Oddychanie ryb

Oddychanie ryb

W skrzelach ryb biegną naczynia krwionośne, do których z wody przenika tlen, i z których uwalniany jest dwutlenek węgla.

Biologia

Etykiety

ryba, oddychanie, wypatroszyć, Wymiana gazowa, Wydech, Wdech, tlen, dwutlenek węgla, kapilara, zwierzę, Kręgowce, biologia

Powiązane treści

Sceny

Ruchy oddechowe

 • Wdech - Wieczko skrzelowe podnosi się, dlatego ciśnienie między skrzelami maleje, i woda przepływa przez otwarty otwór gębowy. Szczelina skrzelowa jest zamknięta, dlatego pod wieczkiem skrzelowym woda nie może wpłynąć.
 • Wydech - Wieczko skrzelowe opada, dlatego ciśnienie między skrzelami wzrasta. Szczelina skrzelowa otwiera się, otwór gębowy jest zamknięty, dlatego woda wypływa za wieczkiem skrzelowym.

Wdech

- Otwór gębowy otwarty
- Wieczko skrzelowe podnosi się
- Szczelina skrzelowa zamknięta

Dlatego ciśnienie w jamie skrzelowej zmniejsza się, i woda wpływa przez otwór gębowy.

Wydech:

- Otwór gębowy zamknięty
- Wieczko skrzelowe opada
- Szczelina skrzelowa otwarta

Dlatego ciśnienie w jamie skrzelowej rośnie, i woda wypływa poprzez pokrywę skrzelową.

Ruchy wieczka skrzelowego zapewniają różnicę ciśnień potrzebną do swobodnego przepływu wody. Zsynchronizowany ruch szczeliny skrzelowej z otworem gębowym zabezpiecza jednokierunkowy przepływ wody.

Skrzela

 • skrzela - To narząd oddechowy ryb, mogący pobierać tlen rozpuszczony w wodzie. Składa się z listków skrzelowych, które posiadają blaszki skrzelowe, zwiększające powierzchnię oddychania ryb, tym samym zwiększając efektywność wymiany gazowej.

Budowa skrzeli

 • łuk skrzelowy - Znajdują się w nim naczynia krwionośne, które dostarczają krew do skrzeli. Tętnica, oznaczona niebieskim kolorem, niesie krew bogatą w dwutlenek węgla z pozostałej części ciała do skrzeli. Żyłą, oznaczoną na czerwono, płynie krew bogata w tlen, ze skrzeli do pozostałej części ciała.
 • listek skrzelowy
 • blaszka skrzelowa - Biegną w nich naczynia włosowate. Znajdująca się w nich krew uwalnia do wody zawartość dwutlenku węgla, równocześnie absorbując z wody tlen.
 • woda bogata w tlen - Wpływa do jamy skrzelowej przez otwór gębowy.
 • woda bgata w dwutlenek węgla - Wypływa pod wieczkiem skrzelowym na zewnątrz.

Wymiana gazowa

Przepływ krwi w naczyniach skrzeli i ruch wody odbywają się w przeciwnych kierunkach. W związku z tym ta krew, która pobrała już część tlenu, przepływając dalej napotyka wodę jeszcze bardziej nasyconą tlenem, z której absorbuje dodatkowy tlen.

Tak więc uboga w tlen krew napotyka wodę bogatą w tlen.

Jeżeli kierunek przepływu krwi i wody byłby identyczny, to stężenie tlenu pomiędzy wodą a krwią w początkowej części naczynia wyrównałoby się, co oznaczałoby, że krew transportowałaby dużo mniej tlenu, ponieważ już uboga w tlen woda nie byłaby w stanie dostarczyć więcej tlenu do również ubogiej w tlen krwi.

Zasadę przeciwprądu można zaobserwować w wielu ważnych funkcjach życiowych, takich jak wytwarzanie moczu oraz limfy. Tę samą zasadę stosuje się w terapii leczenia dializą.

Oddychanie

 • wieczko skrzelowe - Gdy wieczko skrzelowe podnosi się, ciśnienie między skrzelami maleje, i woda przepływa przez otwarty otwór gębowy. Natomiast gdy opada, ciśnienie między skrzelami wzrasta, i woda z jamy skrzelowej wypływa pod wieczkami skrzelowymi.
 • szczelina skrzelowa - Działa jak zawór, zabezpieczający jednokierunkowość. Gwarantuje, że woda z jamy skrzelowej nie cofnie się, lecz wypłynie na zewnątrz pod wieczkiem skrzelowym.
 • otwór gębowy - Podczas wdechu wieczko skrzelowe unosi się i otwór gębowy jest otwarty, przez który woda wpływa do jamy skrzelowej. Podczas wydechu, otwór gębowy jest zamknięty, dlatego woda wypływa za wieczkiem skrzelowym.

