Obieg tlenu w przyrodzie

Obieg tlenu w przyrodzie

Tlen niezbędny dla większości żywych organizmów na Ziemi, pozostaje w ciągłej cyrkulacji.

Geografia

Etykiety

tlen, Cyrkulacja, aktywność wulkaniczna, oddychanie, spalanie, produkcja energii, spopielanie, fotosynteza, dwutlenek węgla, ozon, związane chemicznie tlen, atmosfera, UV, rozkładu, roślina, zwierzę, biologia, geografia

Powiązane treści

Sceny

Obieg tlenu w przyrodzie

 • zwierzęta
 • rośliny
 • promieniowanie ultrafioletowe
 • dwutlenek węgla
 • tlen atmosferyczny
 • człowiek
 • działalność wulkanu
 • tlen chemicznie związany w osadach
 • rozkładające organizmy: bakterie, grzyby, robaki
 • ozon

Emisja

 • rośliny
 • fotosynteza
 • tlen atmosferyczny

Wiązanie

 • zwierzęta
 • tlen atmosferyczny
 • oddychanie
 • spalanie węglowodorów
 • dwutlenek węgla
 • wytwarzanie energii
 • człowiek
 • utlenianie gazów wulkanicznych
 • spalanie

Cyrkulacja

Działalność człowieka

 • tlen atmosferyczny
 • wytwarzanie energii
 • człowiek
 • spalanie węglowodorów
 • dwutlenek węgla

Animacja

 • zwierzęta
 • rośliny
 • promieniowanie ultrafioletowe
 • dwutlenek węgla
 • tlen atmosferyczny
 • człowiek
 • działalność wulkanu
 • ozon
 • fotosynteza
 • spalanie
 • dekompozycja (rozkład)
 • oddychanie
 • tlen atmosferyczny
 • wytwarzanie energii
 • człowiek
 • spalanie węglowodorów
 • dwutlenek węgla

Narracja

Powietrze zawiera 21% tlenu, który występuje w postaci cząsteczek tlenu, jak i ozonu. Ozon powstaje z cząsteczek tlenu pod wpływem działania promieniowania UV.
Tlen znajduje się nie tylko w powietrzu, ale także w naszych wodach powierzchniowych, które zawierają go dwa razy więcej niż atmosfera. Jest również obecny w znacznych ilościach w skorupie ziemskiej, zarówno w formie związanej, jak i wolnej. Tlen jest niezbędny zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Stanowi jeden z podstawowych warunków życia.

Tlen jest również konieczny do spalania i do rozkładu substancji organicznych; jest też używany w coraz większych ilościach w przemyśle i transporcie.
Duża ilość dwutlenku węgla może zostać uwolniona do atmosfery podczas aktywności wulkanicznej, ale również, w postaci związanej, z wód powierzchniowych. Zawartość dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła o 40% w ciągu ostatnich 100 lat, głównie w wyniku działalności człowieka.

Podczas spalania i wykorzystywania tlenu powstaje dwutlenek węgla, który powraca do atmosfery i do wody. Jedynym sposobem odzyskania zużytego tlenu jest fotosynteza, podczas której z dwutlenku węgla ponownie wytwarzany jest tlen. Do fotosyntezy, poza roślinami, zdolne są też zielone glony żyjące w wodzie i cyjanobakterie (sinice).

Powiązane treści

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Obieg fosforu w przyrodzie

Fosfor jest ważnym dla organizmów żywych mikroelementem będącym w ciągłej cyrkulacji na Ziemi.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Fotosynteza

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Fotosynteza (podstawowy)

Rośliny są w stanie wytworzyć organiczny cukier z nieorganicznych związków (dwutlenku węgla i wody).

Ozon (O₃)

Alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

Tlen (O₂) (średni stopień)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, niezbędny do życia.

Warstwy lasu

Warstwowość różnych rodzajów lasów może być odmienna.

Added to your cart.