Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego)

Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego)

Równanie stanu gazu doskonałego opisuje zależność ciśnienia, objętości i temperatury gazu doskonałego.

Fizyka

Etykiety

Równanie Clapeyrona, gaz doskonały, prawa gazowe, Prawo Boyle-Mariotte, Pierwsze prawo Gay-Lussaca, Drugie prawo Gay-Lussaca, Stan płaszczyzny, Przemiana izochroniczna, proces izotermiczny, proces izobaryczny, wartość ilości, Ilość stan, termodynamika, temperatura, ciśnienie, objętość, gaz, zmiana temperatury, rozszerzalność cieplna, własność fizyczna, fizyka, Fizyka

Powiązane treści

Sceny

Równanie Clapeyrona

 • p - Ciśnienie
 • V - Objętość
 • T - Temperatura
 • p ₁
 • p ₂
 • p ₃
 • p ₄
 • T ₁
 • T ₂
 • T ₃
 • T ₄
 • V ₁
 • V ₂
 • V ₃
 • V ₄

Stała temperatura

 • p - Ciśnienie
 • V - Objętość
 • T = const

Patrząc na równanie Clapeyrona od strony osi T, widzimy płaski diagram p-V, który opisuje zależności między objętością i ciśnieniem gazu w stałej temperaturze.

Kiedy gaz jest sprężany w stałej temperaturze, jego ciśnienie wzrasta. W tym celu musimy zapewnić, aby gaz uwalniał ciepło podczas kompresji i absorbował je podczas rozszerzania.

Proces tej zmiany jest opisany przez prawo Boyle-Mariotte: w stałej temperaturze ciśnienie danego gazu idealnego jest odwrotnie proporcjonalne do jego objętości.

Zmiana odbywa się wzdłuż izoterm dla każdej wartości temperatury.

Stała objętość

 • p - Ciśnienie
 • V = const
 • T - Temperatura

Patrząc na wykres p-V-T od strony osi V, widzimy płaski diagram p-T, który opisuje zależności między ciśnieniem i temperaturą gazu przy stałej objętości.

Jeśli gaz jest ogrzewany przy stałej objętości, jego ciśnienie wzrasta. Ta zmiana jest opisana przez drugie prawo Gay-Lussaca: przy stałej objętości ciśnienie danej ilości gazu jest wprost proporcjonalne do jego temperatury. Przemiana odbywa się wzdłuż izochorów dla każdej wartości objętości.

Stałe ciśnienie

 • p = const
 • V - Objętość
 • T - Temperatura

Patrząc na wykres p-V-T od strony osi p, widzimy płaski wykres V-T, który opisuje zależności między temperaturą i objętością gazu przy stałym ciśnieniu.

Jeżeli gaz jest ogrzewany przy stałym ciśnieniu, jego objętość wzrasta. Ta zmiana stanu jest opisana w pierwszym prawie Gay-Lussaca: przy stałym ciśnieniu objętość idealnej ilości gazu jest wprost proporcjonalna do jego temperatury. Zmiana odbywa się wzdłuż izobarów dla każdej wartości ciśnienia.

Stan płaszczyzny

Korelacje między ciśnieniem, objętością i temperaturą danej ilości gazu doskonałego można przedstawić w trójwymiarowym układzie współrzędnych kartezjańskich. Możliwe warunki równowagi wyznaczają powierzchnię 3D. Idealne gazy występują w stanach znajdujących się na tej powierzchni. Dlatego też, jeżeli wartości dwóch wielkości są znane, można określić wartość trzeciego. Na przykład, objętość gazu można obliczyć, jeśli znana jest temperatura i ciśnienie.

Powiązane treści

Jak działa chłodziarka (lodówka)?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie lodówki.

Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzator chłodzi powietrze poprzez pobieranie ciepła wewnątrz pomieszczenia i uwalnianie go na zewnątrz.

Silnik czterosuwowy o cyklu Otta

Animacja zaprezentuje działanie typu silnika występującego najczęściej w pojazdach samochodowych.

Silnik Diesla

Rudolf Diesel, niemiecki inżynier, w 1893 roku opatentował zasadę działania silnika o wewnętrznym spalaniu.

Silnik dwusuwowy

Silnik dwusuwowy jest specjalnym, wewnątrz spalinowym silnikiem, którego cykl pracy przebiega podczas dwóch suwów tłoka.

Silnik gwiazdowy

Silnik gwiazdowy używany jest głównie w samolotach i helikopterach.

Silnik Stirlinga-silnik cieplny

Specyfika silnika Stirlinga polega na tym, że jest to silnik o spalaniu zewnętrznym, w którym spalanie odbywa się poza cylindrem, w przeciwieństwie do...

Silnik Wankla

Silnik o dużej wydajności, z tłokiem obrotowym.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Maszyna parowa Jamesa Watta (XVIII wiek)

Silnik parowy, ulepszony przez szkockiego inżyniera, zrewolucjonizował rozwój techniki, dzięki różnorodnym możliwościom zastosowania.

Termometr

Do pomiaru temperatury służą różne przyrządy, zwane termometrami.

Topnienie i zamarzanie

W procesie zamarzania pomiędzy molekułami wody powstają wiązania wodorowe w wyniku czego tworzy się struktura krystaliczna.

Warstwy mórz i oceanów

Czynniki środowiskowe mórz i oceanów, a także flora i fauna zmieniają się wraz z głębokością wody.

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy zmianami stanu skupienia.

Rozszerzalność mostów

Długość konstrukcji metalowych mostów zmienia się w zależności od temperatury.

Sieć krystaliczna heksagonalna

Metale tworzące sześciokątną (heksagonalną) sieć krystaliczną są kruche i trudne do obróbki.

Sieć regularna ściennie centrowana

Sieć regularna ściennie centrowana umożliwia najściślejszy układ rdzeni atomowych

Sieć regularna przestrzennie centrowana

Sieć regularna przestrzennie centrowana jest najluźniej upakowaną strukturą krystaliczną.

Added to your cart.