Ostrosłup prawidłowy czworokątny

Ostrosłup prawidłowy czworokątny składa się z kwadratu jako podstawy i czterech trójkątów równoramiennych jako powierzchni bocznych.

Powiązane treści

Powierzchnia kuli (wizualizacja)

Powierzchnię kuli (sferę) stanowią punkty w przestrzeni, których odległości od środka...

Bryły obrotowe (ćwiczenia)

Ćwiczenie dotyczące generowania brył obrotowych.

Odbicie punktu względem ośi

Dana jest oś symetrii t i punkt P. Wykreślmy obraz lustrzany (punkt P') dla punktu P względem osi t.

Kopiowanie kąta

Skopiujmy dany kąt wypukły alfa na półprostą f z punktem początkowym F.

Układanie brył geometrycznych (3D)

W danej siatce przestrzennej, przy pomocy danego widoku można ułożyć z jednakowych...

Układanie brył geometrycznych (jednokolorowe)

Z jednakowych sześcianów należy ułożyć odpowiednie formy przestrzenne (bryły).

Światło i cień

Zmieniając położenie źródła światła, możesz studiować cienie rzutowane na płaszczyznę...

Graniastosłupy

Animacja pozwoli nam poznać należące do brył geometrycznych graniastosłupy, począwszy od...

Added to your cart.