Rodzaje fal

Rodzaje fal

Fale odgrywają bardzo ważną rolę w wielu dziedzinach naszego życia.

Fizyka

Etykiety

fala, typy fal, fala dźwiękowa, fala grawitacyjna, fala elektromagnetyczna, fala mechaniczna, wzdłużny, poprzeczny, częstotliwość, amplituda, dźwięk, długość fali, rozproszyć prędkość, wibracja, okres oscylacji, filtr polaryzacyjny, fale radiowe, fala mikrofalowa, światło, widzialne światło, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie podczerwone, fala spolaryzowana, infradźwięki, ultradźwięki, antena, grawitacja, Mechanika

Powiązane treści

Sceny

Fale wzdłużne

 • Fala wzdłużna - Ruch cząsteczek jest równoległy do kierunku propagacji fali. Fale mechaniczne poruszające się w gazach są zawsze wzdłużne.
 • głośnik - Głośnik emituje podłużne fale dźwiękowe. Dźwięk, podobnie jak każda inna fala, charakteryzuje się długością, częstotliwością, prędkością i amplitudą fali.
 • kierunek propagacji fali
 • ruch cząstek

Najprostszymi falami mechanicznymi są fale dźwiękowe rozchodzące się w gazach. Jakiekolwiek źródło dźwięku powoduje, że cząsteczki gazu zaczynają wibrować. Następnie te wibrujące cząsteczki zderzają się z sąsiednimi cząsteczkami również wprawiając je w ruch drgający. W ten sposób drgania rozprzestrzeniają się w gazie.

Fale mechaniczne rozchodzące się w gazie zawsze są podłużne, to znaczy kierunek ruchu cząsteczek jest równoległy do kierunku propagacji fali. Dzieje się tak dlatego, ponieważ cząsteczki gazu nie przyciągają się do siebie, przez co nie powstają siły o kierunku ścinającym. Jedna cząsteczka może wprawić w wibracje tylko te cząsteczki, które znajdują się przed nią. W przypadku fal podłużnych nie zachodzi polaryzacja.

Fale poprzeczne

 • Fala poprzeczna - Ruch cząsteczek jest prostopadły do kierunku propagacji fali.
 • kierunek propagacji fali
 • ruch cząstek

Fale mechaniczne poruszające się w ciałach stałych lub w cieczy mogą być poprzeczne jak i wzdłużne.

Fale poprzeczne to fale, w których kierunek drgań cząstek jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali. Gdy poruszymy struny gitary, wtedy fala biegnie wzdłuż struny, natomiast drgania odbywają się prostopadle do ruchu fali.

Jeśli drgania odbywają się na tej samej płaszczyźnie, wtedy mówimy o fali spolaryzowanej liniowo.

Fale złożone - fale na wodzie

 • Fala na wodzie - W przypadku fali na wodzie cząsteczki poruszają się po kole. Fale te są wzdłużne i poprzeczne w tym samym czasie.

Większość fal obserwowanych w naturze nie ma charakteru poprzecznego ani wzdłużnego, tak jak i fale poprzeczne nie zawsze są spolaryzowane w jednej płaszczyźnie.

Cząsteczki danego ośrodka wykonują te ruchy zazwyczaj w tym samym czasie. Jakikolwiek złożony ruch falowy można opisać jako połączenie jednej fali podłużnej z jedną lub wieloma falami poprzecznymi. Na przykład, gdy patrzymy na fale na wodzie, cząsteczki te poruszają się nie tylko w górę i w dół, ale również do przodu i do tyłu, więc fale na wodzie można również opisać jako zbiór fal wzdłużnych i poprzecznych.

Dzieje się tak, ponieważ woda jest ośrodkiem, którego nie da się ścisnąć, dlatego poruszające się w dół cząsteczki nie ściskają cząstek pod nimi, lecz rozpychają je na boki. Fale rozchodzące się w stałym ośrodku, jak np. fale sejsmiczne są jeszcze bardziej złożone.

