za zadanie zapłodnienie komórki jajowej.
 • mięśnie gładkie macicy - Ściana macicy składa się głównie z mięśni gładkich, których skurcze odgrywają ważną rolę podczas porodu.
 • błona śluzowa macicy - Macica jest wyłożona błoną śluzową, która ulega złuszczeniu mniej więcej co 28 dni, w cyklu menstruacyjnym.
 • szyjka macicy - Dolna, zwężająca się część macicy.
 • cieśń macicy - Cieśń macicy znajduje się między jamą macicy a pochwą. Kapturek naszyjkowy, tzw. pessarium jest znanym środkiem antykoncepcyjnym zapobiegającym dotarciu plemników z pochwy do miejsca zapłodnienia, czyli do jajowodów.

Zapłodnienie

 • plemnik - Materiał genetyczny komórki jajowej i plemnika to pojedynczy zestaw chromosomów (haploid). Podczas zapłodnienia zestawy chromosomów gamet łączą się ze sobą i powstaje diploidalna komórka o podwójnym materiale genetycznym, zwana zygotą. Z diploidalnych komórek rozwija się potomek. W jego gonadach (gruczołach płciowych) w trakcie mejozy dochodzi do redukcji liczby chromosomów i powstają haploidalne gamety.
 • błona komórki jajowej - Komórka jajowa posiada zewnętrzną i wewnętrzną błonę. Składająca się z komórek błona zewnętrzna, corona radiata, chroni i odżywia komórkę jajową. Warstwa wewnętrzna, zoną pellucida (osłonka przejrzysta), zbudowana jest z białek i jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju zarodka.
 • blok polispermii - Odległość między komórką jajową a błoną powiększa się, co zapobiega zapłodnieniu przez kolejne plemniki już zapłodnionej komórki jajowej.

Rozwój

 • zygota - Zapłodniona komórka jajowa. Wszystkie komórki naszego ciała są jej potomkami.
 • morula - Powstaje z zygoty w wyniku kolejnych podziałów. Na skutek dalszej segmentacji rozwija się z niej blastula.
 • blastula - Komórki moruli dalej się dzielą, następnie jej wewnętrzne komórki zlewają się. W ten sposób powstaje w środku jama blastuli.
 • zagnieżdżenie (implantacja) - Blastula zagnieżdża się w błonie śluzowej macicy w 7. dniu po zapłodnieniu.
 • błona śluzowa macicy
 • zewnętrzna płytka nerwowa - Z niej rozwija się system nerwowy i powłoka zewnętrzna.
 • wewnętrzna płytka nerwowa - Z niej rozwija się nabłonek przewodu pokarmowego i układu oddechowego.
 • jama amnionu
 • pęcherzyk żółtkowy - Jest odpowiedzialny za odżywianie embrionu zanim wytworzy się pępowina.
 • zewnętrzna błona płodowa
 • wewnętrzna błona płodowa
 • kosmówka - Po zagnieżdżeniu pośredniczy w odżywianiu embrionu.
 • smuga pierwotna - Komórki wędrują poprzez smugę pierwotną do przestrzeni między endodermą i ektodermą, tworząc mezodermę.
 • mezoderma - Tworzą ją komórki, które przemieszczają się w przestrzeni pomiędzy endodermą i ektodermą przez smugę pierwotną. Powstaje z niej układ mięśniowo-szkieletowy, układ wydalniczy i układ krążenia.
 • struna grzbietowa - Indukuje rozwój fałdów nerwowych. W rozwoju ewolucyjnym jest pozostałością struny grzbietowej strunowców. Z niej rozwija się wewnętrzna część krążków międzykręgowych.
 • rynienka nerwowa - Około 21 dnia po zapłodnieniu fałdy boczne rynienki nerwowej zbliżają się i łączą, tworząc cewę nerwową.
 • grzebień nerwowy
 • cewa nerwowa - Rynienka nerwowa stopniowo zamyka się w cewę nerwową, z której rozwija się rdzeń kręgowy, oraz przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie.
 • serce - Zaczyna bić w 22 dniu rozwoju zarodkowego. (Jest to 4 tydzień rozwoju embrionu, ale 6 tydzień ciąży, ponieważ ciąża jest liczona od ostatniej miesiączki.)
 • łuki skrzelowe - Z embrionalnych łuków skrzelowych rozwijają się różne narządy ludzkie, np. szczęka, mięśnie twarzy, kosteczki słuchowe lub krtań. W 24 dniu można zaobserwować 3 pary, a w 26 dniu 4 pary łuków skrzelowych.
 • pępowina - Jej naczynia krwionośne przenikają do łożyska, w którym następuje wymiana substancji między krwiobiegiem matki i krwiobiegiem płodu.
 • ściągający się woreczek żółtkowy
 • zawiązki kończyn - W 26 dniu tworzą się zawiązki kończyn przednich, a następnie tylnych.
 • oko - Jest widoczne w 30 dniu rozwoju embrionu.

Ciąża

Powiązane treści

Komórki rozrodcze

W procesie połączenia się komórek rozrodczych powstaje zygota, pierwsza komórka potomnego organizmu.

Żeński układ rozrodczy (poziom średni)

Układ rozrodczy tworzą narządy służące prokreacji.

Żeński układ rozrodczy (poziom podstawowy)

Układ rozrodczy tworzą organy służące prokreacji.

Męski układ rozrodczy

Układ rozrodczy składa się z organów służących do prokreacji.

Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w wyniku redukcji.

Mitoza

Mitoza to proces podziału komórki macierzystej na dwie komórki, gdzie liczba chromosomów pozostaje niezmieniona.

Narządy zmysłów

Narządy zmysłów to narządy, które rejestrują docierające do organizmu bodźce ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego i przekazują je do mózgu w postaci...

Ucho, proces słyszenia

Nasz narząd słuchu przekształca drgania powietrza w impulsy nerwowe, które następnie są przetwarzane przez mózg.

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Porównanie form przeobrażenia

Ametabolia, hemimetabolia i holometabolia są częstymi formami cyklu rozwojowego owadów.

Added to your cart.