Roboty

Robot przeniesie nas w świat matematyki przestrzennej.

Powiązane treści

Układanie brył geometrycznych (3D)

W danej siatce przestrzennej, przy pomocy danego widoku można ułożyć z jednakowych...

Przekształcenie geomeryczne (przesunięcie)

Animacja prezentuje na płaszczyźnie i w przestrzeni odbywające się przesunięcia.

Kopiowanie kąta

Skopiujmy dany kąt wypukły alfa na półprostą f z punktem początkowym F.

Twierdzenie Eulera o wielościanach

Twierdzenie sformułowane przez Leonharda Eulera opisuje jedną z podstawowych właściwości...

Układanie brył geometrycznych (jednokolorowe)

Z jednakowych sześcianów należy ułożyć odpowiednie formy przestrzenne (bryły).

Wyznaczanie prostej prostopadłej z punktu P nie należącego do prostej

Dana jest linia prosta e i oddalony od niej punkt P. Wyznaczmy przechodzącą przez punkt P prostą...

Powierzchnia kuli (wizualizacja)

Powierzchnię kuli (sferę) stanowią punkty w przestrzeni, których odległości od środka...

Zadanie na wyliczenie pola powierzchni i objętości

Zadania na wyliczenie parametrów brył pochodzących z „prostego sześcianu” rozwija również...

Added to your cart.