Pantofelek

Pantofelek

Pokryty rzęskami, jednokomórkowy eukariont, pospolity pantofelek słodkowodny.

Biologia

Etykiety

Paramecium caudatum, jednokomórkowy, jednokomórkowe eukarionty, Oligohymenopharea, organelli komórkowych, skurczowa vacuole, rzęski, pokarmowego vacuole, migawka, cytostom, słodkowodnych, Ciliophora, zwierzę, biologia

Powiązane treści

Sceny

Struktury komórkowe

  • wodniczki tętniące - Struktury komórkowe odpowiadające za wydalanie. Wydalają z komórki wodę i zbyteczne substancje. Stężenie rozcieńczonych płynów ustrojowych plazmy komórkowej jest większe niż stężenie słodkiej wody, dlatego woda przenika do komórki. Z tego powodu potrzebne jest aktywne i energochłonne wydalanie wody.
  • cytostom - Służy do pobierania pokarmu (bakterie, szczątki organiczne).
  • gardziel - Pokarm dostaje się tutaj z cytostomu, a następnie w wyniku endocytozy dostaje się do komórki.
  • rzęski - Skoordynowane, rytmiczne poruszanie się rzęsek służy przemieszczaniu się pantofelka i dostarczaniu pokarmu do otworu pokarmowego.
  • mikronukleus (generatywne jądro komórki) - Służy wymianie materiału genetycznego w procesie koniugacji płciowej.
  • makronukleus (wegetatywne jądro komórki) - Reguluje procesy komórkowe.
  • wodniczki pokarmowe - Przyjmowanie pokarmu z gardzieli odbywa się w procesie endocytozy. W jej wyniku cząsteczki pokarmu tworzą wodniczki pokarmowe, w których dochodzi do trawienia.

Powiązane treści

Euglena zielona

Jednokomórkowce żyjące w słodkich wodach, zdolne zarówno do autotroficznej, jak i do heterotroficznej przemiany materii.

Pełzak odmieniec

Słodkowodny pospolity heterotrof jednokomórkowy, którego kształt stale się zmienia.

Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Komórki prokariotyczne i eukariotyczne to dwa podstawowe typy komórek występujące w przyrodzie.

Niesporczak

Niesporczaki są w stanie przeżyć ekstremalnie trudne warunki, przeżyłyby nawet w przestrzeni kosmicznej.

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Meduza

Meduzy są najstarszymi zwierzętami tkankowymi, przedstawicielami swobodnie pływających parzydełkowców.

Organizacja materiału genetycznego

W jądrze naszych komórek, którego przekrój kilka tysięcznych milimetra, znajduje się około 2 metrów wielokrotnie skręconego DNA.

Wirusy

Zbudowane są z białka i DNA lub RNA. Wykorzystują one zakażone komórki do namnażania wirusów.

Added to your cart.