Pionowe strefy (piętra)

Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Geografia

Etykiety

Strefy, klimat, Strefy klimatyczne, obszary roślinności, łańczuch górski, góra, Strefa zimna, strefy umiarkowanej, Tropikalny pas, Góry, Snowline, światło słoneczne, Kąt pochylenia, wegetacja, zjeżdżalnia, opadów, halny wiatr, przepływ powietrza, natura, geografia, _javasolt

Powiązane treści

Sceny

Strefowość geograficzna

 • Biegun Północny
 • Północne koło podbiegunowe - Znany równoleżnik znajdujący się na szerokości geograficznej północnej 66,5°. Na północ od tej szerokości co najmniej przez jeden dzień w roku Słońce nie wschodzi i nie zachodzi.
 • Zwrotnik Raka - Znany równoleżnik, znajdujący się na szerokości geograficznej północnej 23,5°. Najbardziej północna szerokość geograficzna, na której kąt padania promieni słonecznych raz w roku, podczas przesilenia letniego, 22 czerwca, osiąga 90°.
 • Równik - Równoleżnik, którego szerokość geograficzna wynosi 0°.
 • Zwrotnik Koziorożca - Znany równoleżnik, znajdujący się na południowej szerokości geograficznej 23,5°. Najbardziej południowa szerokość geograficzna, na której kąt padania promieni słonecznych raz w roku, podczas przesilenia zimowego, 22 grudnia, osiąga 90°.
 • Południowe koło podbiegunowe - Znany równoleżnik znajdujący się na południowej szerokości geograficznej 66,5°. Na południe od tej szerokości co najmniej przez jeden dzień w roku Słońce nie wschodzi i nie zachodzi.
 • Biegun Południowy

Promienie słoneczne padają na powierzchnię kulistą Ziemi pod różnym kątem. Od tego też zależy poziom ocieplenia powietrza. Poruszając się od Równika w kierunku biegunów, kąt padania promieni słonecznych na Ziemię staje się coraz mniejszy. Przy Równiku wynosi on maksymalnie 90°, tzn. pada prostopadle do powierzchni Ziemi, podczas gdy na biegunach kąt ten może wynosić . Oznacza to, że zbliżając się do biegunów stopniowo zmniejsza się poziom ocieplenia powietrza, a zatem i jego temperatura. W związku z tym na powierzchni Ziemi powstały różne strefy klimatyczne: wyróżniamy strefę tropikalną, umiarkowaną i polarną.

Klimat zasadniczo wpływa na właściwości gleby, florę i faunę, cykl hydrologiczny i ukształtowanie terenu. Ponieważ strefy klimatyczne również ułożone są strefowo, określa się je wspólnie jako strefy geograficzne.

Pionowe strefy (piętra) (wykres)

 • m
 • 0
 • 1000
 • 2000
 • 3000
 • 4000
 • 5 000
 • 6000
 • 7000
 • Strefa tropikalna
 • Strefa umiarkowana
 • Strefa polarna
 • Pozioma strefa geograficzna
 • Pionowa strefa geograficzna
 • granica wiecznego śniegu
 • 23,5°
 • 66,5°
 • 90°

Elementy klimatyczne, które definiują strefy w górach, zmieniają się wraz z wysokością nad poziomem morza: z wysokością następuje spadek temperatury i zazwyczaj wzrost opadów. Spadek temperatury nie tylko tworzy strefy klimatyczne poziome w miarę oddalania się od Równika, ale również tworzy je w górach w paśmie pionowym. Tak jak strefy klimatyczne, gleby, ukształtowanie terenu, flora i fauna są również ułożone w strefach. Nazywa się to pionową strefą piętrową.

Pionowe strefy (piętra) (roślinność)

 • Strefa tropikalna
 • Strefa umiarkowana
 • Strefa polarna

W górach położonych na różnych szerokościach geograficznych granice pionowych stref (pięter), znajdują się na różnych wysokościach, ponieważ temperatura początkowa u podnóży gór znajdujących się na różnych szerokościach geograficznych jest różna. Najniższe piętro pionowej strefy odpowiada strefie szerokości geograficznej danego pasma gór, natomiast liczba pionowych stref zależy od wysokości gór. Zatem, wysokie pasma górskie położone w pobliżu Równika, czyli na niższych szerokościach geograficznych, będą miały największą liczbę pionowych stref (pięter), jak na przykład Andy w Ameryce Południowej. Pojedyncze strefy odróżniamy od siebie ze względu na granicę wiecznego śniegu, dolną linię śniegu, czy górną granicę samotnie rosnących drzew.

Zmiany temperatury

 • Południe
 • Północ
 • promieniowanie słoneczne

Nachylenie stoku

Podobnie jak granice stref poziomych pasów wzdłużnych nie są równoległe do równoleżników, tak i granicy stref pionowych nie wyznacza jedna pozioma linia. Wpływa na nią rzeźba terenu, dominujące wiatry i nachylenie stoku. Bowiem kąt nachylenia promieni słonecznych jest różny na północnych i południowych zboczach górskich. Promienie słoneczne padają pod większym katem na zbocza południowe, a więc większa ilość ciepła przypada tu na jednostkę powierzchni. Dlatego wzrost ocieplenia jest większy na zboczach południowych.

