Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne

Animacja prezentuje wykorzystanie nowoczesnej techniki w rolnictwie.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

rolnictwo, Farma, stajnia, pastwisko, przechowywanie, zbiornik biogazu, pomieszczenie na maszyny rolnicze, centrum informatyczne, Kombajn, traktor, ciągnik, przyczepa, brona, siewnik, pług, opryskiwacz, pestycyd, Siew, Źniwa, plon, gospodarka, maszyna, hodowla zwierząt, technika, geografia

Powiązane treści

Sceny

Farma

 • stajnia
 • pastwisko
 • silos
 • zbiornik biogazu
 • pomieszczenie na maszyny rolnicze
 • centrum informatyczne

Główne maszyny rolnicze

 • kombajn zbożowy
 • traktor
 • przyczepa
 • brona
 • siewnik
 • pług
 • opryskiwacz

Główne etapy prac w rolnictwie precyzyjnym

Powiązane treści

Jak działa kombajn rolniczy?

Kombajny rolnicze służą do zbioru zbóż i roślin okopowych.

Kukurydza

Jedna z najważniejszych jednoliściennych roślin uprawnych.

Jabłoń

Jabłka to jedne z najczęściej spożywanych owoców świata.

Jadalne rośliny z rodziny psiankowatych

Wiele roślin, które spożywamy należą do rodziny psiankowatych.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane do celów rolniczych lub przemysłowych.

Otrzymywanie amoniaku (metoda Habera i Boscha)

Otrzymywanie amoniaku z jego składników na skalę przemysłową odbywa się pod wpływem wysokiej temperatury, wysokiego ciśnienia i w obecności żelaza jako...

Praojczyzna roślin i zwierząt użytkowych

Rośliny i zwierzęta użytkowe pochodzą z najróżniejszych obszarów globu ziemskiego.

Rośliny zbożowe

Rośliny zbożowe należą do rodziny traw, uprawianych ze względu na ziarno służące celom spożywczym.

Rodzaje układów przestrzennych wsi i siedlisk

Struktura układów przestrzennych siedlisk i wsi oraz ich zaludnienie w dużej mierze zależy od naturalnych warunków geograficznych obszarów.

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to osady, przemysł i rolnictwo

Zwierzęta gospodarskie

W sklepach można zakupić różne części mięsa wołowego, wieprzowego i drobiu.

Oaza

Oazy powstają na obszarach pustynnych i półpustynnych, na których znajduje się źródło wody.

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak przekształcający energię wietrzną na energię kinetyczną jest zdolny do wykonywania wielu rodzajów prac.

Młockarnia (XIX wiek)

Ta maszyna rolnicza służy do oddzielania ziaren zboża od kłosów.

Siarczan miedzi (CuSO₄)

Miedź jest także ważnym składnikiem środków owadobójczych.

Transport drogowy, ciągnik siodłowy

Samochody ciężarowe są niezwykle ważnymi środkami transportu lądowego.

Added to your cart.