Obieg fosforu w przyrodzie

Obieg fosforu w przyrodzie

Fosfor jest ważnym dla organizmów żywych mikroelementem będącym w ciągłej cyrkulacji na Ziemi.

Geografia

Etykiety

Cyrkulacja, cykl fosforu, jon fosforanowy, fosforany, guano, apatyt, białego fosforu, Fosfor czerwony, nawożenie, nawóz, Działalność człowieka, erozja, aktywność wulkaniczna, wulkan, mój, osadzanie, tektonika, rzeka, roślina, zwierzę, ptak, człowiek, biologia, geografia

Powiązane treści

Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Jon fosforanowy to jon złożony, który powstaje w wyniku oddania protonu przez kwas fosforowy.

Kwas fosforowy (H₃PO₄)

Kwas fosforowy jest stosowany w przemyśle spożywczym jako dodatek do napojów gazowanych, a w gospodarstwach domowych do odkamieniania armatury i usuwania rdzy.

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany jest w różnych formach związków chemicznych.

Obieg tlenu w przyrodzie

Tlen niezbędny dla większości żywych organizmów na Ziemi, pozostaje w ciągłej cyrkulacji.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Fosfor czerwony

Fosfor czerwony jest alotropową odmianą fosforu.

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Pięciotlenek difosforu (P₂O₅)

Związek mający postać białej lotnej substancji, powstający w wyniku spalania fosforu przy dostępie powietrza.

Added to your cart.