Państwa Ameryki

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Powiązane treści

Saturn

Druga największa planeta Układu Słonecznego, rozpoznawalna dzięki charakterystycznym...

Uran

Licząc od Słońca 7 planeta typu jowiszowego czyli planeta gazowa.

Mapa administracyjna Chin

Animacja przedstawia najważniejsze jednostki administracyjne w Chinach.

Planets in our backyard

The lesson illustrates the size of the planets in the Solar System and the huge distances...

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Struktura Ziemi (poziom podstawowy)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Mapa administracyjna Austrii

Animacja pokazuje podziały administracyjne Austrii

Siatka geograficzna (poziom podstawowy)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na powierzchni Ziemi przy...

Added to your cart.