Obliczanie obwodu, obszaru, powierzchni i objętości

Ta animacja przedstawia wzory, za pomocą których możemy obliczyć obwód i powierzchnię wielokątów, jak również powierzchnię i objętość brył.

Powiązane treści

Podział sześcianu

Wykonując podział sześcianu różnymi liniami podziału można badać parametry powstających brył.

Bryły obrotowe (ćwiczenia)

Ćwiczenie dotyczące generowania brył obrotowych.

Na ile części podzielą przestrzeń 3 płaszczyzny?

3 płaszczyzny można rozłożyć w przestrzeni na różne sposoby. Zbadajmy, w którym przypadku...

Odbicie punktu względem ośi

Dana jest oś symetrii t i punkt P. Wykreślmy obraz lustrzany (punkt P') dla punktu P względem osi t.

Wzajemna pozycja elementów przestrzennych

Wzajemna pozycja prostych i płaszczyzn w przestrzeni, biorąca pod uwagę różne przypadki.

Światło i cień

Zmieniając położenie źródła światła, możesz studiować cienie rzutowane na płaszczyznę...

Zależność między objętością walca i stożka?

W tym eksperymencie udowodnimy, że objętość walca odpowiada dokładnie trzykrotnej objętości stożka.

Kąt nachylenia elementów przestrzennych

Kąt nachylenia prostych i płaszczyzn w przestrzeni w różnych ustawieniach.

Added to your cart.