Ołtarz Pokoju (Rzym, I wiek p.n.e.)

Ołtarz Pokoju (Rzym, I wiek p.n.e.)

Ogromny ołtarz wzniesiony przez pierwszego cesarza rzymskiego był jednym z najważniejszych dzieł sztuki okresu Cesarza Oktawiana Augusta.

Historia

Etykiety

Ara Pacis, Augustan, Augustus, Ara Pacis Augustae, Patena, ołtarz, porozumienie pokojowe, Rzym, Római Birodalom, pole Mars, budynek, struktura, architektura, religia, ulga, marmur, fryz, Hispania, Gaul, senat, Uroczysta procesja, mitologia, Bóstwa, Sztuka, starożytność, historia

Powiązane treści

Sceny

Budowla ołtarza

 • uroczysta procesja z okazji poświęcenia ołtarza (strona północna) - Ta płaskorzeźba składa się z 46 postaci idących w procesji z okazji poświęcenia ołtarza. Poza liktorami, kapłanami i senatorami widoczni są członkowie rodziny cesarskiej, w tym Lucjusz Juliusz Cezar (wnuk cesarza Augusta), Julia Starsza (córka Augusta), Oktawia Młodsza (siostra Augusta) i Jullus Antoniusz (przybrany syn Oktawii Młodszej).
 • rzeżbiona ozdoba - Na ścianie muru zewnętrznego, w dolnej części widzimy fryz zdobny w liście i łodygi akantu, kwiaty i ptaki. Wśród tych ostatnich jest łabędź boga Apollo, który był jednym z ulubionych ptaków Augusta. To geometryczne i symetryczne przedstawienie symbolizuje harmonię i jedność natury.
 • pas z ornamentem meandrycznym
 • panel Lupercal - Ten panel przedstawia scenę, gdy pasterz Faustulus znajduje Romulusa i Remusa, którzy są pod opieką wilczycy. Tymczasem bóg wojny, Mars, czuwa nad ich losem. Nazwa panelu pochodzi od nazwy jaskini wilczycy (Jaskini Lupercal).
 • główne wejście
 • panel Eneasza - Według jednej z teorii, głównym bohaterem tego panelu jest bohater wojny trojańskiej, Eneasz, który składa ofiarę opiekuńczym bogom, strzegącym ogniska domowego (penaty). Teorię tę do pewnego stopnia potwierdza opowieść Wergiliusza, zgodnie z którą Eneasz złożył w ofierze jedną maciorę i trzydzieści prosiąt z okazji swojego przybycia do Włoch. Jest też inna teoria, zgodnie z którą centralną postacią tego panelu jest drugi legendarny władca Rzymu, Numa Pompiliusz. Tę teorię może uzasadniać spokojny charakter władcy i obecność w tle panelu budynku bardzo podobnego do Kościoła Janusa z zamkniętymi bramami.
 • August - Był pierwszym cesarzem rzymskim, który rządził od 27 r. p.n.e. do 14 r. n.e. i położył podwaliny pod Pax Romana, czyli pokój rzymski.
 • budowla - Składa się z dwóch części: ołtarza spoczywającego na podium ze schodami i okalającego go muru. Ma kształt prostokąta o powierzchni 11,62 m x 10,62 m, i wysokości 4,6 m.
 • uroczysta procesja z okazji poświęcenia ołtarza (strona południowa) - Wśród postaci idących w procesji z okazji poświęcenia ołtarza, oprócz kapłanów i innych uczestników widoczny jest również Cesarz August, Marek Wipsaniusz Agrypa (dowódca wojskowy Augusta, wierny przyjaciel i zięć), Liwia Druzylla (żona Augusta), Tyberiusz (adoptowany syn Augusta i jego spadkobierca), Antonia Młodsza (młodsza siostrzenica Augusta), Neron Klaudiusz Drusus (przybrany syn Augusta), Julia Antonia Major (starsza siostrzenica Augusta) i Gnejusz Domicjusz Kalwinus (dowódca wojskowy Augusta).
 • panel Tellusa - Ze względu na otoczenie, reprezentujące płodność i i dobrobyt, środkowa postać siedząca przedstawia prawdopodobnie boginię Ziemi, Tellus Mater (lub Terra Mater). Po jej prawej stronie znajduje się postać jadąca na łabędziu, reprezentująca wiatry lądowe, a po lewej postać siedząca na wężu morskim, reprezentująca wiatry morskie. Sądzi się, że te trzy postacie mogą być alegorią ziemi, wody i powietrza. Inne teorie utrzymują, że centralna postać reprezentuje Italię lub Rzym, ale są i tacy, którzy widzą w niej Wenus (boginię miłości) lub Pax (boginię pokoju). Za tą ostatnią przemawia pierwotny cel stworzenia ołtarza.
 • panel Rzymu - Panel ten przedstawia kobietę-wojownika, siedzącą na stosie ułożonym z broni pokonanego wroga, w pozie nakazującej wrogom zawarcie pokoju. Uznaje się powszechnie, że postacią żeńską jest bogini Roma, będąca tradycyjnym uosobieniem miasta Rzymu oraz państwa rzymskiego.
 • wejście

