Pent-1-en (C₅H₁₀)

Ciecz o niskiej temperaturze wrzenia i nieprzyjemnym zapachu.

Powiązane treści

D-glukoza (cukier gronowy) (C₆H₁₂O₆)

Jest podstawowym związkiem energetycznym dla komórek.

Heksan (C₆H₁₄)

Szósty człon szeregu homologicznego alkanów normalnego łańcucha węglowego.

Wrząca woda z lodem

Czy można zagotować wodę poniżej temperatury wrzenia, czyli 100° C?

Izoleucyna

Jeden z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Walina

Jeden z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Fenol (C₆H₅OH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych związków hydroksylowych.

Chemicy na Arktyce

Chemia jako nauka stwarza wiele możliwości tym, którzy chcą się w tej dziedzinie rozwijać....

Wytwarzanie etylenu i jego reakcja z wodą bromową

Etylen, wytwarzany przez ogrzewanie polietylenu odbarwia wodę bromową.

Added to your cart.