Wysokość

W górach temperatura powietrza spada o 1 °C na każde 100 metrów wzrostu wysokości. Im zimniejsze powietrze, tym może zawierać mniej pary wodnej. Gdy powietrze osiąga temperaturę punktu rosy, staje się nasycone parą wodną, co prowadzi do powstawania chmur, a następnie do wytrącenia w postaci deszczu powyżej 0 °C i śniegu w temperaturach niższych od 0 °C. Temperatura wznoszącego się dalej powietrza spada o 0,5 °C na każde 100 metrów, ponieważ ciepło wydzielające się podczas opadów ogranicza dalsze schładzanie powietrza. Po osiągnięciu szczytu powietrze opada na przeciwległym zboczu, a jego temperatura wzrasta o 1 ° C na każde 100 metrów spadku wysokości. Po tej stronie stoku nie występują opady, ponieważ coraz cieplejsze powietrze może przyjąć coraz więcej pary wodnej, chociaż jego rzeczywista zawartość pary wodnej nie zmienia się. Dlatego powietrze jest bardziej suche i cieplejsze po tej stronie zbocza.

Animacja

 • Biegun Północny
 • Północne koło podbiegunowe - Znany równoleżnik znajdujący się na szerokości geograficznej północnej 66,5°. Na północ od tej szerokości co najmniej przez jeden dzień w roku Słońce nie wschodzi i nie zachodzi.
 • Zwrotnik Raka - Znany równoleżnik, znajdujący się na szerokości geograficznej północnej 23,5°. Najbardziej północna szerokość geograficzna, na której kąt padania promieni słonecznych raz w roku, podczas przesilenia letniego, 22 czerwca, osiąga 90°.
 • Równik - Równoleżnik, którego szerokość geograficzna wynosi 0°.
 • Zwrotnik Koziorożca - Znany równoleżnik, znajdujący się na południowej szerokości geograficznej 23,5°. Najbardziej południowa szerokość geograficzna, na której kąt padania promieni słonecznych raz w roku, podczas przesilenia zimowego, 22 grudnia, osiąga 90°.
 • Południowe koło podbiegunowe - Znany równoleżnik znajdujący się na południowej szerokości geograficznej 66,5°. Na południe od tej szerokości co najmniej przez jeden dzień w roku Słońce nie wschodzi i nie zachodzi.
 • Biegun Południowy
 • m
 • 0
 • 1000
 • 2000
 • 3000
 • 4000
 • 5 000
 • 6000
 • 7000
 • Strefa tropikalna
 • Strefa umiarkowana
 • Strefa polarna
 • Pozioma strefa geograficzna
 • Pionowa strefa geograficzna
 • granica wiecznego śniegu
 • 23,5°
 • 66,5°
 • 90°
 • Strefa tropikalna
 • Strefa umiarkowana
 • Strefa polarna
 • linia drzew - Górna granica samotnych drzew.
 • granica wiecznego śniegu - Dolna granica stałej pokrywy śnieżnej.
 • Południe
 • Północ
 • promieniowanie słoneczne
 • wznoszący się prąd powietrza - Wznoszące się powietrze co 100 m ochładza się o 1° C. Jednakże, po osiągnięciu punktu rosy temperatura wznoszącego się powietrza co 100 m spada już tylko o 0,5° C.
 • opadający prąd powietrza - Temperatura powietrza opadającego wzrasta zawsze o 1° C co 100 m.
 • powstawanie chmur
 • wytrącanie (opady)
 • klimat suchy
 • 600 m = 22 °C
 • 2600 m = 2 °C
 • 3000 m = 0 °C
 • 4600 m = – 8 °C
 • 3000 m = 8 °C
 • 600 m = 32 °C
 • punkt rosy - Temperatura, w której powietrze staje się nasycone parą wodną i zaczyna się tworzyć rosa.
 • wiatr halny - Suchy wiatr opadający w górach.

Narracja

Promienie słoneczne padają na powierzchnię kulistą Ziemi pod różnym kątem. Od tego też zależy poziom ocieplenia powietrza. Poruszając się od Równika w kierunku biegunów, kąt padania promieni słonecznych na Ziemię staje się coraz mniejszy. Przy Równiku wynosi on maksymalnie 90°, tzn. pada prostopadle do powierzchni Ziemi, podczas gdy na biegunach kąt ten może wynosić . Oznacza to, że zbliżając się do biegunów stopniowo zmniejsza się poziom ocieplenia powietrza, a zatem i jego temperatura. W związku z tym na powierzchni Ziemi powstały różne strefy klimatyczne: wyróżniamy strefę tropikalną, umiarkowaną i polarną.

