Mitoza

Mitoza

Mitoza to proces podziału komórki macierzystej na dwie komórki, gdzie liczba chromosomów pozostaje niezmieniona.

Biologia

Etykiety

mitoza, podział komórek, division of the nucleus, chromosom, chromatyny, komórce diploidalnej, diploidalne, interfazę, komórki ciała, chromatydy, centromer, DNA, cytologia, biologia

Powiązane treści

Sceny

Chromosomy

 • chromosomy komórki matki - Nasze komórki somatyczne są diploidalne, zawierają dwa pełne zestawy chromosomów. Jeden pochodzi od matki, drugi od ojca. Nasze gamety (komórki płciowe) są haploidalne, zawierają tylko jeden zestaw chromosomów. Haploidalny zestaw chromosomów człowieka zawiera 23 chromosomy. Komórki somatyczne zawierają 2x23 = 46 chromosomów, podczas gdy gamety zawierają ich 23.
 • chromosomy komórki ojca - Nasze komórki somatyczne są diploidalne, zawierają dwa pełne zestawy chromosomów. Jeden pochodzi od matki, drugi od ojca. Nasze gamety (komórki płciowe) są haploidalne, zawierają tylko jeden zestaw chromosomów. Haploidalny zestaw chromosomów człowieka zawiera 23 chromosomy. Komórki somatyczne zawierają 2x23 = 46 chromosomów, podczas gdy gamety zawierają ich 23.
 • centromer - Łączy dwie chromatydy ze sobą. Zbudowany jest z białek.
 • chromatydy - Zawartość DNA obu chromatyd jest identyczna. Podczas mitozy dwie chromatydy oddzielają się od siebie, tworząc chromosomy monochromatyczne, które trafiają do komórek potomnych. Przed kolejnym podziałem komórki, zawartość DNA ulega replikacji, w wyniku czego chromosomy ponownie będą zawierały po dwie chromatydy.
 • komórka diploidalna z chromosomami z chromatydami siostrzanymi
 • dwie diploidalne komórki z pojedynczymi chromosomami
 • komórka z rozdzielonymi chromosomami
 • replikacja DNA w interfazie
 • podział komórki z zawartością DNA
 • mitoza

Mitoza

 • mitoza
 • centrosom - Kontroluje ruch chromosomów podczas podziału komórki. Składa się z dwóch prostopadle ułożonych, cylindrycznych kompleksów białkowych, będących krótkimi mikrotubulami.
 • chromatyna - Jest zbudowana z DNA i białka. Stanowi główny składnik chromosomów.
 • wrzeciono podziałowe - Składa się z włóknistych mikrotubuli łączących centrosom z centromerami chromosomów.
 • komórka diploidalna z chromosomami z chromatydami siostrzanymi
 • dwie diploidalne komórki z pojedynczymi chromosomami
 • komórka z rozdzielonymi chromosomami
 • replikacja DNA w interfazie
 • podział komórki z zawartością DNA

