Pioruny

Silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze, któremu towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą.

Powiązane treści

Pojęcia geograficzne

Animacja prezentuje formy ukształtowania terenu, wody powierzchniowe i związane z nimi...

Ruchy płyt tektonicznych

Tektonika płyt jest teorią dotyczącą przemieszczania się płyt tektonicznych.

Zlodowacenie

Ostatnia epoka lodowa zakończyła się 13 tysięcy lat temu.

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje...

Cieki wodne

Ludzie zawsze woleli osiedlać się w pobliżu rzek. Jakie są zalety i wady życia blisko wody?

Wiatry lokalne

Do najważniejszych typów wiatrów lokalnych zaliczamy wiatry górsko-dolinowe, wiatry...

Linia wiecznego śniegu

Powyżej pewnej wysokości śnieg nigdy nie topnieje, nawet w lecie.

Świat morza

Morza i oceany pokrywają prawie trzy czwarte powierzchni Ziemi. 97,5% całkowitej hydrosfery to...

Added to your cart.