Klimat zasadniczo wpływa na właściwości gleby, florę i faunę, cykl hydrologiczny i ukształtowanie terenu. Ponieważ strefy klimatyczne również ułożone są strefowo, określa się je wspólnie jako strefy geograficzne.

Elementy klimatyczne, które definiują strefy w górach, zmieniają się wraz z wysokością nad poziomem morza: z wysokością następuje spadek temperatury i zazwyczaj wzrost opadów. Spadek temperatury nie tylko tworzy strefy klimatyczne poziome w miarę oddalania się od Równika, ale również tworzy je w górach w paśmie pionowym. Tak jak strefy klimatyczne, gleby, ukształtowanie terenu, flora i fauna są również ułożone w strefach. Nazywa się to pionową strefą piętrową.

W górach położonych na różnych szerokościach geograficznych granice pionowych stref (pięter), znajdują się na różnych wysokościach, ponieważ temperatura początkowa u podnóży gór znajdujących się na różnych szerokościach geograficznych jest różna. Najniższe piętro pionowej strefy odpowiada strefie szerokości geograficznej danego pasma gór, natomiast liczba pionowych stref zależy od wysokości gór. Zatem, wysokie pasma górskie położone w pobliżu Równika, czyli na niższych szerokościach geograficznych, będą miały największą liczbę pionowych stref (pięter), jak na przykład Andy w Ameryce Południowej. Pojedyncze strefy odróżniamy od siebie ze względu na granicę wiecznego śniegu, dolną linię śniegu, czy górną granicę samotnie rosnących drzew.

Nachylenie stoku

Podobnie jak granice stref poziomych pasów wzdłużnych nie są równoległe do równoleżników, tak i granicy stref pionowych nie wyznacza jedna pozioma linia. Wpływa na nią rzeźba terenu, dominujące wiatry i nachylenie stoku. Bowiem kąt nachylenia promieni słonecznych jest różny na północnych i południowych zboczach górskich. Promienie słoneczne padają pod większym katem na zbocza południowe, a więc większa ilość ciepła przypada tu na jednostkę powierzchni. Dlatego wzrost ocieplenia jest większy na zboczach południowych.

Wysokość

W górach temperatura powietrza spada o 1 °C na każde 100 metrów wzrostu wysokości. Im zimniejsze powietrze, tym może zawierać mniej pary wodnej. Gdy powietrze osiąga temperaturę punktu rosy, staje się nasycone parą wodną, co prowadzi do powstawania chmur, a następnie do wytrącenia w postaci deszczu powyżej 0 °C i śniegu w temperaturach niższych od 0 °C. Temperatura wznoszącego się dalej powietrza spada o 0,5 °C na każde 100 metrów, ponieważ ciepło wydzielające się podczas opadów ogranicza dalsze schładzanie powietrza. Po osiągnięciu szczytu powietrze opada na przeciwległym zboczu, a jego temperatura wzrasta o 1 ° C na każde 100 metrów spadku wysokości. Po tej stronie stoku nie występują opady, ponieważ coraz cieplejsze powietrze może przyjąć coraz więcej pary wodnej, chociaż jego rzeczywista zawartość pary wodnej nie zmienia się. Dlatego powietrze jest bardziej suche i cieplejsze po tej stronie zbocza.

Powiązane treści

Strefy klimatyczne

Na naszej planecie można zaobserwować strefy geograficzne, strefy klimatyczne i powiązane z nimi strefy roślinne.

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Na cyrkulację powietrza, która powstaje w wyniku różnic temperatur między strefami podbiegunowymi i obszarami równikowymi, ma wpływ wiele czynników, miedzy...

Droga Słońca po głównych równoleżnikach Ziemi

Pozorny ruch Słońca jest spowodowany przez obrót Ziemi wokół własnej osi.

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Mapa ukształtowania terenu Węgier

Animacja ta pokazuje krajobrazy, pejzaże i hydrografię Węgier i regionu Basenu karpackiego.

Powstawanie chmur i opadów, rodzaje chmur

Z parujących wód powstają chmury o najróżniejszych kształtach, a następnie woda w postaci opadów powraca na powierzchnię.

Siatka geograficzna (poziom średni)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na Ziemi przy pomocy dwóch parametrów.

Sosna zwyczajna

Najbardziej pospolity na świecie gatunek drzewa iglastego. Gatunek rdzenny w Eurazji.

Topograficzna mapa Chin

Animacja pokazuje topografię i hydrografię Chin.

Warstwy lasu

Warstwowość różnych rodzajów lasów może być odmienna.

Wiatry lokalne

Do najważniejszych typów wiatrów lokalnych zaliczamy wiatry górsko-dolinowe, wiatry wybrzeży morskich i wiatry spływowe.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Praojczyzna roślin i zwierząt użytkowych

Rośliny i zwierzęta użytkowe pochodzą z najróżniejszych obszarów globu ziemskiego.

Rzeźba powierzchni Ziemi

Animacja przedstawia największe pasma górskie, równiny, rzeki, jeziora i pustynie Ziemi.

Added to your cart.