Porównanie halogenowodorów

Porównanie halogenowodorów

W związkach halogenów z wodorem atomy łączą się wiązaniami kowalencyjnymi, tworząc cząsteczki polarne.

Chemia

Etykiety

chlorowcowodór, fluorowodór, jodowodorek, bromowodorek, chlorowodorek, wiązanie kowalencyjne, wiązanie sigma, polarny, Cząsteczka polaryzacja, energia wiązania, Molekuła, Chemia ogólna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Porównanie halogenów

Pierwiastki chemiczne VII głównej grupy układu okresowego: fluor, chlor, brom, jod, astat. Astat jest znany tylko w postaci izotopu radioaktywnego.

Bromowodór (HBr)

Nieorganiczny związek chemiczny, zaliczany do halogenków wodoru, który używany jest w produkcji bromków alkilowych z alkoholi.

Chlorowodór (HCl)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, rozpuszczony w wodzie tworzy kwas solny

Fluor (F₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. Zółtozielony, silnie trujący gaz o ostrym zapachu. Jednym z najbardziej znanych związków pochodnych jest teflon.

Fluorowodór (HF)

Związek chemiczny zaliczany do fluorowcowodorów o dużej aktywności chemicznej, może strawić nawet szkło.

Jodowodór (HI)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu i gęstości większej od powietrza.

Rozpuszczanie HCl w wodzie

Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego to kwas solny.

Wodór (H₂)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości mniejszej od powietrza. Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie.

Added to your cart.