Obieg fosforu w przyrodzie

Fosfor jest ważnym dla organizmów żywych mikroelementem będącym w ciągłej cyrkulacji na Ziemi.

Powiązane treści

Zaćmienie Słońca i zaćmienie Księżyca

Gdy Ziemia, Słońce i Księżyc znajdą się w jednej linii, możemy zaobserwować interesujące...

Klimat śródziemnomorski

Charakteryzuje się suchymi, gorącymi latami i łagodnymi zimami.

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania...

The permafrost

The boundary of the permanently frozen region is retracting due to global warming.

Tworzenie się chmur

Gdy temperatura ochładzającego się powietrza osiągnie punkt rosy, to następuje kondensacja,...

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe,...

How does soil form?

This lesson presents soil formation, the components of soil, and soil protection.

Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Added to your cart.