Płaskostopie

Płaskostopie

Obniżenie sklepienia stopy prowadzi do wielu problemów zdrowotnych.

Biologia

Etykiety

Płaskostopie, fallen arch, łuk, łuk podłużny, Sklepienie żebro, ślad stopy, stopa, Pięta, Kości stępu, Kości śródstopia, paliczki, Kość, piszczel, kość strzałkowa, but ortopedyczny, człowiek, ortopedia, biologia

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Części ciała

Animacja prezentuje głowę, korpus i części kończyn.

Kości kończyn dolnych

Układ kostny kończyn dolnych składa się z obręczy miednicznej i z kości części wolnej kończyny dolnej.

Korekcja wzroku

Korekcja krótkowzroczności lub dalekowzroczności możliwa jest za pomocą wklęsłej lub wypukłej soczewki.

Problemy z kręgosłupem

Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa, które jest spowodowane przesunięciem kręgów.

Rodzaje stawów człowieka

Jednym z kryteriów podziału stawów człowieka jest iczba osi, wzdłuż których wykonywany jest ruch.

Added to your cart.