Prowincje i miasta Imperium Rzymskiego

Prowincje i miasta Imperium Rzymskiego

Ta animacja przedstawia wielowiekową historię Imperium Rzymskiego.

Historia

Etykiety

Római Birodalom, Rzym, Starożytny Rzym, Okres imperial, Rzymianin, województwo, Morze Śródziemne, limonki, starożytność, handlem, Pannonia, historia, stolica, granica, podbój, Glob, ślepy na mapie, Mapa wiedzy, mapa, Ziemia

Powiązane treści

Sceny

Imperium Rzymskie

 • Imperium Rzymskie (230 n.e.) - Największy terytorialny zasięg Cesarstwa: ok. 5 000 000 km².

Po stuleciach wojen i podbojów Rzym stał się potężnym imperium, władcą regionu basenu Morza Śródziemnego.
Rozległe terytorium cesarstwa praktycznie otoczyło Morze Śródziemne, dlatego jego mieszkańcy mogli słusznie nazywać Morze Śródziemne Mare Nostrum ("nasze morze").

Cesarstwo Rzymskie osiągnęło swój największy zasięg terytorialny (ok. 5 mln km²) na początku II w., za panowania cesarza Trajana.

Ekspansja terytorialna

 • 510 p.n.e.
 • 320 p.n.e.
 • 300 p.n.e.
 • 270 p.n.e.
 • 220 p.n.e.
 • 190 p.n.e.
 • 140 p.n.e.
 • 70 p.n.e.
 • 40 p.n.e.
 • 20 n.e.
 • 70 n.e.
 • 140 n.e.
 • 230 n.e.
 • 300 n.e.

Prowincje

Prowincje były największymi jednostkami terytorialnymi i administracyjnymi Cesarstwa Rzymskiego poza Italią. Były to tereny zbrojnie podbite, opodatkowane i podporządkowane Rzymowi. Sycylia była pierwszą prowincją Rzymu, zdobytą w 241 r. p.n.e., po I Wojnie Punickiej.

Prowincje były zazwyczaj zarządzane przez byłych sędziów w randze senatorskiej (np. konsulów lub pretorianów), których kadencja w Rzymie skończyła się. Namiestnicy prowincji byli wybierani zazwyczaj na 1 rok, najczęściej z listy kandydatów na to stanowisko, drogą zwykłego losowania.

Miasta

 • Alexandria
 • Aquincum
 • Athenae
 • Byzantium
 • Colonia Agrippina
 • Damascus
 • Londinium
 • Lugdunum
 • Lutecja
 • Mediolanum
 • Neapolis
 • Olisipo
 • Rzym
 • Toletum
 • Valentia
 • Vindobona

Wraz z rozwojem Imperium nieprzerwanie rosła też liczba miast. Rzymscy zdobywcy dążyli do zakładania kolejnych, nowych skupisk miejskich. W okresie Cesarstwa liczba osad, które można było uznać za miasto, przekroczyła dwa tysiące.

Miasta były najmniejszymi jednostkami administracyjnymi Cesarstw Rzymskiego. Przez stulecia powstało wiele rodzajów miast, np. miasta obywatelskie, miasta wojskowe. Początkowo w statusie prawnym poszczególnych miast (i ich mieszkańców) istniały ogromnie różnice. Później, gdy prawo rzymskie zostało rozpowszechnione, ich status prawny stał się bardziej ujednolicony.

Miasta były ośrodkami propagującymi cywilizację rzymską, ważnymi narzędziami romanizacji. Ich mieszkańcy mogli korzystać ze wszystkich osiągnięć kultury rzymskiej. Miasta były również ośrodkami handlu, przemysłu i życia religijnego. Dla każdego miasta Rzym, serce imperium, był przykładem do naśladowania.

Szlaki handlowe

Szlaki komunikacyjne i handlowe były arteriami życia Imperium Rzymskiego, którego centralnym ośrodkiem było miasto Rzym. Stąd przysłowie: "Omnes viae Romam ducunt" ("Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu").

W odniesieniu do handlu, Rzymianie preferowali transport wodny. Poza opanowanym przez nich Morzem Śródziemnym pływali także po wielkich, żeglownych rzekach, takich jak Ren, Ebro czy Nil.

Równolegle z powiększaniem się terytorium Cesarstwa, precyzyjnie wybudowane szlaki lądowe również wykraczały już poza granice Wiecznego Miasta i Italii. W ten sposób towary z prowincji mogły być dostarczane do Rzymu. Jednym z najsłynniejszych lądowych szlaków handlowych był Szlak Bursztynowy, łączący Morze Adriatyckie z Morzem Bałtyckim.

Limes

Limes był systemem rzymskich umocnień granicznych broniących granic Imperium Rzymskiego. Składał się z naturalnych przeszkód i sztucznych fortyfikacji. Ważnymi elementami limes były duże rzeki (np. Dunaj) i wysokie pasma górskie (np. Alpy). W regionach granicznych, w których nie było naturalnych przeszkód, Rzymianie wznosili mury z wieżami obronnymi i bramami.

Jedną z najsłynniejszych sztucznych fortyfikacji był zbudowany na rozkaz cesarza Hadriana, panującego w latach 117-138, mur wzdłuż północnej granicy prowincji Britannia. Wybudowany w ciągu 8 lat Wał Hadriana miał ok. 5 m wysokość i 3 m szerokości. Ten wzmocniony fortami i wieżami strażniczymi mur obronny miał długość prawie 120 km, przecinając w poprzek całą wyspę ze wschodu na zachód.

