Produkcja papieru

Produkcja papieru

Papier został wynaleziony ponad dwa tysiące lat temu.

Technika, zajęcia z gospodarstwa domowego

Etykiety

robienie papieru, papier, produkcja, celuloza, włókno, drzewo, recykling, produkcja drewna, niszczenie lasów, zanieczyszczenie środowiska, Towary papierowe, beta-D-glukoza, glukoza, woda, polisacharydy, Energia, Środowisko, technika

Powiązane treści

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Składnik budulcowy ścian komórek i włókien roślinnych.

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza to podstawowa jednostka strukturalna celulozy.

Drukarnia Gutenberga (Moguncja, XV wiek)

Według listy magazynu Life najważniejszym wydarzeniem drugiego tysiąclecia było wynalezienie przez Gutenberga przemysłowej metody drukowania książek.

Jon wodorotlenkowy (OH⁻)

Jon złożony, powstały z cząsteczki wody w wyniku oddania przez nią protonu.

Produkcja cementu

Prezentujemy cały proces produkcji cementu, od wydobycia surowców aż do zastosowania ostatecznego produktu.

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Jak działa pióro kulkowe ?

Wynalezienie pióra kulkowego znacznie ułatwiło pisanie.

Młyn wodny

Urządzenie mechaniczne, wykorzystujące energią wodną miało wielorakie zastosowanie już w średniowieczu.

Added to your cart.