Mur berliński (1961-1989)

Mur berliński (1961-1989)

Mur będący symbolem podziału i represji, podzielił nie tylko miasto, ale również wiele rodzin.

Historia

Etykiety

mur berliński, Berlin, mur, Berlin Zachodni, Berlin Wschodni, RFN, NRD, zimna wojna, wielka moc, symbol, granica, stolica, komunizm, socjalizm, wschód, Zachód, blokada, Blokada Berlina, betonowy mur, wieża strażnicza, ucisk, Niemcy, historia, symboliczny, uciśnionych

Powiązane treści

Pytania

 • Kiedy powstała Republika Federalnych Niemiec (RFN)?
 • Kiedy powstała Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD)?
 • Która z wielkich potęg NIE miała swojej strefy w Berlinie?
 • Kiedy doszło do blokady Berlina?
 • Kto był inicjatorem blokady Berlina?
 • W jaki sposób USA i alianci zabezpieczali dostawy do zamkniętego Berlina Zachodniego?
 • Którą cześć Berlina okrążyli sowjeci na czas blokady?
 • Na ile stref zwycięskie potęgi podzieliły Berlin?
 • Do którego państwa trafił Berlin Zachodni?
 • Jak nazywamy okres w stosunkach między USA i Związkiem Radzieckim, podczas którego mimo napięć nie doszło do bezpośredniego konfliktu zbrojnego?
 • Kiedy powstała Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)?
 • Jakiego rodzaju organizacją jest NATO?
 • Kiedy powstał Układ Warszawski?
 • Jakiego rodzaju organizacją jest Układ Warszawski?
 • Do którego z wydarzeń NIE doszło podczas zimnej wojny?
 • Która ze sławnych postaci zmarła w 1953 roku?
 • Za co uznał Związek Radziecki przyjęcie RFN-u do NATO?
 • Co się wydarzyło w roku przyjęcia RFN do NATO?
 • Kiedy przyjęto RFN do NATO?
 • Co było głównym powodem wybudowania muru berlińskiego?
 • W którym roku wybudowano mur berliński?
 • Czy to prawda,\nże kilku osobom udało się przedostać przez granicę do Berlina Zachodniego?
 • Czy to prawda,\nże mur berliński został wybudowany wokół Berlina Wschodniego?
 • Czy to prawda,\nże mur berliński rozdzielił wiele rodzin?
 • Czy to prawda,\nże wzdłuż muru berlińskiego nie było przejść granicznych?
 • Kiedy zburzono mur berliński?
 • Co NIE było elementem muru berlińskiego?
 • Co NIE było elementem muru berlińskiego?
 • Jaki kolor miała wschodnia strona betonowego muru?
 • Jak wysoki był betonowy mur?
 • Ilu żołnierzy NRD pełniło służbę przy murze w przeciętny dzień?
 • Jak nazywano jedno z najsłynniejszych przejść granicznych muru berlińskiego (kontolowanego przez Amerykanów)?
 • Co stanowiło największą atrakcję zachodniej strony muru?
 • Jak NIE udało się uciec przez zamkniętą granicę ani jednemu wschodniemu Niemcowi?