Zabawa z prowincjami

Zabawa z miastami

Animacja

 • 510 p.n.e.
 • 320 p.n.e.
 • 300 p.n.e.
 • 270 p.n.e.
 • 220 p.n.e.
 • 190 p.n.e.
 • 140 p.n.e.
 • 70 p.n.e.
 • 40 p.n.e.
 • 20 n.e.
 • 70 n.e.
 • 140 n.e.
 • 230 n.e.
 • 300 n.e.

Narracja

Miasto Rzym, założone w VIII wieku p.n.e., leżało w samym sercu Półwyspu Apenińskiego. Po stuleciach wojen i podbojów Rzym opanował półwysep, a potem cały basen Morza Śródziemnego. Ogromne imperium osiągnęło największy zasięg terytorialny na początku II stulecia.

Sprawne zarządzanie imperium należało do jednostek terytorialnych i administracyjnych, jakimi były prowincje, utworzone na podbitych terenach. Limes, system umocnień granicznych, składający się z naturalnych przeszkód i sztucznych fortyfikacji, miał zapewnić obronę imperium.

Równolegle z ekspansją terytorialną Cesarstwa, systematycznie rozwijała się też legendarna sieć szlaków drogowych, przecinających wzdłuż i wszerz całe imperium. Jej elementy stały się arteriami tętniącego życiem handlu zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Powiązane treści

Legendarne starożytne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Rzymski żołnierz (I wiek p.n.e.)

Najemni żołnierze armii starożytnego Rzymu było doskonale wyszkoleni i uzbrojeni.

Kwinkwerma (III wiek p.n.e.)

Galera rzymska, mająca kilka rzędów wioseł, w okresie hellenistycznym była typowym okrętem wojennym.

Starożytny rzymski obóz wojskowy

Stale rozrastające się imperium rzymskie wznosiło forty wojskowe na podbitych terenach.

Starożytne rzymskie maszyny oblężnicze

Podczas oblężeń fortyfikacji, rzymscy najeźdźcy skutecznie wykorzystywali skonstruowane do tego celu machiny oblężnicze.

Taktyki walki starożytnej piechoty rzymskiej

Legioniści starożytnego Cesarstwa Rzymskiego opanowali w mistrzowski sposób taktykę wojskową.

Żołnierz Konstantyna (IV wiek)

Rozkwit wchodniego imperium rozpoczął się za panowania cesarza rzymskiego, w pierwszym kwartale IV wieku.

Alezja (Francja, I wiek p.n.e.)

W 52 p.n.e. wojska rzymskie Juliusza Cezara oblegały bronione przez Wercyngetoryksa miasto galijskie.

Amfiteatr (Pula, I wiek)

Ta rzymska budowla, znajdująca się na terenie dzisiejszej Chorwacji, była jednym z największych amfiteatrów rzymskich w czasach starożytnych.

Bitwa na Polach Katalaunijskich (451)

Rzymska armia dowodzona przez Flawiusza Aecjusza powstrzymała inwazję Hunów pod wodzą króla Attyli.

Bitwa pod Akcjum (31 p.n.e.)

Stoczona u brzegów Hellady bitwa morska zakończyła się decydującym zwycięstwem Oktawiana Augusta nad Markiem Antoniuszem.

Bitwa pod Alezją (52 rok p.n.e.)

W 52 roku p.n.e. legiony Juliusza Cezara rozpoczęły oblężenie Alezji, galijskiego miasta bronionego przez Wercyngetoryksa.

Circus Maximus (Rzym)

Ogromna arena starożytnego Rzymu zasłynęła przede wszystkim z organizowanych na niej wyścigów rydwanów.

Diera (starożytna galera)

Diera to rodzaj żaglowego okrętu wojennego z dwoma rzędami wioseł, który na dziobie posiadał charakterystyczny taran i używany był przez wiele narodów...

Koloseum (Rzym, I wiek n.e.)

Najsłynniejszy amfiteatr starożytnego Rzymu, którego ruiny do dziś zachwycają, został wybudowany w I wieku naszej ery.

Miejsce pochówku Septichora (Pecz, IV wiek)

Wczesnochrześcijańskie nekropolie (miejsca pochówku) Peczu są cennymi stanowiskami archeologicznymi.

Migracje ludności na przestrzeni wieków

Animacja prezentuje największe wędrówki ludów od czasów prehistorycznych aż po dzień dzisiejszy.

Ołtarz Pokoju (Rzym, I wiek p.n.e.)

Ogromny ołtarz wzniesiony przez pierwszego cesarza rzymskiego był jednym z najważniejszych dzieł sztuki okresu Cesarza Oktawiana Augusta.

Pałac Dioklecjana (Split, Chorwacja)

Ufortyfikowana rezydencja na brzegu morza została zbudowana przez rzymskiego cesarza Dioklecjana, w pobliżu miejsca jego narodzin.

Panteon (Rzym, II wiek n.e.)

˝Świątynia wszystkich bogów˝ w całej okazałości została wybudowana za czasów cesarza Hadriana.

Starożytny rzymski dom mieszkalny

Domy bogatych obywateli starożytnego Rzymu były obszernymi budynkami wzniesionymi na zróżnicowanym planie i składały się z wielu pomieszczeń.

Starożytny senator rzymski z żoną

Członkowie senatu, znajdujący się na szczycie hierarchii społecznej w starożytnym Rzymie, nosili togę ozdobioną purpurowym szlakiem.

Termy Karakalli (Rzym, III wiek)

Wspaniały kompleks łaźni cesarza rzymskiego, zbudowany w III wieku.

Added to your cart.