Odkrycia geograficzne (XV-XVII wiek)

Odkrycia geograficzne (XV-XVII wiek)

Legendarne odkrycia geograficzne na początku nowej epoki nie tylko zmieniły mapy, ich wpływ był bardzo zróżnicowany.

Historia

Etykiety

odkrycie, Krzysztof Kolumb, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Ferdynand Magellan, Jacques Cartier, Willem Barents, Abel Tasman, Francis Drake, Henry Hudson, Ziemia, Nowy Świat, kompas, astrolabium, Dostawa, statek, Pacyfik, Dobra Nadzieja, przejście na północny zachód, Arktyka, wybrzeże, Ameryka, Indie, Afryka, TASMANIA, Nowa Zelandia, Australia, Portugalski, Hiszpański, Włoski

Powiązane treści

Sceny

Ziemia

Bartolomeu Dias

Krzysztof Kolumb

Vasco da Gama

Amerigo Vespucci

Ferdynand Magellan

Jacques Cartier

Sir Francis Drake

Willem Barents

Henry Hudson

Abel Tasman

Narracja

Bartolomeu Dias, odkrywca pochodzenia portugalskiego, wyruszył w podróż w 1487 roku na prośbę portugalskiego króla. Celem wyprawy miało być odnalezienie wysuniętego najdalej na południe krańca Afryki, a tym samym drogi na Ocean Indyjski.
Przedsięwzięcie to odniosło sukces już w tym samym roku. Dias odkrył Przylądek Dobrej Nadziei, który wówczas był uznawany za punkt spotkania dwóch oceanów.

Cristoforo Colombo, inaczej Krzysztof Kolumb, to odkrywca włoskiego pochodzenia, którego wyprawę w 1492 roku wspierała hiszpańska para królewska. Celem wyprawy było dotarcie do Indii, płynąc w kierunku zachodnim. Pełne przygód przedsięwzięcie nie powiodło się, lecz i tak było niezwykle pomyślne w skutkach. Kolumb bowiem odkrył nieznany dla Europejczyków kontynent amerykański.

Vasco da Gama, pochodzenia portugalskiego, w 1497 roku wyruszył ze swojej ojczyzny, aby w oparciu o odkrycia dokonane we wcześniejszych latach, opływając Afrykę, dotrzeć do Indii. W 1498 roku zrealizował największe marzenie portugalskiego księcia, Henryka Żeglarza, i dopłynął do Indii.

Amerigo Vespucci, odkrywca włoskiego pochodzenia, na przełomie XV i XVI wieku kilkukrotnie przebywał na nowym kontynencie, odkrytym przez Kolumba. Celem jego wypraw było sporządzenie mapy linii brzegowej kontynentu, który sam nazwał Nowym Światem. To on jako pierwszy stwierdził, że Ameryka to nowy kontynent, dlatego nazwany został jego imieniem a nie imieniem Kolumba.

Flota Ferdynanda Magellana, urodzonego w Portugalii, wyruszyła w swą legendarną podróż w 1517 roku. Celem przedsięwzięcia było znalezienie przejścia przez kontynent amerykański, które pozwoliłoby na dopłynięcie do Wysp Korzennych od strony wschodniej.
Żeglarze osiągnęli pożądany cel, przepływając przez cieśninę, później nazwaną nazwiskiem Magellana, i przedostali się na Ocean Spokojny.
Kapitan wyprawy jednak starcił życie na Filipinach. Tylko jeden statek jego floty w 1522 roku powrócił do Europy. Członkowie załogi mogli o sobie powiedzieć, że byli żeglarzami, którzy jako pierwsi opłynęli dookoła Ziemię.

Jacques Cartier, pochodzenia francuskiego po 1524 roku kilka razy był w Ameryce Północnej, na terenach dzisiejszej Kanady. Poszukiwał on legendarnego przejścia północno-zachodniego. Podczas swoich podróży sporządził mapy rejonu rzeki Świętego Wawrzyńca i założył pierwsze francuskie kolonie na tym kontynencie.

Anglik Francis Drake był piratem, pasowanym przez królową na rycerza. Zapisał się w historii nie tylko sukcesami odniesionymi w bitwach morskich przeciwko flocie hiszpańskiej, ale również swoimi morskimi podróżami. W 1577 roku wyruszył z Anglii by jak zwykle ograbiać hiszpańskie statki.
Jednak przedsięwzięcie przerosło jego oczekiwania, przepłynął przez Ocean Atlantycki i, sporządziwszy mapę wybrzeży, opłynął Amerykę Południową i dopłynął do Ameryki Północnej. Przepłynął przez Ocean Spokojny, a następnie Indyjski. Okrążając Przylądek Dobrej Nadziei opłynął Afrykę i w 1580 roku powrócił do Anglii.
Jego statek stał się drugim, który opłynął Ziemię, a on sam był pierwszym kapitanem statku, któremu udało się osobiście dokonać tego wyczynu.

Celem Holendra, Willema Barentsa było odkrycie północno-wschodniego przejścia do wschodnich terenów Azji, płynąc na północ od Syberii morzami polarnymi.
Wyprawa ta nie powiodła się, lecz podczas trzech wypraw między 1594 a 1597 rokiem udało się mu sporządzić mapy wysp i wybrzeży arktycznych.

Henry Hudson pochodzenia angielskiego, na początku XVII wieku wielokrotnie przemierzał wody na północ od Kanady, w poszukiwaniu przejścia północno-zachodniego.
Podczas swoich podróży przygotował mapy północnych terenów Ameryki i odkrył rzekę i zatokę, nazwane później jego nazwiskiem.
Początkowo myślał, że zatoka to legendarne przejście do Oceanu Spokojnego.

Holender Abel Tasman w latach 40. i 50. XVII wieku wiele razy pływał po Oceanie Spokojnym i Indyjskim w celu sporządzenia map wysp tychże oceanów. Zasłynął dzięki odkryciom dokonanym w okresie od 1642 do 1644 roku. Jako pierwszy Europejczyk dopłynął do Tasmanii, noszącej nazwę od jego nazwiska, i na Nową Zelandię. Sporządził mapy wybrzeży Australii i, realizując swoje pierwotne zamierzenie, opisał wyspy obydwu oceanów.

Powiązane treści

Huzar węgierski

Lekkozbrojna jazda pochodzenia węgierskiego czasy swojej świetności osiągnęła w XVII-XIX w.

Zamek w Egerze (XVI wiek)

Zamek w Egerze uzyskał swoją klasyczną formę do XVI wieku, kiedy to stał się nowym,...

Kozak (XVII wiek)

Mężczyźni z zamieszkującej ukraińskie stepy ludności kozackiej stanowili w XVII wieku...

Europejskie podboje w Ameryce

Po 1492 roku europejscy zdobywcy zawładnęli kontynentem amerykańskim, pomimo faktu, że tamtejsza...

Niewolnicy na plantacji bawełny (USA, XIX w.)

Przed wojną secesyjną, gospodarkę południowych stanów USA charakteryzowały duże...

Statua Wolności (Nowy Jork)

Pomnik został ufundowany przez naród francuski dla USA z okazji 100-letniej rocznicy...

Bitwa pod Trafalgarem (1805)

Podczas wojen napoleońskich flota angielska, pod dowództwem admirała Nelsona, pokonała...

Młockarnia (XIX wiek)

Ta maszyna rolnicza służy do oddzielania ziaren zboża od kłosów.

Added to your cart.