Ołtarz Pokoju

Budowla wzniesiona przez pierwszego cesarza rzymskiego między 13 a 9 r. p.n.e. została nazwana Ołtarzem Pokoju, który nastał po zakończeniu wieloletnich wojen.
Ufundowany przez senat rzymski monument upamiętnia powrót cesarza Augusta z jego kampanii wojskowych w Hiszpanii i Galii. Ołtarz, poświęcony bogini pokoju Pax, pierwotnie stał na Polu Marsowym, przy Via Flaminia.

Ołtarz, wykonany z białego marmuru Carrara, stał na podniesieniu, otoczony murem. Po wewnętrznej i zewnętrznej stronie murów widoczne są precyzyjnie wykonane reliefy.
Najwyższa część muru ozdobiona jest płaskorzeźbami przedstawiającymi cesarza Augusta w otoczeniu rodziny i dostojników państwowych podczas procesji z okazji poświęcenia ołtarza. Obok bram widoczne są sceny mitologiczne i alegoryczne.
Na czterech panelach możemy zobaczyć ważne osoby związane z miastem Rzym. Dolne części zewnętrznej ściany są ozdobione w koło roślinnym motywem wici akantu, którego symetria i regularność symbolizuje harmonię natury. Wewnętrzna strona ściany ozdobiona jest rzeźbionymi czaszkami byka (bukranionami), symbolizującymi dary ofiarne, oraz girlandami przeplatanymi owocami.

Wyrzeźbiony przez najlepszych artystów epoki Augusta ołtarz został częściowo zniszczony po upadku imperium rzymskiego, a następnie zalany przez błota rzeki Tyber. Fragmenty ołtarza zostały znalezione ponad 1000 lat później, w XVI wieku, podczas budowy jednego z pałaców.
Niestety płaskorzeźby z ołtarza rozpadły się, a ich fragmenty znalazły się w wielu różnych miejscach świata. W czasach nowożytnych odnaleziono coraz więcej elementów ołtarza. Wreszcie, w latach 1937-1938 w ramach zakrojonego na dużą skalę projektu, odkopano fundamenty, zebrano pozostałe fragmenty z różnych części świata, i zrekonstruowano budowlę. Obecnie Ołtarz Pokoju stoi nie na swoim pierwotnym miejscu, ale w muzeum Ara Pacis, w pobliżu Mauzoleum Augusta.

Wnętrze ołtarza

 • kamienna balustrada - Ta mająca cechy archaizmu balustrada ozdobiona jest skrzydlatymi lwami (lub gryfami) i wiolonczelami, które symbolizują wpływy hellenistyczne.
 • ściana zdobiona - Górna część wewnętrznej ściany okalającego muru ozdobiona jest rzeźbionymi girlandami przeplatanymi owocami, oraz czaszkami byków symbolizującymi dary ofiarne. Ponad girlandami widoczne są naczynia ofiarne. Dolna część ściany wewnętrznej przedstawia tradycyjny rzymski ołtarz ofiarny, otoczony drewnianym płotem.
 • westalki - Były to kapłanki bogini Westy, które opiekowały się świętym ogniem. Mieszkały w świątyni Forum Romanum. Westa była boginią ogniska domowego, domu i rodziny. Jej greckim odpowiednikiem w mitologii jest Hestia.
 • czaszka byka
 • koryncka kolumna
 • girland

Widok z góry

 • podium ze schodami
 • ołtarz
 • mur - Ołtarz otoczony jest wysokim murem bez zadaszenia. Na wschodnich i zachodnich ścianach muru znajdują się dwie bramy, przez które można zbliżyć się do ołtarza.

