Obliczanie obwodu, obszaru, powierzchni i objętości

Ta animacja przedstawia wzory, za pomocą których możemy obliczyć obwód i powierzchnię wielokątów, jak również powierzchnię i objętość brył.

Powiązane treści

Skrzyżowanie

Zabawne i efektowne ćwiczenie na orientację przestrzenną i określanie miejsca w terenie.

Powierzchnia kuli (wizualizacja)

Powierzchnię kuli (sferę) stanowią punkty w przestrzeni, których odległości od środka...

Wykreślanie prostej równoległej na daną odległość

Dana jest prosta e. Wykreślmy prostą równoległą do prostej e w odległości 2 cm od prostej!

Podział sześcianu

Wykonując podział sześcianu różnymi liniami podziału można badać parametry powstających brył.

Zmiana objętości

Animacja w sposób przejrzysty prezentuje zależność pomiędzy skalą podobieństwa a zmianami...

Kąt nachylenia elementów przestrzennych

Różne przypadki kąta nachylenia prostych i płaszczyzn w przestrzeni.

Wzajemna pozycja elementów przestrzennych

Wzajemna pozycja prostych i płaszczyzn w przestrzeni, biorąca pod uwagę różne przypadki.

Bryły obrotowe

Jeśli obrócimy płaską figurę geometryczną wokół prostej na jej płaszczyźnie, otrzymamy...

Added to your cart.