Organy wegetatywne roślin

Organy wegetatywne roślin

Te organy są niezbędne do przeżycia i do rozwoju roślin.

Biologia

Etykiety

organów roślinnych, organ, liść, kadłub przedni, korzeń, ziemniaki, roślin kukurydzy, marchew, groch, kaktus, liść z nerwem głównym, korzeń główny, korzenie boczne, boczny korzeń, korzeń włosa, modyfikacja korzenia, modyfikacja łodygi, modyfikacja liści, wąs, owadożerne liście, bulwa, cebula, soczyste łodygi, nawiasy korzeniowe, przechowywanie taproot, Tkanki roślinne, wiązka przewodząca, naskórek, biel, łyko, kambium, miąższ, tkanka miękiszowa, aparat szparkowy, wzrost, fotosynteza, parowanie, ciśnienie turgor, Wchłanianie, Wymiana gazowa, samowystarczalny, roślina, biologia

Powiązane treści

Sceny

Organy wegetatywne

 • korzeń
 • łodyga
 • liść

Organy wegetatywne lądowych roślin naczyniowych to korzeń, łodyga i liście.

Dwie najważniejsze funkcje korzenia to: umocowanie rośliny w podłożu oraz pobieranie wody i soli mineralnych z gleby. Wierzchołek korzenia zagłębiający się w glebę jest chroniony przez czapeczkę korzeniową, której wydzielające śluz komórki zmniejszają tarcie między rosnącym korzeniem a podłożem.

Wzrost korzenia jest efektem ciągłego podziału komórek korzenia usytuowanych wokół centrum spoczynku. Komórki te są odpowiedzialne za przyrastanie czapeczki korzeniowej na dole i tworzenie zróżnicowanych komórek korzenia ku górze.

Z komórek epidermy korzenia powstają włośniki, które transportują wodę i rozpuszczone minerały z gleby do korzenia. Składniki odżywcze wchłaniane przez korzeń są transportowane do drewna na dwa sposoby: przez cytoplazmę komórek lub przez ściany komórkowe.

Łodyga, obok korzenia, stanowi osiową część rośliny. Wiązki naczyniowe w łodydze zapewniają przepływ płynów pomiędzy organami rośliny. W wiązkach naczyniowych drewno jest odpowiedzialne za transport wody i minerałów, podczas gdy łyko przenosi substancje organiczne wytworzone podczas fotosyntezy.

Liść jest organem roślinnym biorącym udział w fotosyntezie, wymianie gazów i w transpiracji. Przeważnie ma płaski i rozłożysty kształt. Epiderma liścia składa się z pojedynczej warstwy komórek i posiada szparki (lub aparaty szparkowe) służące zarówno do wymiany gazowej podczas fotosyntezy, jak i do uwalniania pary wodnej podczas transpiracji. Po odparowaniu pary wodnej we wnętrzu liścia tworzy się podciśnienie, które przyczynia się do przepływu wody w drewnie.

Łyko jest wypełniane cząsteczkami cukru przez sąsiadujące z nim komórki kory pierwotnej. W wyniku wypełnienia, w łyku powstaje niski potencjał wody, na skutek czego cząsteczki wody przenikają z drewna do łyka. Napływ wody powoduje wysokie ciśnienie turgorowe w łyku, co uruchamia przepływ płynów.

Korzeń

 • korzeń główny
 • korzeń boczny
 • włośniki

Łodyga

 • międzywęźle - Część łodygi pomiędzy dwoma węzłami.
 • węzeł - Z niego wyrastają liście i pąki.

Liść

 • ogonek liściowy
 • górna strona liścia
 • dolna strona liścia
 • unerwienie liścia
 • blaszka liściowa

Animacja

 • korzeń
 • łodyga
 • liść
 • korzeń główny
 • korzeń boczny
 • włośniki
 • czapeczka korzeniowa - Jej komórki chronią wierzchołek korzenia.
 • stożek wzrostu korzenia - Podział jego komórek prowadzi do powstania i wzrostu korzenia.
 • centrum spoczynku - Jego komórki dzielą się bardzo wolno lub wcale.
 • drewno - Transportuje wodę i rozpuszczone minerały z korzenia do pozostałych części rośliny.
 • łyko - Transportuje substancje organiczne z liści do pozostałych części rośliny.
 • tkanka twórcza (merystem) - Jest odpowiedzialna za powstawanie bocznych korzeni.
 • włośnik - Jest odpowiedzialny za wchłanianie wody i minerałów.
 • ściana komórkowa
 • komórki epidermy
 • komórka miąższu
 • drewno - Transportuje wodę i rozpuszczone minerały z korzenia do pozostałych części rośliny.
 • ścieżka komórkowa - Woda i minerały przechodzą przez błonę komórkową i cytoplazmę.
 • ścieżka apoplastyczna - Woda i minerały są transportowane na zewnątrz błony komórkowej, przez ściany komórkowe i przestrzeń wewnątrzkomórkową.
 • drewno - Transportuje wodę i rozpuszczone minerały z korzenia do pozostałych części rośliny.
 • łyko - Transportuje substancje organiczne z liści do pozostałych części rośliny.
 • kora pierwotna
 • miazga (kambium) - Tkanka merystemy odpowiedzialna za pogrubienie łodygi. Tworzy komórki drewna i łyka.
 • aparat szparkowy - Poprzez aparaty szparkowe para wodna jest uwalniana z liścia.
 • drewno - Transportuje wodę i rozpuszczone minerały z korzenia do pozostałych części rośliny.
 • łyko - Transportuje substancje organiczne z liści do pozostałych części rośliny.
 • tkanka miękiszowa - Zawiera dużą ilość chloroplastów, w których zachodzi fotosynteza.
 • drewno - Transportuje wodę i rozpuszczone minerały z korzenia do pozostałych części rośliny.
 • łyko - Transportuje substancje organiczne z liści do pozostałych części rośliny.