Polaryzacja

 • kołowo spolaryzowana fala poprzeczna - To połączenie dwóch poprzecznych fal, które są prostopadłe do siebie.
 • liniowo spolaryzowana fala poprzeczna - Fala, w której cząsteczki poruszają się w jednej płaszczyźnie. Ich ruch jest prostopadły do kierunku propagacji fali.
 • polaryzator - Fale są liniowo spolaryzowane, gdy przechodzą przez tą szczelinę, będącą polaryzatorem.
 • polaryzator prostopadły

Jeśli jedna fala jest zbiorem dwóch fali poprzecznych, to nazywamy ją falą spolaryzowaną eliptycznie, w szczególnych przypadkach falą spolaryzowaną kołowo.

Falę spolaryzowaną kołowo można łatwo wygenerować przez przywiązanie jednego końca elastycznej liny do łopatki wentylatora i naprężenie drugiego jej końca.

W celu przekształcenia fali spolaryzowanej kołowo w falę spolaryzowaną liniowo, należy użyć polaryzatora. W przypadku fal mechanicznych polaryzatorem jest szczelina. Gdy fala przechodzi przez szczelinę, staje się spolaryzowana liniowo. Jeśli na drodze fali zostanie umieszczony kolejny polaryzator, prostopadły do pierwszego, wtedy fala już dalej nie przechodzi.

Fale elektromagnetyczne

 • promieniowanie elektromagnetyczne dipola - Zmiana pola elektrycznego wokół anteny indukuje zmieniające się pole magnetyczne, które z kolei generuje zmieniające się pole elektryczne i ten proces jest powtarzany w nieskończoność.
 • antena - Rozkład ładunku w antenie zmienia się okresowo, a więc pole elektryczne kształtowane wokół niej również zmienia się okresowo.

Fale elektromagnetyczne niewibracjami materialnego ośrodka. W rzeczywistości nie potrzebują ośrodka do rozprzestrzeniania się, co ważniejsze najszybciej rozchodzą się w próżni.

Fale te powstają, ponieważ zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, które następnie ponownie generuje kolejne zmienne pole elektryczne, powtarzając ten proces w nieskończoność.

W przypadku fal elektromagnetycznych nie ma cząsteczek wibrujących, dlatego trudno jest określić ich polaryzację. Jeśli jednak kierunek wibracji zostanie zidentyfikowany przez kierunek ciągle zmieniającego się wektora intensywności pola elektrycznego, to wtedy fale elektromagnetyczne są również falami poprzecznymi, czyli mogą być spolaryzowane liniowo lub w sposób bardziej złożony.

Naturalne światło to fala, która nie jest spolaryzowana tylko w jednej płaszczyźnie, ponieważ nie pochodzi z jednego źródła. Liczne cząsteczki lub atomy wytwarzają je niezależnie od siebie, polaryzując je w różnych płaszczyznach. Światło naturalne może być polaryzowane za pomocą optycznych filtrów do polaryzacji.

Fale grawitacyjne

 • Fale grawitacyjne - Mogą być generowane na przykład przez dwie gwiazdy orbitujące wokół siebie.

Fale grawitacyjne powstają w wyniku przyspieszania mas. Zasadniczo są one uważane za zmarszczki w czasoprzestrzeni kosmicznej. Efektem przejścia fali grawitacyjnej w danym punkcie jest okresowe skrócenie i przedłużenie czasoprzestrzeni. Można to wykryć tylko za pomocą bardzo dokładnych przyrządów, i tylko ogromne przyspieszające masy, takie jak binarne gwiazdy krążące wokół siebie, mogą tworzyć znaczne fale grawitacyjne, możliwe do wykrycia.