Animacja

 • łuk skrzelowy - Znajdują się w nim naczynia krwionośne, które dostarczają krew do skrzeli. Tętnica, oznaczona niebieskim kolorem, niesie krew bogatą w dwutlenek węgla z pozostałej części ciała do skrzeli. Żyłą, oznaczoną na czerwono, płynie krew bogata w tlen, ze skrzeli do pozostałej części ciała.
 • listek skrzelowy
 • blaszka skrzelowa - Biegną w nich naczynia włosowate. Znajdująca się w nich krew uwalnia do wody zawartość dwutlenku węgla, równocześnie absorbując z wody tlen.
 • woda bogata w tlen - Wpływa do jamy skrzelowej przez otwór gębowy.
 • woda bgata w dwutlenek węgla - Wypływa pod wieczkiem skrzelowym na zewnątrz.
 • skrzela - To narząd oddechowy ryb, mogący pobierać tlen rozpuszczony w wodzie. Składa się z listków skrzelowych, które posiadają blaszki skrzelowe, zwiększające powierzchnię oddychania ryb, tym samym zwiększając efektywność wymiany gazowej.
 • Wdech - Wieczko skrzelowe podnosi się, dlatego ciśnienie między skrzelami maleje, i woda przepływa przez otwarty otwór gębowy. Szczelina skrzelowa jest zamknięta, dlatego pod wieczkiem skrzelowym woda nie może wpłynąć.
 • Wydech - Wieczko skrzelowe opada, dlatego ciśnienie między skrzelami wzrasta. Szczelina skrzelowa otwiera się, otwór gębowy jest zamknięty, dlatego woda wypływa za wieczkiem skrzelowym.

Narracja

Podczas wdechu ryba otwiera otwór gębowy i podnosi wieczko skrzelowe, dlatego ciśnienie w jamie skrzelowej maleje i woda przepływa przez otwór. Woda może wpływać do skrzeli jedynie przez jamę gębową, ponieważ szczelina skrzelowa połączona z wieczkiem skrzelowym działa jako zawór, zabezpieczający jednokierunkowość. Zapobiega cofnięciu się wody od strony wieczka skrzelowego.

Podczas wydechu otwór gębowy jest zamknięty, a wieczko skrzelowe opada. Prowadzi to do wzrostu ciśnienia w jamie skrzelowej, co powoduje, że woda wypływa na zewnątrz przez otwartą szczelinę skrzelową.

Tak więc podczas wdechu jama gębowa jest otwarta, szczelina skrzelowa jest zamknięta, a wieczko skrzelowe unosi się. Podczas wydechu, otwór gębowy jest zamknięty, szczelina skrzelowa jest otwarta, a wieczko skrzelowe opada.

Narządem oddechowym ryb są skrzela.
Na łukach skrzelowych znajdują się listki skrzelowe, a na nich blaszki skrzelowe, zwiększające powierzchnię oddychania ryb, co zwiększa efektywność wymiany gazowej.

Blaszki skrzelowe zawierają naczynia włosowate. Do skrzeli wpływa krew bogata w dwutlenek węgla. Zawartość dwutlenku węgla w świeżej wodzie wpływającej do skrzeli jest mniejsza niż we krwi, podczas gdy zawartość tlenu jest większa. Z tego powodu następuje wymiana gazowa; krew uwalnia dwutlenek węgla i absorbuje tlen.

Zasada przeciwprądu odgrywa istotną rolę w wymianie gazowej. W skrzelach przepływ krwi i wody odbywa się w przeciwnych kierunkach, w związku z tym krew, po części już bogata w tlen, spotyka się z wodą o najwyższej zawartości tlenu, z której absorbuje dodatkowy tlen. Krew, która już uwolniła część dwutlenku węgla, spotyka się z wodą o najniższej zawartości dwutlenku węgla, do której może uwolnić dodatkowy dwutlenek węgla.

Oprócz skrzeli, funkcję narządu oddechowego u ryb pełni też i skóra.

Powiązane treści

Karp

Ryba słodkowodna wykorzystywana do celów konsumpcyjnych.

Układ oddechowy

Układ oddechowy odpowiada za pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.

Cykl życiowy kręgowców

Cykl życiowy kręgowców rozpoczyna się wraz z powstaniem komórek rozrodczych jednostki i kończy się wraz z powstaniem komórek rozrodczych następnej generacji.

Gatunki ryb słodkowodnych

W naszych słodkich wodach żyje wiele gatunków ryb, których spożywanie cieszy się dużą popularnością.

Rekiny

Chrzęstoszkieletowe ryby. Ich znane gatunki to żarłacz biały i głowomłot pospolity.

Ryby pancerne

Wymarłe już, prastare ryby, których część ciała chronił gruby "pancerz".

Szkodliwy wpływ palenia papierosów na płuca

Palenie papierosów poważnie uszkadza układ oddechowy i może powodować rozwój zespołu POChP i raka płuc.

Added to your cart.