Połączenia międzykostne

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Biologia

Etykiety

Połączenie kości, szkielet, Kość, czaszka, mostek, żeberka, pływające żebra, żebra rzekome, kręgosłup, kość krzyżowa, kości ramiennej, zagłębie, szkieletu kończyn, stowarzyszenie, chrzęstnej stawów, przegub, szew, Rodzaje stawów, chrząstka, człowiek, biologia

Powiązane treści

Pytania

 • Jakie jest połączenie międzykostne między kością czołową a kością potyliczną?
 • Jakie jest połączenie międzykostne między kością cieminiową a kością potyliczną?
 • Jakie jest połączenie międzykostne między kością udową a kością piszczelową?
 • Jakiej nazwy brakuje poniżej?\nKość udowa, rzepka kolanowa, kość piszczelowa, ...
 • Jakie jest połączenie międzykostne między kręgami krzyżowymi?
 • Jakie jest połączenie międzykostne między pierwszym kręgiem lędźwiowym a kością krzyżową?
 • Jakie jest połączenie międzykostne między mostkiem a trzecią parą żeber?
 • Jakie jest połączenie międzykostne między mostkiem a jedenastą parą żeber?
 • Jakie jest połączenie międzykostne między mostkiem a żebrami rzekomymi?
 • Jakie połączenia międzykostne pojawiają się w kręgosłupie?
 • Jakie połączenia międzykostne istnieją w mózgoczaszce?
 • Jakich połączeń międzykostnych nie ma w mózgoczaszce?
 • Jakich połączeń międzykostnych nie ma w kręgosłupie?
 • Jakie jest połączenie międzykostne między kością udową a miednicą?
 • Jakie jest połączenie międzykostne między kością kulszową a kością łonową?
 • Które z połączeń międzykostnych jest ruchome?
 • Które z połączeń międzykostnych jest półścisłe?
 • Które z połączeń międzykostnych jest ścisłe?
 • Które z połączeń międzykostnych jest charakterystyczne dla kości długich?
 • Jakie jest połączenie międzykostne między kręgami a żebrami?

Sceny

Szkielet

 • czaszka - Dla tych kości charakterystyczne jest łączenie szwami. Wyjątek stanowi kość żuchwy, która łączy się z czaszką stawami.
 • kość mostka - Powstał w wyniku zrośnięcia się trzech kości. Żebra łączą się z nimi połączeniem chrzęstnym.
 • żebra - Żebra prawdziwe i żebra rzekome łączą się z mostkiem za pomocą chrząstek żebrowych a z kręgosłupem połączone są stawami. Licząc od góry 7 par żeber zwanych jest żebrami prawdziwymi. Łączą się one bezpośrednio z mostkiem chrząstką żebrową. Natępne 3 pary żeber to żebra rzekome, które łączą się z chrząstką żebrową dolnego żebra prawdziwego. Dolne 2 pary żeber wolnych nie są połączone z mostkem.
 • kręgosłup - Zbudowany jest z kręgów oraz ze znajdujących się pomiędzy nimi krążków międzykręgowych łączących je ze sobą połączeniem chrzęstnym.
 • kość krzyżowa - Powstała w wyniku zrośnięcia się pięciu kręgów krzyżowych.
 • kość ogonowa - Powstała w wyniku zrośnięcia się 3 do 5 kręgów ogonowych.
 • Kość miedniczna - Powstała w wyniku zrośnięcia się trzech parzystych kości.
 • kości kończyn górnych - Kończyny te charakteryzują się połączeniami stawowymi, które zapewniają kościom stosunkowo dużą swobodę ruchu.
 • kości kończyn dolnych - Kończyny te charakteryzują się połączeniami stawowymi, które zapewniają kościom stosunkowo dużą swobodę ruchu.

Więzozrosty

Połączenie szwami

 • kość ciemieniowa
 • kość skroniowa
 • kość czołowa
 • kość potyliczna
 • kości twarzoczaszki - Dla kości twarzoczaszki charakterystyczne jest połączenie szwami, jedynie kość żuchwy łączy się z resztą kości stawami.

Połączenie chrzęstne

Połączenie stawami

 • główka stawu
 • panewka stawowa
 • torebka stawowa - Otaczająca staw torebka zbudowana jest z tkanki łącznej. W jej wnętrzu znajduje się maź stawowa.
 • jama stawowa - Wypełniona jest mazią stawową, której zadaniem jest smarowanie powierzchni chrząstek i zmniejszenie tarcia w stawie.
 • chrząstka - Pokrywa powierzchnię stawów. Jest dosyć wytrzymała. Jej powierzchnię chroni przed tarciem maź stawowa.
 • rzepka kolanowa
 • zewnętrzne więzadło boczne
 • wewnętrzne więzadło boczne - Często ulega kontuzji u sportowców. W porównaniu do więzadła krzyżowego przedniego, stosunkowo szybko się regeneruje, dlatego w przypadku jego uszkodzenia goi się często bez operacji. Więzadła stawowe zapewniają połączenie kości z kością, i zbudowane są z tkanki łącznej.
 • więzadło krzyżowe przednie - Jest więzadłem w stawie kolanowym, które najłatwiej ulega kontuzji. W przypadku jego zerwania najczęściej konieczna jest operacja, po której wymagany jest długi okres rehabilitacji. Więzadła stawowe zapewniają połączenie kości z kością i zbudowane są z tkanki łącznej.
 • więzadło krzyżowe tylne
 • więzadło rzepki

Ćwiczenia

Powiązane treści

Kości kończyn dolnych

Kości kończyn dolnych składają się z obręczy miednicznej i z samej kończyny.

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Szkielet człowieka

Twarda konstrukcja wewnętrzna, do której przyczepione są mięśnie.

Szkielet klatki piersiowej

Szkielet kostny klatki piersiowej tworzą żebra, mostek i kręgosłup.

Staw kolanowy

Staw kolanowy składa się z kości udowej, kości piszczelowej i rzepki kolanowej.

Ruchy głowy

Ta animacja pokazuje działanie kręgów i głównych mięśni, które poruszają głową.

Budowa kości

Niniejsza wizualizacja przedstawia budowę i funkcjonowanie kości.

Budowa mięśni

Animacja zaprezentuje delikatną strukturę mięśni i mechanizm ich działania na poziomie molekularnym.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Mięśnie ramienia

Ruch kończyn odbywa się dzięki antagonistycznie działającym mięśniom zginającym i prostującym.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Problemy z kręgosłupem

Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa, które jest spowodowane przesunięciem kręgów.

Rodzaje stawów człowieka

Jednym z kryteriów podziału stawów człowieka jest iczba osi, wzdłuż których wykonywany jest ruch.

Ucho, proces słyszenia

Nasz narząd słuchu przekształca drgania powietrza w impulsy nerwowe, które następnie są przetwarzane przez mózg.

Umięśnienie człowieka

Mięśnie szkieletowe są narządem czynnym układu ruchowego człowieka: przyczepione są do kości, którymi poruszają.

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Tkanka łączna i podporowa

Należą do nich drobnowłóknista i długowłóknista tkanka podporowa, tkanki: tłuszczowa, krwiotwórcza, chrzęstna i kostna.

Added to your cart.