Rodzaje fal

 • Źródło
 • Mechaniczne
 • Elektromagnetyczne
 • Grawitacyjne
 • Kierunek wibracji
 • Wzdłużna
 • Poprzeczna
 • Złożona
 • Częstotliwość, długość fali
 • Infradźwięk - Jest wytwarzany podczas trzęsienia ziemi, ale jest także emitowany przez wieloryby i słonie. Ma częstotliwość od 0 do 20 Hz.
 • Dźwięk słyszalny - Częstotliwość fal dźwiękowych słyszalna przez ucho ludzkie waha się od 20 do 20 000 Hz.
 • Ultradźwięki - Jest używany przez nietoperze i delfiny. Używamy go również w medycynie do obrazowania diagnostycznego. Ma częstotliwość większą niż 20 000 Hz.
 • Fala radiowa - [b]Długa fala[/b] - długość fali: 1000-2000 m, częstotliwość (Hz): 1,5x10⁵-3×10⁵ [b]Średnia fala[/b] - długość fali: 150-600 m, częstotliwość Hz): 5×10⁵-2×10⁶ [b]Krótka fala[/b] - długość fali: 15-50 m, częstotliwość (Hz): 6×10⁶-2×10⁷ [b]Ultrakrótka fala[/b] - długość fali: 1-15 m, częstotliwość (Hz): 2×10⁷-3×10⁸ Fale radiowe wykorzystywane są przez radia i radary.
 • Fala mikrofalowa - Długość fali: 1 m-0,03 mm, częstotliwość (Hz): 3×10⁸-10¹³ Jest używana przez telefony komórkowe, routery Wi-Fi i kuchenki mikrofalowe.
 • Promieniowanie podczerwone - Długość fali: 0,3-760 nm, częstotliwość (Hz): 10¹²-3,9×10¹⁴ Słońce, ludzkie ciało i grzejniki promieniują ciepło również w postaci promieniowania podczerwonego.
 • Światło widzialne - Długość fali: 760-380 nm, częstotliwość (Hz): 3,9×10¹⁴-7,8×10¹⁴ Światło widziane naszym okiem jest również rodzajem fali elektromagnetycznej.
 • Promieniowanie ultrafioletowe - Długość fali: 380-10 nm, częstotliwość (Hz): 7,8×10¹⁴-3×10¹⁶ Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV pochodzące ze Słońca powoduje oparzenia skóry.
 • Promieniowanie rentgenowskie - Długość fali: 1 nm-1 pm, częstotliwość (Hz): 3×10¹⁶-3×10²⁰ Nadmierna dawka promieni rentgenowskich, stosowanych w medycynie, może uszkodzić nasze komórki.
 • Promieniowanie gamma - Długość fali: 0,3 nm-30 fm, częstotliwość (Hz): 10¹⁸-10²² Promienie gamma pochodzenia kosmicznego lub generowane przez reakcje jądrowe są falami elektromagnetycznymi o najbardziej niszczącej mocy.
 • Inne fale mechaniczne

Fale odgrywają niezwykle ważną rolę w wielu dziedzinach naszego życia. Przeważnie postrzegamy świat zewnętrzny za pomocą fal, ponieważ dźwięk, światło, czy trzęsienie ziemi jest też falą, podobnie jak działanie radia, radaru, czy lasera opiera się na falach.

Fale można sklasyfikować na podstawie ich różnych właściwości. Najczęściej rozróżniamy je ze względu na ośrodek rozchodzenia się drgań. Możemy je również pogrupować według ich polaryzacji i częstotliwości.

Według źródła ich powstawania rozróżniamy:

1) fale mechaniczne (np. dźwięk, ultradźwięki, fale sejsmiczne, fale na wodzie)

2) fale elektromagnetyczne (światło, fale radiowe, promieniowanie podczerwone, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, mikrofale)

3) fale grawitacyjne

4) Funkcje stanu mechaniki kwantowej opisujące zachowanie się cząstek mogą być również uważane za fale, dlatego możemy je też nazywać funkcjami falowymi.