Narracja

Organy wegetatywne lądowych roślin naczyniowych to korzeń, łodyga i liście.

Dwie najważniejsze funkcje korzenia to: umocowanie rośliny w podłożu oraz pobieranie wody i soli mineralnych z gleby. Wierzchołek korzenia zagłębiający się w glebę jest chroniony przez czapeczkę korzeniową, której wydzielające śluz komórki zmniejszają tarcie między rosnącym korzeniem a podłożem.

Wzrost korzenia jest efektem ciągłego podziału komórek korzenia usytuowanych wokół centrum spoczynku. Komórki te są odpowiedzialne za przyrastanie czapeczki korzeniowej na dole i tworzenie zróżnicowanych komórek korzenia ku górze.

Z komórek epidermy korzenia powstają włośniki, które transportują wodę i rozpuszczone minerały z gleby do korzenia. Składniki odżywcze wchłaniane przez korzeń są transportowane do drewna na dwa sposoby: przez cytoplazmę komórek lub przez ściany komórkowe.

Łodyga, obok korzenia, stanowi osiową część rośliny. Wiązki naczyniowe w łodydze zapewniają przepływ płynów pomiędzy organami rośliny. W wiązkach naczyniowych drewno jest odpowiedzialne za transport wody i minerałów, podczas gdy łyko przenosi substancje organiczne wytworzone podczas fotosyntezy.

Liść jest organem roślinnym biorącym udział w fotosyntezie, wymianie gazów i w transpiracji. Przeważnie ma płaski i rozłożysty kształt. Epiderma liścia składa się z pojedynczej warstwy komórek i posiada szparki (lub aparaty szparkowe) służące zarówno do wymiany gazowej podczas fotosyntezy, jak i do uwalniania pary wodnej podczas transpiracji. Po odparowaniu pary wodnej we wnętrzu liścia tworzy się podciśnienie, które przyczynia się do przepływu wody w drewnie.

Łyko jest wypełniane cząsteczkami cukru przez sąsiadujące z nim komórki kory pierwotnej. W wyniku wypełnienia, w łyku powstaje niski potencjał wody, na skutek czego cząsteczki wody przenikają z drewna do łyka. Napływ wody powoduje wysokie ciśnienie turgorowe w łyku, co uruchamia przepływ płynów.

Powiązane treści

Budowa liścia

Animacja pokazuje główne rodzaje liści i różnice między poszczególnymi rodzajami roślin jedno- i dwuliściennych.

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Cykl rozwojowy mchów i paprotników

Animacja porównuje cykl rozwojowy mchów i paprotników, pomaga zrozumieć cykl rozwojowy innych roślin.

Cykl rozwojowy roślin

Cykl rozwojowy mchów, paproci, nagonasiennych i okrytonasiennych charakteryzuje przemiana pokoleń.

Jabłoń

Jabłka to jedne z najczęściej spożywanych owoców świata.

Jadalne rośliny z rodziny psiankowatych

Wiele roślin, które spożywamy należą do rodziny psiankowatych.

Kukurydza

Jedna z najważniejszych jednoliściennych roślin uprawnych.

Kwiat

Dzięki animacji możemy poznać budowę typowego kwiatu.

Kwiaty roślin okrytonasiennych

Animacja pokazuje różne rodzaje kwiatów roślin okrytonasiennych.

Napięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe jest właściwością cieczy umożliwiającej jej uzyskanie możliwie najmniejszej powierzchni.

Nasiono i kiełkowanie

Rośliny dwuliścienne kiełkują dwoma liścieniami a rośliny jednoliścienne jednym liścieniem.

Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych

Rośliny jednoliścienne i dwuliścienne stanowią dwie duże klasy roślin okrytonasiennych.

Trzcina i ożypałka

Kosmopolityczne, wysokie rośliny jednoliścienne, tworzące zarośla wód stojących.

Wiosenne rośliny cebulowe

Animacja pozwala nam poznać budowę tulipana, narcyza i krokusa.

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Porównanie owocu rzeczywistego i rzekomego

Ściana zalążni owocu rzeczywistego powstaje z owocolistków, a owoc rzekomy powstaje z innych części kwiatu.

Rośliny zbożowe

Rośliny zbożowe należą do rodziny traw, uprawianych ze względu na ziarno służące celom spożywczym.

Added to your cart.