RNA

RNA

Kwasy nukleinowe zbudowane z kwasu fosforowego, rybozy oraz zasad (cytozyny, uracylu, adeniny i guaniny).

Chemia

Etykiety

RNA, Łańcucha RNA, kwas rybonukleinowy, Kwas nukleinowy, polinukleotyd, adenina, uracylu, cytozyna, guanina, nukleotyd, rybosomalne RNA, transfer RNA, Kwas fosforowy, D-rybozy, gene, Biotechnologia, białko, aminokwas, synteza białek, kodon, antykodon, Chemia organiczna, chemia, biologia, biochemia

Powiązane treści

Sceny

Narracja

Ryboza

 • D-ryboza

Kwas rybonukleinowy, RNA

Właściwości, powstawanie

RNA to polinukleotyd, którego podstawowymi jednostkami budulcowymi są nukleotydy. Każdy nukleotyd zbudowany jest z kwasu fosforanowego, rybozy i jednej zasady azotowej. Zasada azotowa (poza pewnymi wyjątkami) to cytozyna, uracyl, adenina i guanina.
RNA jest zazwyczaj jednoniciowy, ale nić zakręcając może tworzyć odcinki dwuniciowe. Wówczas pomiędzy zasadami azotowymi powstają wiązania wodorowe.

Najbardziej znanymi rodzajami RNA są mRNA, tRNA i rRNA, które odgrywają rolę w biosyntezie białek w komórkach. Dalsze RNA regulują ekspansję genów. Niektóre RNA w komórkach pełnią rolę biokatalizatorów, są to rybozymy.

Wykorzystanie

RNA wykorzystywane jest w badaniach laboratoryjnych, w biotechnologii i medycynie molekularnej.

Kwas fosforowy

 • Kwas fosforowy

Zasady azotowe nukleotydów

 • uracyl
 • cytozyna
 • guanina
 • adenina

Nukleotydy

 • monofosforan cytydyny
 • monofosforan urydyny
 • monofosforan guanozyny
 • monofosforan adenozyny

Matrycowy RNA

 • matrycowy RNA - Polinukleotyd komplementarny z nicią kodującą. Tworzony jest przez enzym polimerazy DNA.
 • nić matrycowa DNA - Nie jest z niej przepisywany matrycowy RNA.
 • nić kodująca DNA - Jest matrycą podczas powstawania matrycowego RNA. Kodonem nazwamy sekwencję składającą się z trzech nukleotydów.

Transferowy RNA

 • transferowy RNA - Transportuje aminokwasy aktywowane przez ATP do biosyntezy białek.
 • ramię DHU - Tu dochodzi do wiązania aktywowanego aminokwasu.
 • ramię akceptorowe - Ma zdolność wiązania enzymu aktywującego aminokwasy.
 • ramię rybotymidowe
 • pętla antykodonowa - Łączy się z kodonem matrycowego RNA. Ułożenie zasad azotowych jest komplementarne do ułożenia zasad azotowych RNA. Określa, który aminokwas jest transportowany przez transferowy RNA.

Rybosomalny RNA

 • rybosomalny RNA - Odpowiada za biosyntezę białek, jeden z budulców rybosomów.
 • mała podjednostka rybosomów - Wiąże matrycowy RNA.
 • duża podjednostka rybosomów - Wiąże dwa transferowe RNA przenoszące aminokwasy.
 • rybosomalna nić RNA

Powiązane treści

Beta-D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbarwna substancja krystaliczna, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Edycja genomu

Edycja genomu to rodzaj inżynierii genetycznej, która wprowadza zmiany w genomie żywego organizmu. Ta animacja przedstawia jeden z najbardziej znanych...

Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Jon fosforanowy to jon złożony, który powstaje w wyniku oddania protonu przez kwas fosforowy.

Kwas fosforowy (H₃PO₄)

Kwas fosforowy jest stosowany w przemyśle spożywczym jako dodatek do napojów gazowanych, a w gospodarstwach domowych do odkamieniania armatury i usuwania rdzy.

Pirymidyna (C₄H₄N₂)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, jego pochodnymi są cytozyna, tymina i uracyl.

Puryna (C₅H₄N₄)

Puryna jest heterocyklicznym związkiem organicznym z zawartością azotu. Jest podstawą dwóch zasad azotowych adeniny i guaniny

Wirusy

Zbudowane są z białka i DNA lub RNA. Wykorzystują one zakażone komórki do namnażania wirusów.

D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Ryboza w formie łańcuchowej, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

Polimeryzacja etenu

W procesie polimeryzacji etenu (etylenu) otrzymuje się tworzywo sztuczne zwane polietylenem.

Added to your cart.