Animacja

 • Fala wzdłużna - Ruch cząsteczek jest równoległy do kierunku propagacji fali. Fale mechaniczne poruszające się w gazach są zawsze wzdłużne.
 • głośnik - Głośnik emituje podłużne fale dźwiękowe. Dźwięk, podobnie jak każda inna fala, charakteryzuje się długością, częstotliwością, prędkością i amplitudą fali.
 • kierunek propagacji fali
 • ruch cząstek
 • Fala poprzeczna - Ruch cząsteczek jest prostopadły do kierunku propagacji fali.
 • kierunek propagacji fali
 • ruch cząstek
 • Fala na wodzie - W przypadku fali na wodzie cząsteczki poruszają się po kole. Fale te są wzdłużne i poprzeczne w tym samym czasie.
 • kołowo spolaryzowana fala poprzeczna - To połączenie dwóch poprzecznych fal, które są prostopadłe do siebie.
 • liniowo spolaryzowana fala poprzeczna - Fala, w której cząsteczki poruszają się w jednej płaszczyźnie. Ich ruch jest prostopadły do kierunku propagacji fali.
 • polaryzator - Fale są liniowo spolaryzowane, gdy przechodzą przez tą szczelinę, będącą polaryzatorem.
 • polaryzator prostopadły
 • promieniowanie elektromagnetyczne dipola - Zmiana pola elektrycznego wokół anteny indukuje zmieniające się pole magnetyczne, które z kolei generuje zmieniające się pole elektryczne i ten proces jest powtarzany w nieskończoność.
 • antena - Rozkład ładunku w antenie zmienia się okresowo, a więc pole elektryczne kształtowane wokół niej również zmienia się okresowo.
 • Fale grawitacyjne - Mogą być generowane na przykład przez dwie gwiazdy orbitujące wokół siebie.
 • Źródło
 • Mechaniczne
 • Elektromagnetyczne
 • Grawitacyjne
 • Kierunek wibracji
 • Wzdłużna
 • Poprzeczna
 • Złożona
 • Częstotliwość, długość fali
 • Infradźwięk - Jest wytwarzany podczas trzęsienia ziemi, ale jest także emitowany przez wieloryby i słonie. Ma częstotliwość od 0 do 20 Hz.
 • Dźwięk słyszalny - Częstotliwość fal dźwiękowych słyszalna przez ucho ludzkie waha się od 20 do 20 000 Hz.
 • Ultradźwięki - Jest używany przez nietoperze i delfiny. Używamy go również w medycynie do obrazowania diagnostycznego. Ma częstotliwość większą niż 20 000 Hz.
 • Fala radiowa - [b]Długa fala[/b] - długość fali: 1000-2000 m, częstotliwość (Hz): 1,5x10⁵-3×10⁵ [b]Średnia fala[/b] - długość fali: 150-600 m, częstotliwość Hz): 5×10⁵-2×10⁶ [b]Krótka fala[/b] - długość fali: 15-50 m, częstotliwość (Hz): 6×10⁶-2×10⁷ [b]Ultrakrótka fala[/b] - długość fali: 1-15 m, częstotliwość (Hz): 2×10⁷-3×10⁸ Fale radiowe wykorzystywane są przez radia i radary.
 • Fala mikrofalowa - Długość fali: 1 m-0,03 mm, częstotliwość (Hz): 3×10⁸-10¹³ Jest używana przez telefony komórkowe, routery Wi-Fi i kuchenki mikrofalowe.
 • Promieniowanie podczerwone - Długość fali: 0,3-760 nm, częstotliwość (Hz): 10¹²-3,9×10¹⁴ Słońce, ludzkie ciało i grzejniki promieniują ciepło również w postaci promieniowania podczerwonego.
 • Światło widzialne - Długość fali: 760-380 nm, częstotliwość (Hz): 3,9×10¹⁴-7,8×10¹⁴ Światło widziane naszym okiem jest również rodzajem fali elektromagnetycznej.
 • Promieniowanie ultrafioletowe - Długość fali: 380-10 nm, częstotliwość (Hz): 7,8×10¹⁴-3×10¹⁶ Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV pochodzące ze Słońca powoduje oparzenia skóry.
 • Promieniowanie rentgenowskie - Długość fali: 1 nm-1 pm, częstotliwość (Hz): 3×10¹⁶-3×10²⁰ Nadmierna dawka promieni rentgenowskich, stosowanych w medycynie, może uszkodzić nasze komórki.
 • Promieniowanie gamma - Długość fali: 0,3 nm-30 fm, częstotliwość (Hz): 10¹⁸-10²² Promienie gamma pochodzenia kosmicznego lub generowane przez reakcje jądrowe są falami elektromagnetycznymi o najbardziej niszczącej mocy.
 • Inne fale mechaniczne

Narracja

Fale odgrywają niezwykle ważną rolę w wielu dziedzinach naszego życia. Przeważnie postrzegamy świat zewnętrzny za pomocą fal, ponieważ dźwięk, światło, czy trzęsienie ziemi jest też falą, podobnie jak działanie radia, radaru, czy lasera opiera się na falach.

Fale można sklasyfikować na podstawie ich różnych właściwości. Najczęściej rozróżniamy je ze względu na ośrodek rozchodzenia się drgań. Możemy je również pogrupować według ich polaryzacji i częstotliwości.

