Miasto Ur (3 tysiąclecie p.n.e.)

Miasto Ur (3 tysiąclecie p.n.e.)

Starożytne miasto leżące nad brzegiem rzeki Eufrates było ważnym ośrodkiem Sumerów.

Historia

Etykiety

Sumerians, Ur, Eufrates, Mezopotamia, państwo-miasto, Abraham, Loftus, architektura, budynek, struktura, miejsce zamieszkania, mieszkanie, transport, sanktuarium, kościół, religia, ziggurat, Ziggurat, III tysiąclecie p.n.e., mur obronny, starożytność, historia

Powiązane treści

Pytania

 • Która postać biblijna pochodzi (według Biblii) z tego miasta?
 • Nad brzegiem której rzeki leżało\nstarożytne miasto Ur?
 • Które miasto według mitologii, było domem Gilgamesza?
 • Który z ludów NIE zamieszkiwał terenów starożytnej Mezopotamii?
 • Jak nazywały się dwie najważniejsze rzeki starożytnej Mezopotamii?
 • Na terenie którego dzisiejszego państwa leżą ruiny starożytnego miasta Ur?
 • Które z miast NIE było miastem starożytnej Mezopotamii?
 • Któremu bogu poświęcono kompleks świątynny miasta Ur?
 • Który z rodzajów pisma rozpowszechnił się na terenie starożytnej Mezopotamii?
 • Co znaczy określenie ˝Mezopotamia˝?
 • Co znaczy ziggurat?
 • Czy to prawda, że mieszkańcy storożytnej Mezopotamii używali cegły wykonanej z wypalanej gliny?
 • Czy to prawda, że wieże świątynne wakorzystywano wyłącznie do celów sakralnych?
 • Który budynek był centralnym budynkiem kompleksu świątynnego starożytnej Mezopotamii?
 • Jaki rodzaj rolnictwa uprawiali Sumerowie?
 • Do którego określenia pasuje poniższy opis?\nOrganizacja kierująca życiem ludności na określonym terenie.
 • Do którego pojęcia pasuje poniższy opis?\nBardzo rozbudowane państwo, które jednoczy pod swymi rządami wiele krajów i narodów.
 • Kto NIE uczestniczył w działalności świątyń?
 • Kto odpowiadał za powstanie i utrzymanie systemu kanałów w starożytnej Mezopotamii?
 • Czy to prawda, że początkowo w piśmie klinowym znaki oznaczały całe słowa, a później sylaby?
 • Które przedmioty są najważniejszymi nośnikami pisma klinowego?
 • Który wynalazek NIE może być wiązany z Mezopotamią?
 • Jaki system liczbowy używano w starożytnej Mezopotamii?
 • Kto był najsławniejszym królem starożytnego Babilonu?
 • W którym wieku panował Hammurabi?
 • Kto tworzył najstarsze miasta-państwa?
 • Jaką naukową rolę pełnił ziggurat?
 • Czy to prawda, że w starożytnej Mezopotamii używano kolorowych mozaik do dekorowania ścian?
 • Na czym był zapisany Kodeks Prawa Hammurabiego składający się z 282 paragrafów?
 • Który spośród cudów starożytnego świata jest związany z imieniem królowej Semiramidy?
 • Czego NIE było w starożytnym mieście Ur?

Sceny

Miasto Ur

Budowla

Spacer

Kompleks
świątynny

Domy
mieszkalne

Animacja

Narracja

Miasto Ur było ważnym ośrodkiem sumeryjskim na terenie starożytnej Mezopotamii. Prastara osada, była korzystnie położona na południu Międzyrzecza nad brzegiem Eufrates, niedaleko od ujścia rzeki do Zatoki Perskiej.

Podobnie do innych sumeryjskich miast-państw już w IV wieku p.n.e. miasto stało się znaczną potęgą. Ze względu na bliskość rzeki i morza odgrywało również istotną rolę handlową. Wybudowanie bezpiecznego portu oraz przecinającego miasto Ur kanału wspomagało rozwój transportu i komunikacji. Port w dużej mierze przyczynił się do gospodarczego rozwoju miasta i do tego, że stało się ono kwitnącym ośrodkiem handlowym.