Animacja

 • rzeżbiona ozdoba - Na ścianie muru zewnętrznego, w dolnej części widzimy fryz zdobny w liście i łodygi akantu, kwiaty i ptaki. Wśród tych ostatnich jest łabędź boga Apollo, który był jednym z ulubionych ptaków Augusta. To geometryczne i symetryczne przedstawienie symbolizuje harmonię i jedność natury.
 • pas z ornamentem meandrycznym
 • główne wejście
 • August - Był pierwszym cesarzem rzymskim, który rządził od 27 r. p.n.e. do 14 r. n.e. i położył podwaliny pod Pax Romana, czyli pokój rzymski.
 • podium ze schodami
 • ołtarz

Narracja

Ołtarz Pokoju

Budowla wzniesiona przez pierwszego cesarza rzymskiego między 13 a 9 r. p.n.e. została nazwana Ołtarzem Pokoju, który nastał po zakończeniu wieloletnich wojen.
Ufundowany przez senat rzymski monument upamiętnia powrót cesarza Augusta z jego kampanii wojskowych w Hiszpanii i Galii. Ołtarz, poświęcony bogini pokoju Pax, pierwotnie stał na Polu Marsowym, przy Via Flaminia.

Ołtarz, wykonany z białego marmuru Carrara, stał na podniesieniu, otoczony murem. Po wewnętrznej i zewnętrznej stronie murów widoczne są precyzyjnie wykonane reliefy.
Najwyższa część muru ozdobiona jest płaskorzeźbami przedstawiającymi cesarza Augusta w otoczeniu rodziny i dostojników państwowych podczas procesji z okazji poświęcenia ołtarza. Obok bram widoczne są sceny mitologiczne i alegoryczne.
Na czterech panelach możemy zobaczyć ważne osoby związane z miastem Rzym. Dolne części zewnętrznej ściany są ozdobione w koło roślinnym motywem wici akantu, którego symetria i regularność symbolizuje harmonię natury. Wewnętrzna strona ściany ozdobiona jest rzeźbionymi czaszkami byka (bukranionami), symbolizującymi dary ofiarne, oraz girlandami przeplatanymi owocami.

Wyrzeźbiony przez najlepszych artystów epoki Augusta ołtarz został częściowo zniszczony po upadku imperium rzymskiego, a następnie zalany przez błota rzeki Tyber. Fragmenty ołtarza zostały znalezione ponad 1000 lat później, w XVI wieku, podczas budowy jednego z pałaców.
Niestety płaskorzeźby z ołtarza rozpadły się, a ich fragmenty znalazły się w wielu różnych miejscach świata. W czasach nowożytnych odnaleziono coraz więcej elementów ołtarza. Wreszcie, w latach 1937-1938 w ramach zakrojonego na dużą skalę projektu, odkopano fundamenty, zebrano pozostałe fragmenty z różnych części świata, i zrekonstruowano budowlę. Obecnie Ołtarz Pokoju stoi nie na swoim pierwotnym miejscu, ale w muzeum Ara Pacis, w pobliżu Mauzoleum Augusta.

Powiązane treści

Starożytny senator rzymski z żoną

Członkowie senatu, znajdujący się na szczycie hierarchii społecznej w starożytnym Rzymie, nosili togę ozdobioną purpurowym szlakiem.

Łuk Tytusa (Rzym, I wiek)

Łuk triumfalny, znajdujący się u wejścia do Forum Romanum, wzniesiony został przez cesarza rzymskiego dla upamiętnienia zwycięstwa w wojnie z Żydami.

Bitwa pod Akcjum (31 p.n.e.)

Stoczona u brzegów Hellady bitwa morska zakończyła się decydującym zwycięstwem Oktawiana Augusta nad Markiem Antoniuszem.

Circus Maximus (Rzym)

Ogromna arena starożytnego Rzymu zasłynęła przede wszystkim z organizowanych na niej wyścigów rydwanów.

Koloseum (Rzym, I wiek n.e.)

Najsłynniejszy amfiteatr starożytnego Rzymu, którego ruiny do dziś zachwycają, został wybudowany w I wieku naszej ery.

Panteon (Rzym, II wiek n.e.)

˝Świątynia wszystkich bogów˝ w całej okazałości została wybudowana za czasów cesarza Hadriana.

Prowincje i miasta Imperium Rzymskiego

Ta animacja przedstawia wielowiekową historię Imperium Rzymskiego.

Teatr Pompejusza (Rzym, I wiek p.n.e.)

Ufundowany przez rzymskiego polityka Gnejusza Pompejusza, był jednym z pierwszych stałych teatrów w "Wiecznym mieście", wzniesionych z kamienia.

Termy Karakalli (Rzym, III wiek)

Wspaniały kompleks łaźni cesarza rzymskiego, zbudowany w III wieku.

Cuda świata starożytnego

Z cudów świata starożytnego obecnie można oglądać jedynie Piramidy w Gizie.

Added to your cart.