W zależności od źródła powstawania fale mogą być falami mechanicznymi, elektromagnetycznymi i grawitacyjnymi. Kwantowe funkcje stanu mechanicznego opisujące zachowanie cząstek można również uznać za fale i dlatego są nazywane funkcjami falowymi.

Najprostszymi falami mechanicznymi są fale dźwiękowe rozchodzące się w gazach. Jakiekolwiek źródło dźwięku powoduje, że cząsteczki gazu zaczynają wibrować. Następnie te wibrujące cząsteczki zderzają się z sąsiednimi cząsteczkami również wprawiając je w ruch drgający. W ten sposób drgania rozprzestrzeniają się w gazie.

Fale mechaniczne rozchodzące się w gazie zawsze są podłużne, to znaczy kierunek ruchu cząsteczek jest równoległy do kierunku propagacji fali. Dzieje się tak dlatego, ponieważ cząsteczki gazu nie przyciągają się do siebie, przez co nie powstają siły o kierunku ścinającym. Jedna cząsteczka może wprawić w wibracje tylko te cząsteczki, które znajdują się przed nią. W przypadku fal podłużnych nie zachodzi polaryzacja.

Fale mechaniczne poruszające się w ciałach stałych lub w cieczy mogą być poprzeczne jak i wzdłużne.

Fale poprzeczne to fale, w których kierunek drgań cząstek jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali. Gdy poruszymy struny gitary, wtedy fala biegnie wzdłuż struny, natomiast drgania odbywają się prostopadle do ruchu fali.

Jeśli drgania odbywają się na tej samej płaszczyźnie, wtedy mówimy o fali spolaryzowanej liniowo.

Większość fal obserwowanych w naturze nie ma charakteru poprzecznego ani wzdłużnego, tak jak i fale poprzeczne nie zawsze są spolaryzowane w jednej płaszczyźnie.

Cząsteczki danego ośrodka wykonują te ruchy zazwyczaj w tym samym czasie. Jakikolwiek złożony ruch falowy można opisać jako połączenie jednej fali podłużnej z jedną lub wieloma falami poprzecznymi. Na przykład, gdy patrzymy na fale na wodzie, cząsteczki te poruszają się nie tylko w górę i w dół, ale również do przodu i do tyłu, więc fale na wodzie można również opisać jako zbiór fal wzdłużnych i poprzecznych.

Dzieje się tak, ponieważ woda jest ośrodkiem, którego nie da się ścisnąć, dlatego poruszające się w dół cząsteczki nie ściskają cząstek pod nimi, lecz rozpychają je na boki. Fale rozchodzące się w stałym ośrodku, jak np. fale sejsmiczne są jeszcze bardziej złożone.

Jeśli jedna fala jest zbiorem dwóch fali poprzecznych, to nazywamy ją falą spolaryzowaną eliptycznie, w szczególnych przypadkach falą spolaryzowaną kołowo.

Falę spolaryzowaną kołowo można łatwo wygenerować przez przywiązanie jednego końca elastycznej liny do łopatki wentylatora i naprężenie drugiego jej końca.

W celu przekształcenia fali spolaryzowanej kołowo w falę spolaryzowaną liniowo, należy użyć polaryzatora. W przypadku fal mechanicznych polaryzatorem jest szczelina. Gdy fala przechodzi przez szczelinę, staje się spolaryzowana liniowo. Jeśli na drodze fali zostanie umieszczony kolejny polaryzator, prostopadły do pierwszego, wtedy fala już dalej nie przechodzi.

Fale elektromagnetyczne niewibracjami materialnego ośrodka. W rzeczywistości nie potrzebują ośrodka do rozprzestrzeniania się, co ważniejsze najszybciej rozchodzą się w próżni.

Fale te powstają, ponieważ zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, które następnie ponownie generuje kolejne zmienne pole elektryczne, powtarzając ten proces w nieskończoność.

W przypadku fal elektromagnetycznych nie ma cząsteczek wibrujących, dlatego trudno jest określić ich polaryzację. Jeśli jednak kierunek wibracji zostanie zidentyfikowany przez kierunek ciągle zmieniającego się wektora intensywności pola elektrycznego, to wtedy fale elektromagnetyczne są również falami poprzecznymi, czyli mogą być spolaryzowane liniowo lub w sposób bardziej złożony.

