Mykeny (2 tysiąclecie p.n.e.)

Mykeny (2 tysiąclecie p.n.e.)

Miasto, od którego nazwano całą rozwiniętą kulturę, było pierwszą miejscowością w historii, która posiadała cytadelę.

Historia

Etykiety

Mykeny, Cywilizacja mykeńska, cytadela, Lewa Brama, Światowe Dziedzictwo, Grecja, Peloponez, Heinrich Schliemann, Akropol, archeologia, Tholos, Grecki, cywilizacja, budynek, struktura, Kreta, pałac, mur obronny, Hellas, Agamemnon, historia, starożytność, środkowy

Powiązane treści

Pytania

 • W czym Mykeny było „naj-”?
 • Kto w XII w.p.n.e. zwyciężył Myneny?
 • Kto według mitów storożytnych założył miasto Mykeny?
 • Jak nazywamy cytadele starożytno-greckich polis?
 • W której części Grecji znajduje się miasto Mykeny?
 • W którym z dzisiejszych greckich miast znajduje się starożytny akropol, będący najpopularniejszym celem turystycznym?
 • Co znaczy wyrażenie „akropol”?
 • Kto rozpoczął wykopaliska archeologiczne w Mykenach?
 • Jak nazywamy ścianę budowaną z ułożonych jeden na drugim bloków skalnych bez zaprawy murarskiej?
 • Która z podanych bram jest słynną bramą w murze cytadeli?
 • Czego NIE było w starożytnych Mykenach?
 • Według mitologii kto odziedziczył nadzór nad Mykenami po śmierci potomków założycieli cytadeli?
 • Czy prawdą jest twierdzenie, że wśród ruin Myken archeolodzy znaleźli tablice gliniane z inskrypcjami?
 • Co znaczy słowo ”tolos”?
 • Czy prawdą jest, że tolosy były budowane bez zaprawy murarskiej?
 • Dla kogo zastał wybudowany największy i najsławniejszy z tolosów?
 • Czym różnił się grobowiec Atreusza od innych przeciętnych grobowców?
 • Który z budynków stał na samej górze cytadeli?
 • Kto stał na czele mykeńskiej polis?
 • Kiedy mógł zostać wybudowany skarbiec Atreusza?
 • Co stało się z miastem Mykeny po tym jak mieszkańcy Argos w 468 roku p.n.e zajęli miasto?
 • W której epoce miasto Mykeny było najpotężniejsze?
 • Gdzie można zobaczyć lwy mykeńskie?
 • Do którego z rodzajów pisma jest zaliczane starożytne pismo mykeńskie?
 • Który z budynków stanowił centrum życia gospodarczego w starożytnym mieście Mykeny?
 • Co nie jest elementem budowli grobowca?
 • Co utrzymywało kopułę grobowca?

Sceny

Mykeny

Lwia brama
i królewskie groby

Pałac i pracownie
rzemieślnicze

Spacer

Skarbiec
Atreusza

Animacja

Obraz
w czasie

Powiązane treści

Skarbiec Atreusza (Mykeny, XIV w. p.n.e.)

Grobowiec kopułowy w starożytnych Mykenach tradycja łączy z imieniem mitologicznego króla Myken.

Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol ateński jest najsłynniejszą na świecie twierdzą, zbudowaną w 5 wieku p.n.e, w okresie zwanym złotym wiekiem peryklejskim.

Pałac w Knossos (2 tysiąclecie p.n.e.)

Znajdujący się na wyspie Krecie największy zespół budynków z epoki brązu, stanowił prawdopodobnie centrum kultury minojskiej.

Bogowie greccy

Bogowie Olimpu starożytnej mitologii greckiej podobnie do ludzi różnili się od siebie.

Kamienie milowe historii rzeźbiarstwa

Animacja pozwoli nam poznać pięć wyjątkowych dzieł sztuki w historii rzeźbiarstwa.

Koń trojański

Według eposu Homera miasto Troja zostało zdobyte przez Odyseusza podstępem.

Megalityczne kultury w Europie

Liczące wiele tysięcy lat budowle, wykonane z ogromnych kamiennych bloków, są tajemniczymi pamiątkami kultur megalitycznych.

Olimpia (V wiek p.n.e.)

Począwszy od 776 roku p.n.e., organizowane co cztery lata wydarzenia religijne i sportowe uczyniły to miasto jednym z ośrodków starożytnej Hellady.

Starożytny ateński obywatel i jego żona

Ateńskie polis to demokratyczna wspólnota pełnoprawnych obywateli, którzy rządzą się sami, nie tworząc oderwanych od społeczeństwa struktur państwowych.

Starożytny teatr grecki (teatr Dionizosa)

Teatr o charakterystycznym kształcie i znakomitej akustyce znajduje się na stoku ateńskiego Akropolu.

Starożytne greckie kolumny

Kolumny porządku doryckiego, jońskiego i korynckiego różnią się rozmiarami i zdobnictwem głowic (kapiteli).

Starożytne wazy greckie

Wazy starożytnych helleńskich mistrzów także dzisiaj stanowią ważne źródło do badań historycznych.

Cuda świata starożytnego

Z cudów świata starożytnego obecnie można oglądać jedynie Piramidy w Gizie.

Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Starożytne miasto Babilon położone było w Mezopotamii, nad brzegami Eufratu.

Stonehenge (Wielka Brytania, epoka brązu)

Znajdująca się w Anglii, najsłynniejsza megalityczna budowla z epoki brązu do dzisiaj kryje dla badaczy wiele tajemnic.

Wykopaliska archeologiczne, odkrycie ziemianki

Prowadzone w obecnych czasach duże roboty budowlane dostarczają mnóstwo pracy archeologom badającym pozostałości materialne.

Added to your cart.