Sceny

Mur berliński

Mur: podzielony Berlin

II wojna światowa, zakończona w 1945 r. zwycięstwem sojuszniczych potęg, przyniosła ogromne zmiany w życiu narodu niemieckiego.
Podzielony został kraj, a stolicę Berlin, która znalazła się we wschodniej części kraju, także podzielono na cztery strefy okupacyjne (strefa wpływów Rosji, Francji, Stanów Zjednoczonych i Anglii).
Wokół strefy znajdującej się pod nadzorem rosyjskim w 1947 roku zostały wybudowane linie demarkacyjne.
Podział Berlina na dwie części (Berlin Wschodni i Berlin Zachodni) ostatecznie zakończył wybudowany w 1961 roku mur.
Mur berliński (die Berliner Mauer, Die Mauer) był budowlą graniczną, otaczającą kontrolowany wcześniej przez potęgi sojusznicze Berlin Zachodni na terytorium Berlina Wschodniego i Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD).
Funkcja symbolicznej budowli, zakończyła się w 1989 roku, kiedy to fala zmian (i kilofy, dłuta i ręce przybywających zarówno ze wschodu jak i z zachodu ludzi) doprowadziła do zburzenia symbolu podziału i represji.
Linie demarkacyjne rozebrano ostatecznie w listopadzie 1991 roku. Kilka zachowanych jeszcze fragmentów muru pełni dziś rolę miejsca pamięci i atrakcji turystycznej.
Ze zbiórki jednego miliona euro, zorganizowanej przez japońską stację telewizyjną, na miejscu muru posadzono dziesięć tysięc drzew wiśni.

Podzielony Berlin

Artykuł o zburzeniu Muru

Konstrukcja

 • rząd słupów oświetleniowych
 • fosa
 • betonowy mur (3,75 m)
 • wieża wartownicza
 • droga asfaltowa
 • pas wybiegowy dla psów
 • pas drogowy
 • ogrodzenie z drutu kolczastego (2-3 m)
 • ogrodzenie z drutu kolczastego (2,5 m) z eleketrycznym systemem ostrzegania
 • przeszkody dla samochodów
 • Berlin Zachodni
 • Berlin Wschodni

Struktura pasa granicznego

Mur berliński był jedną z najlepiej strzeżonych granic spośród wszystkich kiedykolwiek istniejących granic. Za jego ochronę odpowiedzialna była Centralna Komenda straży granicznej NRD. (Jednego dnia średnio 2300 żołnierzy pełniło przy nim służbę. Razem z nimi ok. 1000 psów pilnowało Muru).
Mur osiągnął stan technicznej gotowości w latach 1980-tych. Złożony system obrony granic i jego bezpośrednie otoczenie (po wschodniej stronie) było strukturą wielopasmową. Składał się on z betonowych „donic kwiatowych”, szlabanów lub pali, drutów kolczastych, pasa ruchu, kilku rodzajów przeszkód dla pojazdów, pasa wybiegowego dla psów, systemu ostrzegawczego, wież wartowniczych, dróg, słupów oświetleniowych, betonowego muru itd.
Długość niektórych elementów technicznych berlińskiego odcinka granicznego wynosiła:
42 km betonowego muru o wysokości 3,6 m,
59 km betonowego muru o wysokości 3,4 m,
69 km drutu kolczastego o wysokości 2,9 m,
114 km przewodów sygnalizujących

Sam Mur, będący ostatnim elementem technicznym, miał 3,75 metrów wysokości, składał się z profili w kształcie litery L, z betonowymi rurami na górnej krawędzi, i od strony NRD malowany był na biało.
Od strony zachodniej zdobiły go powstające przez lata grafiti. Mur berliński miejscami przecinały przejścia graniczne (spośród których najsłynniejszym był, kontrolowany przez Amerykanów Checkpoint Charlie).