Struktura miasta, które według Biblii było miejscem urodzenia Abrahama, odzwierciedlała cechy prastarych osad i pierwszych wielkich miast. W obrębie zapewniającego bezpieczeństwo muru miasta dobrze wyodrębniał się kompleks świątynny i dzielnica mieszkalna.

Na skutek dynamicznie rozwijającego się budownictwa, otoczony własnym systemem murów kompleks świątynny, nabrał szalenie efektownego wyglądu. Znajdowały się tam świątynie wybudowane dla sumeryjskiego boga księżyca i jego małżonki, jak również pałace władców, kapłanów i kapłanek.

Spośród budynków stojących na tym terenie zarówno rozmiarami jak i ważnością wyróżniała się wieża świątynna, jedna z pierwszych prawdziwych ziggurat, która składała się z trzech kondygnacji. Centralne usytuowanie kompleksu świątynnego i jego odizolowanie oraz konstrukcja wież świątynnych dokładnie symbolizowały hierarchię, która charakteryzowała społeczeństwo Mezopotamii.

Ustawienie domów mieszkalnych odzwierciedla pierwszą, nieregularną, gęsto zabudowaną strukturę miast. Jedno lub dwupiętrowe domy były najczęściej budowane z cegły, od zewnątrz pokrywane były iłem.

Ze względu na klimatyczne warunki posiadały one płaskie dachy, które służyły mieszkańcom jako magazyny.

Mieszkańcy opuścili miasto w IV wieku p.n.e.. Prace wykopaliskowe miasta rozpoczęto stosunkowo późno, bo w XX wieku. Pierwszym archeologiem, który prowadził wykopaliska na tym terenie był William Kennett Loftus, dlatego traktujemy go jako odkrywcę miasta.

Powiązane treści

Ziggurat (Ur, 3 tysiąclecie p.n.e.)

Zigguraty były to charakterystyczne wieże świątynne w starożytnej Mezopotamii, wznoszone w środkowej części miasta.

Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Starożytne miasto Babilon położone było w Mezopotamii, nad brzegami Eufratu.

Wynalazki Mezopotamii (III tysiąclecie p.n.e.)

Wspaniałe w swojej prostocie starożytne wynalazki mezopotamskie używane są do dzisiaj.

Kodeks Hammurabiego

Zbiór praw spisany za panowania króla Hammurabiego, zawierający 282 paragrafy wyryte na steli bazaltowej, jest symbolem cywilizacji Mezopotamii.

Legendarne starożytne imperia

W ciągu tysiącleci naszej historii powstało wiele legendarnych imperiów (które później zostały zniszczone).

Od epoki kamienia do epoki żelaza

Scena ta pokazuje nam, jak zmieniała się siekiera, starożytne narzędzie użytkowe, w kolejnych epokach archeologicznych.

Osada neolityczna

Pierwsze stałe osady zostały założone przez osiedlające się wspólnoty ludzkie, w wyniku rewolucji neolitycznej.

Teotihuacan (IV wiek)

To miasto, majestatyczne nawet jako ruina, było największym i najludniejszym miastem Ameryki okresu prekolumbijskiego.

Dom mieszkalny w starożytnym Egipcie

Przeciętny budynek mieszkalny w starożytnym Egipcie to zespół regularnie rozmieszczonych, typowych pomieszczeń.

Spichlerz z Doliny Indusu (Harappa, III wiek p.n.e.))

Hindusi, już w czasach starożytnych, budowali ogromne magazyny zboża, wykorzystujące naturalną wentylację.

Charakterystyczne budynki mieszkalne

Każda epoka i każda kultura posiada charakterystyczne dla niej budynki mieszkalne.

Dom mieszkalny w starożytnej Grecji

Przeciętne starożytne domy greckie to rozmieszczone na planie prostokąta dwupiętrowe budynki, o układzie geometrycznym.

Stonehenge (Wielka Brytania, epoka brązu)

Znajdująca się w Anglii, najsłynniejsza megalityczna budowla z epoki brązu do dzisiaj kryje dla badaczy wiele tajemnic.

Tenochtitlan (XV wiek)

Wspaniałość legendarnej stolicy rozwiniętej cywilizacji Imperium Azteków wprowadzała w zachwyt nawet hiszpańskich konkwistadorów.

Added to your cart.