Pszczoła miodna

Pszczoła miodna

Pszczoły miodne żyją w rojach i produkują miód, będący dla nas cennym produktem odżywczym.

Biologia

Etykiety

Pszczoła miodna, macica, tworzące owady państwowe, pszczelarstwo, ul, pracownik, królowa, jądro, miód, nektar, Pyłek kwiatowy, cykl życia, jajko, poczwarka, larwa, holometabolia, żucia i ssania aparatu gębowego, wole, żądło, tułów, brzuch, komórka grzebieniowa, wosk, rolnictwo, Zwierzęta gospodarskie, kwitnący, pszczelarz, owady, owad, zwierzę, stawonogi, biologia

Powiązane treści

Sceny

Pszczoła miodna

Pszczoły to owady tworzące zorganizowane społeczeństwa. Na czele hierarchii roju pszczół stoi królowa, zwana też matką. Jej odwłok jest wydłużony stosunkowo duży z powodu ciągłej produkcji jaj.

Jaja są zapładniane przez samce pszczół, czyli trutnie, które kopulują z królową. Odwłok trutni jest przysadzisty, masywny, co pozwala łatwo odróżnić trutnie od robotnic. Trutnie nie posiadają żądła.

Robotnice pielęgnują czerwie, zbierają nektar i bronią ula za pomocą swych żądeł. Po użądleniu, żądło wraz z gruczołem jadowym odrywa się od ciała pszczoły, która następnie ginie. Oznacza to, że robotnice poświęcają się dla obrony ula. Oderwany gruczoł jadowy po użądleniu nadal wprowadza jad do rany ofiary.

Królowa-matka

Robotnica

Truteń

Ul

Przeobrażenie

Królowa-matka składa swoje jaja do komórek o strukturze plastra miodu. Z jaj niezapłodnionych rozwijają się trutnie, a z jaj zapłodnionych powstają pszczoły robotnice lub kolejne królowe-matki, jeśli jaja odżywiane były specjalną papką miodowo-pyłkową. Młode larwy rozwijają się w plastrach. Pod koniec stadium larwalnego, przed przepoczwarzeniem się, robotnice uszczelniają komórki woskiem. Dorosłe pszczoły, które wykluły się z poczwarki, opuszczają komórkę.

Produkcja miodu

Pszczoły robotnice wytwarzają miód, który służy jako pokarm zarówno larwom jak i dorosłym osobnikom. Robotnica zasysa nektar z kwiatu i odprowadza do wola. Tutaj, pod wpływem enzymów, nektar przekształca się w miód. Następnie robotnica powraca do ula i opróżnia zawartość wola miodowego do plastra komórki. Robotnice kilkakrotnie wchłaniają i z powrotem zwracają zawartość komórki. Zawartość wody w miodzie maleje dzięki parowaniu, przez co miód staje się bardziej gęsty. Gdy miód jest już gotowy, robotnice zamykają komórkę woskiem, w ten sposób magazynując jej zawartość.

Animacja

Narracja

Pszczoły to owady tworzące zorganizowane społeczeństwa. Na czele hierarchii roju pszczół stoi królowa, zwana też matką. Jej odwłok jest wydłużony stosunkowo duży z powodu ciągłej produkcji jaj.

Jaja są zapładniane przez samce pszczół, czyli trutnie, które kopulują z królową. Odwłok trutni jest przysadzisty, masywny, co pozwala łatwo odróżnić trutnie od robotnic. Trutnie nie posiadają żądła.

Robotnice pielęgnują czerwie, zbierają nektar i bronią ula za pomocą swych żądeł. Po użądleniu, żądło wraz z gruczołem jadowym odrywa się od ciała pszczoły, która następnie ginie. Oznacza to, że robotnice poświęcają się dla obrony ula. Oderwany gruczoł jadowy po użądleniu nadal wprowadza jad do rany ofiary.

Królowa-matka składa swoje jaja do komórek o strukturze plastra miodu. Z jaj niezapłodnionych rozwijają się trutnie, a z jaj zapłodnionych powstają pszczoły robotnice lub kolejne królowe-matki, jeśli jaja odżywiane były specjalną papką miodowo-pyłkową. Młode larwy rozwijają się w plastrach. Pod koniec stadium larwalnego, przed przepoczwarzeniem się, robotnice uszczelniają komórki woskiem. Dorosłe pszczoły, które wykluły się z poczwarki, opuszczają komórkę.

Pszczoły robotnice wytwarzają miód, który służy jako pokarm zarówno larwom jak i dorosłym osobnikom. Robotnica zasysa nektar z kwiatu i odprowadza do wola. Tutaj, pod wpływem enzymów, nektar przekształca się w miód. Następnie robotnica powraca do ula i opróżnia zawartość wola miodowego do plastra komórki. Robotnice kilkakrotnie wchłaniają i z powrotem zwracają zawartość komórki. Zawartość wody w miodzie maleje dzięki parowaniu, przez co miód staje się bardziej gęsty. Gdy miód jest już gotowy, robotnice zamykają komórkę woskiem, w ten sposób magazynując jej zawartość.

Powiązane treści

Porównanie form przeobrażenia

Ametabolia, hemimetabolia i holometabolia są częstymi formami cyklu rozwojowego owadów.

Jętki czyli (Kwiat Cisy)

Larwy jętki żyją w wodzie przez trzy lata podczas gdy osobniki dorosłe żyją jedną jedyną noc i ich życie ogranicza się wyłącznie do okresu godowego.

Androctonus

Androctonus jest jednym z największych i najbardziej niebezpiecznych skorpionów na świecie.

Bielinek kapustnik

Bielinek kapustnik jest często występującym gatunkiem motyli, na przykładzie którego możemy poznać budowę anatomiczną motyli.

Brachypelma smithi

Jeden z najbardziej znanych, hodowanych w domach pająków z rodzinych ptaszników. Jego ugryzienie nie stanowi zagrożenia dla człowieka.

Chilijski pustelnik brunatny

Trujące ukąszenie chilijskiego pająka pustelnika brunatnego stanowi duże zagrożenie dla organizmu człowieka.

Chrabąszcz

Powszechnie znany owad, którego larwa, zwana pędrakiem, jest szkodnikiem upraw rolnych.

Jelonek rogacz

Na przykładzie jelonka rogacza możemy poznać jak działają mięśnie owadów, ich mechanizm latnia i rozmnażania.

Krzyżak ogrodowy

Krzyżak ogrodowy jest rozpowszechnionym gatunkiem pająków, na przykładzie którego możemy poznać ich budowę anatomiczną.

Mrówka rudnica

W mrowisku znajdziemy królową, samca i robotnice.

Rak rzeczny

Rak o dużych rozmiarach, żyjący w czystych wodach rzek i jezior.

Zróżnicowane narządy światłoczułe

W procesie ewolucji wielokrotnie i niezależnie od siebie powstały różnego rodzaju narządy wzroku.

Dżdżownica ziemna

Zwierzę żyjące w glebie, na przykładzie którego możemy poznać budowę anatomiczną pierścienic.

Gąbki

Najstarsza grupa zwierząt wodnych. Ich ciało jest asymetryczne i beztkankowe.

Meduza

Meduzy są najstarszymi zwierzętami tkankowymi, przedstawicielami swobodnie pływających parzydełkowców.

Wypławek kątogłowy

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych płazińców.

Added to your cart.