Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Ostrosłup prawidłowy czworokątny składa się z kwadratu jako podstawy i czterech trójkątów równoramiennych jako powierzchni bocznych.

Matematyka

Etykiety

matematyka, geometria, Geometria przestrzeni, ciała stałe, Grupowanie brył, piramida, Na powierzchnia, objętość, definicja, płyta główna, płaszcz, twarz, height, wzór, Prawej piramidy, czworościan, Regularne ciała stałe, Skośna piramida, Wierzchołki, Twarze, Krawędzie

Powiązane treści

Sceny

Powstawanie ostrosłupa

Weź wielokąt i punkt, który znajduje się poza płaszczyzną wielokąta. Połączmy wszystkie punkty wielokąta z punktem poza jego płaszczyzną. Bryła granicząca z wielobokiem i powierzchnią utworzoną przez powstające odcinki linii nazywa się ostrosłupem lub piramidą. Czyli ostrosłup jest stożkiem o wielokątnej podstawie, a jego boki są trójkątami.

Ostrosłupy

Ostrosłupy można klasyfikować na podstawie wielokątów tworzących podstawę. Czyli wyróżniamy ostrosłupy trójkątne, czworokątne, pięciokątne, sześciokątne itd. Ostrosłup trójkątny nazywany jest czworościanem.

Ostrosłupy prawidłowe (foremne)

Podstawą ostrosłupa prawidłowego jest wielokąt foremny z bocznymi krawędziami o tej samej długości. Czyli ich ściany boczne są trójkątami równoramiennymi. W przypadku ostrosłupa prawidłowego spodek wysokości ostrosłupa pokrywa się ze środkiem podstawy.

Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest czworokąt foremny, czyli kwadrat. Krawędzie jego podstawy (a) są równej długości, podobnie jak krawędzie boczne (b). Dlatego ściany boczne są trójkątami równoramiennymi. Spodek wysokości ostrosłupa pokrywa się ze środkiem kwadratowej podstawy (O).

Boczne ściany ostrosłupa stanowią jego boczną powierzchnię. W związku z tym ostrosłup prawidłowy czworokątny ma cztery identyczne ściany boczne, które są trójkątami równoramiennymi. Obszar takiego trójkąta to połowa iloczynu krawędzi podstawy (a) i wysokości ściany bocznej (s) ostrosłupa. Powierzchnia kwadratowej podstawy jest kwadratem (a²) krawędzi podstawy (a). Całkowite pole powierzchni (Pc) ostrosłupa jest sumą powierzchni podstawy (Pp) i powierzchni bocznych ścian (Pb).

Objętość ostrosłupa można obliczyć za pomocą objętości graniastosłupa, którego podstawa i wysokość pokrywają się z ostrosłupem. Objętość graniastosłupa jest iloczynem powierzchni podstawy (Pp) i wysokości (h) graniastosłupa. Innymi słowy, objętość ostrosłupa jest równa jednej trzeciej iloczynu powierzchni pola podstawy i wysokości ostrosłupa.

Piramidy egipskie

Powiązane treści

Wielościan Szilassiego.

Wielościan wypukły, posiadający wyjątkowe właściwości, otrzymał swoją nazwę od nazwiska...

Objętość czworościanu

Wyliczenie objętości czoworścianu rozpoczynamy od wyliczenia objętości graniastosłupa.

Wyznaczanie prostej prostopadłej z punktu P należącego do prostej

Dana jest prosta e i leżący na niej punkt P. Wyznaczmy przechodzącą przez punkt P prostą...

Twierdzenie Pitagorasa na wadze

W tym eksperymencie przy pomocy wagi udowodnimy znane twierdzenie Pitagorasa.

Kopiowanie kąta

Skopiujmy dany kąt wypukły alfa na półprostą f z punktem początkowym F.

Grupowanie brył 2.

Animacja prezentuje możliwości grupowania brył przestrzennych na konkretnych przykładach.

Wykreślanie dwusiecznej kąta

Ten film pokazuje, jak wykreślić dwusieczną kąta danego kąta alfa.

Wykreślanie linii równoległych - Rozwiązanie nr 2

Wykreślmy taki romb, którego jeden z boków leży na prostej e, a punkt P jest jednym z...

Added to your cart.