Pomiar czasu

Pomiar czasu

Pierwsze kalendarze i przyrządy do pomiaru czasu pojawiły się już w starożytnych cywilizacjach wschodnich.

Historia

Etykiety

Pomiar czasu, czas, Terminarz, przyrząd do pomiaru czasu, jednostka czasu, zegar słoneczny, klepsydra, Zegar wodny, rok, miesiąc, dzień, Orbity planetarne, ruchu planet, starożytność, cywilizacja, Egipt, Słońce, Księżyc, astronomia, Hellas, Ziemia, Oś obrotu, kultura

Powiązane treści

Sceny

Droga Ziemi wokół Słońca

Jeden rok

Jeden miesiąc

Jeden dzień

Zegar słoneczny

Klepsydra

Zegar wodny

Animacja

Narracja

Zrozumienie i pomiar upływającego czasu odgrywały ważną rolę już w życiu starożytnych ludów rolniczych. Pierwsze kalendarze pojawiły się równolegle z powstaniem piśmiennictwa, oraz z rozwojem matematyki i astronomii. Zawierały już one podstawowe jednostki naturalnego pomiaru czasu, takie jak rok, miesiąc i dzień.

Rok jest podstawową jednostką pomiaru czasu. Istnieje różnica między rokiem astronomicznym, a rokiem kalendarzowym. Rok astronomiczny to czas, w jakim Ziemia jeden raz okrąża Słońce w odniesieniu do gwiazd stałych. Rok kalendarzowy składa się ze wszystkich pełnych dni zawartych w roku astronomicznym. Ich liczba w roku zwykłym wynosi 365 dni, natomiast rok przestępny składa się z jednego dnia więcej.

Kolejną podstawową jednostką pomiaru czasu jest miesiąc. Miesiąc jest okresem czasu jednego pełnego obiegu Księżyca wokół Ziemi. Jednakże orbita Księżyca jest trudna do opisania, i jej okres czasu również nie jest stały. Dlatego w kalendarzach, a więc również w używanym przez nas kalendarzu gregoriańskim, miesiąc składa się z pełnej liczby dni, podobnie jak rok. Rok kalendarzowy podzielony jest na 12 miesięcy.

Trzecią podstawową jednostką pomiaru czasu jest dzień. Dzień, jako astronomiczna jednostka czasu, to okres czasu potrzebny Ziemi do wykonania jednego całego obrotu wokół własnej osi. Miesiące kalendarzowe mogą mieć 28, 30 lub 31 dni. Luty ma zwykle 28 dni, a w roku przestępnym 29.

Jednym z najstarszych przyrządów do pomiaru czasu jest zegar słoneczny. Według źródeł pisanych, był już używany przez starożytnych Greków. Istnieje kilka rodzajów zegarów słonecznych. W przypadku zegara zwanego polosem, wskazówka rzucająca cień na tarczę ustawiona była równolegle do osi obrotu Ziemi. Wskazówka nie była prostopadła do płaszczyzny tarczy, więc podziałka tarczy była nierówna i trudno ją było wyznaczyć. Przesuwający się cień oświetlanej przez słońce wskazówki wskazywał czas na podziałce tarczy. Jeszcze w średniowieczu zegary słoneczne uważane były za najbardziej precyzyjne przyrządy do pomiaru czasu.

Nie wiemy dokładnie kiedy wynaleziono klepsydrę, ani gdzie ją po raz pierwszy użyto. Wiemy jednak, że klepsydra była powszechnie stosowana już w XVI wieku. Klepsydra składa się z dwóch szklanych, odwróconych do siebie stożkowych naczyń o równej wielkości, połączonych wąskim kanalikiem, osadzonych na statywie. Dolne naczynie wypełnione było piaskiem, natomiast górne było puste. Używając jej, klepsydrę odwracano i piasek przesypywał się do dolnego naczynia. Czynnikiem wpływającym na pomiar czasu danej klepsydry była ilość zawartego piasku i szerokość szyjki przepływowej.

Zegar wodny pojawił się już w starożytności. Według źródeł pisanych, został po raz pierwszy użyty w Egipcie, a następnie rozpowszechnił się w Mezopotamii i starożytnej Grecji. Zegar wodny składał się z wodoodpornego glinianego naczynia z wewnętrznym podziałem i otworem na środku dna naczynia, poprzez który skapywała woda. Naczynie napełniano wodą do określonej wysokości. Im więcej wody wypłynęło przez otwór w dnie, tym więcej wewnętrznych oznaczeń widocznych było dla obserwatora. Poprzez odpowiedni dobór oznakowania i rozmiar średnicy otworu można było regulować całkowity czas mierzony przez zegar.

Powiązane treści

Cienie

Zmiany warunków świetlnych w zależności od różnych pór roku. Pomiar wysokości na podstawie cienia.

Strefy czasowe

Ziemia została podzielona na 24 strefy czasowe, w których obowiązuje jednakowy czas strefowy.

Ciekawostki geograficzne - Astronomia

Ta animacja przedstawia kilka ciekawych faktów dotyczących naszego Układu Słonecznego.

Droga Słońca po głównych równoleżnikach Ziemi

Pozorny ruch Słońca jest spowodowany przez obrót Ziemi wokół własnej osi.

Księżyc

Księżyc jest jedynym satelitą Ziemi.

Która godzina?

Dzięki tej grze możemy ćwiczyć korzystanie z zegarów analogowych i cyfrowych.

Strefy klimatyczne

Na naszej planecie można zaobserwować strefy geograficzne, strefy klimatyczne i powiązane z nimi strefy roślinne.

Układ Słoneczny, orbity planet

Wokół Słońca, po eliptycznych orbitach, krąży osiem planet.

Zmiana pór roku (poziom średni)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt padania promieni słonecznych.

Machu Picchu (XV wiek)

Znajdujące się w Peru dawne miasto Inków jest jednym ze Światowych Dziedzictw Kulturowych UNESCO.

Rolnictwo wzdłuż brzegów Nilu w czasach starożytnych

Starożytny Egipt słusznie nazywany był "Darem Nilu", gdyż rzeka ta stanowiła podstawę jego egzystencji.

Spirala czasu

Podczas zabawy, wydarzenia, o których się uczymy, możemy umieścić w odpowiednim czasowym przedziale historycznym.

Stonehenge (Wielka Brytania, epoka brązu)

Znajdująca się w Anglii, najsłynniejsza megalityczna budowla z epoki brązu do dzisiaj kryje dla badaczy wiele tajemnic.

Ziggurat (Ur, 3 tysiąclecie p.n.e.)

Zigguraty były to charakterystyczne wieże świątynne w starożytnej Mezopotamii, wznoszone w środkowej części miasta.

Fazy Księżyca

Podczas obiegu Księżyca wokół Ziemi widoczna z jednego punktu na Ziemi część oświetlonej półkuli Księżyca zmienia się.

Nawigacja satelitarna

Do wyznaczenia aktualnej pozycji niezbędne są 4 spośród 24 satelitów tworzących system nawigacji.

Added to your cart.