Pentan (C₅H₁₂)

Piąty człon szeregu homologicznego alkanów. Bezbarwna, łatwopalna ciecz.

Powiązane treści

Diament

Jedna z krystalicznych, alotropowych odmian węgla. Najtwardszy naturalny minerał.

N-metyletanamid (C₃H₇NO)

Związek chemiczny, ciało stałe, krystaliczne.

Propan (C₃H₈)

Propan jest trzecim członem szeregu homologicznego w łańcuchu alkanów normalnych.

Aminokwasy

Monomery białka.

Eten (etylen) (C₂H₅OH)

Pierwszy człon szeregu homologicznego alk-1-enu.

Izoleucyna

Jeden z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Odbarwianie róży gazem chlorowym

W tym eksperymencie odbarwiamy naszą różę gazem chlorowym.

Kwas glutaminowy

Jeden z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Added to your cart.