Checkpoint Charlie

Spacer

Animacja

Narracja

Sprzymierzone potęgi, które zwycięsko wyszły z II wojny światowej, podobnie jak całe Niemcy, podzieliły na strefy okupacyjne podlegające kontroli także i Berlin, stolicę Niemiec.
Nadzór nad zachodnią częścią miasta miały Stany Zjednoczone, Francja i Anglia, a nad częścią wschodnią Związek Radziecki.
Z momentem powstania NRD (Niemieckiej Republiki Demokratycznej) i RFN (Republikiej Federalnej Niemiec) istniejące już wcześniej różnice pomiędzy sprzymierzeńcami pogłębiły się jeszcze bardziej.
Między Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi zapanowała zimna wojna.
Coraz więcej Niemców Wschodnich emigrowało przez Berlin na zachód.
Przywódcy NRD, aby zapobiec utracie ludności Niemiec Wschodnich, w 1961 roku zbudowali i zamknęli granicę pomiędzy wschodnią a zachodnią stroną, odcinając niemalże całkowicie dostęp do Berlina Zachodniego.
Początkowo wzniesione przeszkody z drutu kolczastego zostały w późniejszym okresie uzupełnione innymi elementami. Jednym z nich był betonowy mur, który nabrał symbolicznego znaczenia i nosił zwyczajowo nazwę Muru.
Zamknięta granica, która rozdzieliła (także) rodziny i prawie całkowicie uniemożliwiła ucieczkę, stan pełnej gotowości technicznej osiągnęła na początku lat osiemdziesiątych.
Patrząc od strony Berlina Wschodniego pierwszym elementem było ogrodzenie z drutu kolczastego, potem następował obszar z przeszkodami dla pojazdów i pas z wybiegiem dla psów.
Na środku granicy znajdował się szeroki obszar, na którym przebiegały drogi i w odpowiedniej odległości stały wieże wartownicze. Wzdłuż tego pasa postawiono rząd reflektorów i wykopano rów.
Ostatnim elementem granicy Berlina Zachodniego był legendarny już betonowy mur.
Mur berliński był jedną z najlepiej strzeżonych granic w historii. W ciągu przeciętnego dnia przy murze pełniło służbę 2300 żołnierzy Niemiec Wschodnich.
Do 1989 roku z 268 prób ucieczek 125 zakończyło się śmiercią.
Jednak fala zmian przechodząca przez całą Europę nie ominęła Berlina. Od lata 1989 roku codziennością stały się masowe protesty ludności rządającej reform systemu we Wschodnich Niemczech, a jednym z głównych postulatów było otwarcie wewnętrznej granicy niemieckiej i rozebranie muru berlińskiego.
Zmiany w polityce zagranicznej doprowadziły do otwarcia granic a następnie do zburzenia muru, który stracił całkowicie swoją praktyczną funkcję.
Wraz ze zburzeniem symbolu podziału zniknęła przeszkoda na drodze do zjednoczenia Berlina, Niemiec i całego narodu niemieckiego. W wyniku równoczesnych wydarzeń w polityce zagranicznej w 1991 roku zakończył się również okres zimnej wojny.

Powiązane treści

U-2 „Dragon Lady” (USA, 1957)

Od czasów zimnej wojny ten niezwykle skuteczny samolot rozpoznawczy jest używany przez amerykański wywiad wojskowy.

Żołnierz niemiecki (I wojna światowa)

Żołnierze niemieccy z I wojny światowej byli bardzo dobrze wyszkoleni i posiadali nowoczesną broń.

Brama Brandenburska

Budowla wybudowana w stylu wczesnoklasycystycznym, jest jednym z najbardziej znanych zabytków Berlina i Niemiec.

Migranci i uchodźcy

Animacja wieloaspektowo prezentuje aktualny kryzys migracyjny i uchodźczy.

Produkcja cementu

Prezentujemy cały proces produkcji cementu, od wydobycia surowców aż do zastosowania ostatecznego produktu.

Topografia historyczna (miejsca wydarzeń)

Dzięki ćwiczeniu z mapą konturową zapoznamy się z ważnymi miejscami historycznymi na świecie.

Ubiory zachodniej Europy w latach 1960

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Ubiory zachodniej Europy w latach 1980

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Budowa bloku z wielkiej płyty

Rosnące jak grzyby po deszczu bloki mieszkalne były montowane na placach budów z gotowych prefabrykatów produkowanych w fabrykach domów.

Międzykontynentalny pocisk balistyczny RT-2PM Topol (ZSRR, 1985 r.)

Rakieta balistyczna, skonstruowana pod koniec okresu zimnej wojny, nadawała się do ataku atomowego i można ją było wystrzelić z pojazdu.

Żołnierz niemiecki (II wojna światowa)

Żołnierze Wehrmacht-u byli bardzo dobrze wyszkoleni i uzbrojeni na początku II wojny światowej.

Added to your cart.