Pentan (C₅H₁₂)

Piąty człon szeregu homologicznego alkanów. Bezbarwna, łatwopalna ciecz.

Powiązane treści

Utlenianie alkoholu

Badanie koloru kawałka miedzi pod wpływem ciepła, a następnie oparów etanolu.

Pirymidyna (C₄H₄N₂)

Organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych, jego pochodnymi są cytozyna,...

Reakcja koli i mleka

Co się stanie, gdy te dwie dobrze znane, pod względem chemicznym interesujące ciecze połączymy...

Produkcja wodoru

Stwórzmy wodór za pomocą proszku cynkowego i kwasu solnego. Zobaczmy, co w dalekiej przyszłości...

2-metylobutan (C₅H₁₂)

Jeden z izomerów pentanu, który jest stosowany jako rozpuszczalnik.

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Dichlorometan (CHgClg)

Używany jako środek do usuwania farby, może być wytworzony poprzez chlorowanie metanu w...

Cząsteczka oleju

Trójglicerydy zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe, w temperaturze pokojowej są z...

Added to your cart.