Animacja

 • chromosomy komórki matki - Nasze komórki somatyczne są diploidalne, zawierają dwa pełne zestawy chromosomów. Jeden pochodzi od matki, drugi od ojca. Nasze gamety (komórki płciowe) są haploidalne, zawierają tylko jeden zestaw chromosomów. Haploidalny zestaw chromosomów człowieka zawiera 23 chromosomy. Komórki somatyczne zawierają 2x23 = 46 chromosomów, podczas gdy gamety zawierają ich 23.
 • chromosomy komórki ojca - Nasze komórki somatyczne są diploidalne, zawierają dwa pełne zestawy chromosomów. Jeden pochodzi od matki, drugi od ojca. Nasze gamety (komórki płciowe) są haploidalne, zawierają tylko jeden zestaw chromosomów. Haploidalny zestaw chromosomów człowieka zawiera 23 chromosomy. Komórki somatyczne zawierają 2x23 = 46 chromosomów, podczas gdy gamety zawierają ich 23.
 • centromer - Łączy dwie chromatydy ze sobą. Zbudowany jest z białek.
 • chromatydy - Zawartość DNA obu chromatyd jest identyczna. Podczas mitozy dwie chromatydy oddzielają się od siebie, tworząc chromosomy monochromatyczne, które trafiają do komórek potomnych. Przed kolejnym podziałem komórki, zawartość DNA ulega replikacji, w wyniku czego chromosomy ponownie będą zawierały po dwie chromatydy.
 • komórka diploidalna z chromosomami z chromatydami siostrzanymi
 • dwie diploidalne komórki z pojedynczymi chromosomami
 • komórka z rozdzielonymi chromosomami
 • replikacja DNA w interfazie
 • podział komórki z zawartością DNA
 • mitoza
 • centrosom - Kontroluje ruch chromosomów podczas podziału komórki. Składa się z dwóch prostopadle ułożonych, cylindrycznych kompleksów białkowych, będących krótkimi mikrotubulami.
 • chromatyna - Jest zbudowana z DNA i białka. Stanowi główny składnik chromosomów.
 • wrzeciono podziałowe - Składa się z włóknistych mikrotubuli łączących centrosom z centromerami chromosomów.
 • komórka diploidalna z chromosomami z chromatydami siostrzanymi
 • dwie diploidalne komórki z pojedynczymi chromosomami
 • komórka z rozdzielonymi chromosomami
 • replikacja DNA w interfazie
 • podział komórki z zawartością DNA

Narracja

Nasze komórki somatyczne są diploidalne, zawierają po dwa zestawy z każdego chromosomu, jeden pochodzący od matki, drugi od ojca. Te chromosomy mają dwie chromatydy, czyli są biwalentami, ponieważ przed podziałem komórkowym zawartość DNA uległa replikacji. Zawartość DNA obu chromatyd jest identyczna. Gdy komórka diploidalna ulega podziałowi przez mitozę, powstają dwie komórki potomne, które również są diploidalne, ale ich chromosomy mają tylko jedną chromatydę. Następnie chromosomy rozpadają się, a tuż przed kolejną mitozą następuje replikacja DNA. Chromosomy w komórce stają się dwu-chromatydowe i podział komórek rozpoczyna się od nowa. Podczas procesu mitozy liczba chromosomów nie zmniejsza się, w przeciwieństwie do mejozy, podczas której z komórek diploidalnych tworzą się haploidalne gamety.

Mitoza składa się z czterech faz. Pierwsza faza to profaza: chromosomy tworzą się z chromatyny, która składa się z DNA i białek. Centrosom ulega podziałowi i przemieszcza się w kierunku przeciwległych biegunów komórki. W metafazie otoczka jądrowa zanika. Tworzy się wrzeciono podziałowe, a chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej. W anafazie chromatydy rozdzielają się. Powstałe w ten sposób chromosomy z jedną chromatydą przesuwają się w kierunku przeciwległych biegunów komórki. W telofazie dwie komórki dzielą się i powstaje otoczka jądrowa. Następnie chromosomy rozpadają się. Oznacza to, że w czasie mitozy z jednej komórki diploidalnej powstają dwie, również diploidalne komórki.

Niektóre komórki w naszym ciele, takie jak komórki nerwowe, nie ulegają podziałowi. Natomiast inne nasze komórki są w stanie dzielić się przez całe nasze życie.

Cykl komórkowy jest precyzyjnie uregulowanym procesem. Jakiekolwiek zaburzenia tego procesu mogą prowadzić do niekontrolowanego wzrostu komórek i powstawania guzów rakowych.

Powiązane treści

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w wyniku redukcji.

Organizacja materiału genetycznego

W jądrze naszych komórek, którego przekrój kilka tysięcznych milimetra, znajduje się około 2 metrów wielokrotnie skręconego DNA.

Rozwój embrionalny

Animacja prezentuje rozwój ludzkiego embrionu i płodu.

Cykl rozwojowy mchów i paprotników

Animacja porównuje cykl rozwojowy mchów i paprotników, pomaga zrozumieć cykl rozwojowy innych roślin.

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Added to your cart.