Naturalne światło to fala, która nie jest spolaryzowana tylko w jednej płaszczyźnie, ponieważ nie pochodzi z jednego źródła. Liczne cząsteczki lub atomy wytwarzają je niezależnie od siebie, polaryzując je w różnych płaszczyznach. Światło naturalne może być polaryzowane za pomocą optycznych filtrów do polaryzacji.

Fale grawitacyjne powstają w wyniku przyspieszania mas. Zasadniczo są one uważane za zmarszczki w czasoprzestrzeni kosmicznej. Efektem przejścia fali grawitacyjnej w danym punkcie jest okresowe skrócenie i przedłużenie czasoprzestrzeni. Można to wykryć tylko za pomocą bardzo dokładnych przyrządów, i tylko ogromne przyspieszające masy, takie jak binarne gwiazdy krążące wokół siebie, mogą tworzyć znaczne fale grawitacyjne, możliwe do wykrycia.

Powiązane treści

Parametry fal dźwiękowych

Ta animacja wyjaśnia najważniejsze cechy fal za pomocą fal dźwiękowych.

Jak działa głośnik?

Głośnik za pomocą indukcji elektromagnetycznej wywołuje drgania powietrza.

Dzwonek elektryczny

Urządzenie działające przy wykorzystaniu elektromagnesu.

Efekt Dopplera

Znane zjawisko, gdy dźwięk zbliżającego się źródła dźwięku jest wyższy od źródła dźwięku oddalającego się.

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

Fale grawitacyjne (LIGO)

Fale grawitacyjne to zmarszczki w czasoprzestrzeni, których źródłem jest ciało o ogromnej masie poruszające się z dużym przyspieszeniem.

Korelacja pomiędzy ruchem drgającym harmonicznym a jednostajnym ruchem po okręgu

Rzut prostopadły ciała wykonującego jednostajny ruch po okręgu wykonuje ruch drgający harmoniczny.

Magnetron

Jednym z najważniejszych elementów kuchenki mikrofalowej jest magnetron (lampa mikrofalowa), który emituje promieniowanie mikrofalowe.

Pływy morskie

Zjawisko pływów morskich powstało na skutek oddziaływania grawitacyjnego Księżyca.

Prądy morskie

Prądy morskie tworzą strumień wód oceanicznych, który w dużej mierze ma wpływ na klimat naszej Ziemi.

Przezroczystość

Animacja ta wyjaśnia zjawisko przezroczystości i nieprzezroczystości, zasadę działania rentgenografii oraz to, że niektóre materiały absorbują jedynie...

Radar (Zoltan Bay)

W 1946 roku przy pomocy tego urządzenia udało się odebrać echo radarowe księżyca.

Radioaktywność

Radioaktywnością nazywamy proces rozpadu nietrwałych jąder atomowych.

Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi należy do najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych.

Ukształtowanie powierzchni przez wodę morską

Woda morska, jako siła zewnętrzna, odgrywa ważną rolę w ukształtowaniu wybrzeża.

Butlonos

Butlonosy są ssakami morskimi, które orientują się w terenie za pomocą echolokacji.

Charakterystyczne źródła światła w mieszkaniach i gospodarstwach domowych.

Animacja przedstawia działanie i właściwości źródeł światła stosowanych w mieszkaniach, poczynając od tradycyjnej żarówki po żarówki ledowe.

Concorde (1969)

Pierwsze loty rejsowe naddźwiękowego samolotu pasażerskiego rozpoczęły się w 1976 roku.

Jak działa kuchenka mikrofalowa?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie kuchenki mikrofalowej.

Jak działa sonar?

Sonar tworzy obraz na podstawie odbitych, wcześniej wysłanych fal dźwiękowych.

Jak działa tomograf komputerowy?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie tomografu komputerowego

Nikola Tesla i jego laboratorium (Shoreham, USA)

Ten inżynier, elektryk i wynalazca, zajmujący się głównie elektrotechniką był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych postaci drugiej rewolucji przemysłowej.

Podkowiec mały

Nietoperze polują i orientują się w terenie za pomocą ultradźwięków.

Powstawanie dźwięku

Podczas wydawania dźwięku powietrze wydychane z płuc wprowadza w drganie struny głosowe.

Tsunami

Ogromna fala oceaniczna o wysokości nawet kilkudziesięciu metrów o niszczycielskim działaniu.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Added to your cart.