Metropolia

Metropolia

Miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 1 milion, nazywamy metropoliami.

Geografia

Etykiety

metropolia, osada, Funkcje, populacja, problemy społeczne, służby socjalne, struktura, Struktura osadnicza, obszar zlewni, aglomeracja, miejsce zamieszkania, globalne miasta, geografia, społeczeństwo, Geografia

Powiązane treści

Sceny

Metropolia

Miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 1 milion, nazywamy metropoliami. Metropolia to słowo greckiego pochodzenia oznaczające miasto macierzyste: w starożytności greccy koloniści tak nazywali założone przez siebie miasta. Obecnie oznacza po prostu duże miasto, które stanowi centrum polityczne, administracyjne, gospodarcze, przemysłowe, finansowe, handlowe, transportowe, naukowe i kulturalne większego obszaru, mające międzynarodowe znaczenie. Zasięg wpływów takiego miasta zależy od sytuacji międzynarodowej kraju. Metropolię charakteryzuje również to, że ze względu na wykorzystanie przestrzeni rozrasta się także wzwyż. Panoramę metropolii nieodłącznie tworzą wielopiętrowe budynki, wieżowce i drapacze chmur.

Funkcje

 • dzielnica biznesowa (downtown) - banki, giełdy, firmy ubezpieczeniowe, centralne siedziby firm handlowych, transportowych, telekomunikacyjnych
 • dzielnica publiczno-administracyjna - instytucje pełniące funkcje polityczne i administracyjne, rozległe place, pomniki, pałace
 • dzielnica uniwersytecka, muzeów, instytucji badawczo-naukowych
 • dzielnica handlowa - domy towarowe, galerie handlowe, drobny przemysł (odzież, artykuły luksusowe, salony, usługi)
 • budynek sakralny
 • park
 • instytucje kulturalne - teatry, sale koncertowe, kina, obiekty rozrywkowe
 • opieka zdrowotna
 • dworzec autobusowy
 • dworzec kolejowy
 • luksusowe dzielnice mieszkaniowe
 • dzielnice mieszkaniowe klasy średniej
 • dzielnice mieszkaniowe klasy niższej
 • slumsy - dzielnice o dużym zagęszczeniu ludności, zły stan budynków, nieodpowiednie warunki sanitarne
 • obiekty sportowe - stadiony, hale sportowe, baseny
 • zakłady przemysłowe fabryki
 • hurtownie, magazyny
 • port
 • lotnisko
 • hipermarkety, galerie handlowe
 • aglomeracja - Miejscowości w strefie oddziaływania metropolii, często wchłonięte przez wielkie miasto. Często na ten obszar przenoszona jest część funkcji metropolitalnych. Miejsce zamieszkania ludności dojeżdżającej do pracy w wielkim mieście.

W metropoliach skupiają się zwykle funkcje zarządzania wyższego rzędu, na przykład polityczne, ekonomiczne i kulturalne. Oznacza to, że metropolie kierują administracją, polityką, gospodarką i kulturą większego obszaru.
Inne funkcje związane są z wielkością miasta, może to być więc przykładowo produkcja przemysłowa, działalność usługowa czy transportowa. Wszystkie metropolie są natomiast prężnymi centrami handlowymi. Zaopatrzenie milionowej liczby mieszkańców to poważne zadanie na co dzień, ale - dzięki większemu asortymentowi towarów - siła przyciągania handlu oddziałowuje na całe regiony. Metropolie spełniają też rolę węzłów komunikacyjnych. Dynamicznie rozwija się także ich funkcja turystyczna. Edukacja ma szeroki zakres, odbywa się na różnych poziomach kształcenia i w różnych dziedzinach edukacji. Opieka zdrowotna też ma większy zakres. Każda spośród funkcji metropolii posiada więc zawsze szerszą i bardziej wyspecjalizowaną ofertę niż pozostałe miasta. Dzięki temu zasięg stref oddziaływania metropolii może przekraczać nawet granice państw.

Inne typy jednostek osadniczych

 • Metropolia
 • Miasto
 • Wieś

W mowie potocznej jednostka osadnicza rozumiana jest jako miejsce zamieszkałe. Osada to jednostka osadniczna w skład której wchodzą ludzie i stworzone przez nich obiekty, znajdujące się w konkretnym, przekształconym przez człowieka środowisku. Zapewnia więc grupie ludzi miejsce dłuższego pobytu. Odgrywa ponadto przynajmniej jeszcze jedną ważną rolę, którą może być rola gospodarcza, społeczna albo infrastrukturalna.

Jednostki osadnicze możemy podzielić według ich schematu zabudowy, spełnianej funkcji, liczebności mieszkańców lub ze względu na ich wzajemne powiązania. Według wielkości rozróżniamy (od najmniejszej jednostki) wieś, miasto, metropolię i megalopolis, czyli rozległy, policentryczny układ połączonych aglomeracji miejskich.

Struktura miasta

 • aglomeracja - Miejscowości w strefie oddziaływania metropolii, często wchłonięte przez wielkie miasto. Często na ten obszar przenoszona jest część funkcji metropolitalnych. Miejsce zamieszkania ludności dojeżdżającej do pracy w wielkim mieście.
 • główna droga
 • magistrala kolejowa

Chociaż metropolie na całym świecie są bardzo zróżnicowane, ich struktura jest na tyle podobna, że daje podstawę do uogólnień. Metropolie charakteryzuje to, że są bardzo rozległe.
Każda z nich dysponuje zajmującym mniejszy obszar centum miejskim, skupiającym najważniejsze funkcje zarządzające, oraz dobrze wyodrębnionymi dzielnicami mieszkaniowymi. Te dwa kompleksy rozdzielone są strefą przejściową, gdzie koncentrują się pozostałe, typowe dla metropolii funkcje. W przypadku większej metropolii takich centrów miejskich może być kilka. Peryferie metropolii zajmują obiekty sportowe i przemysłowe oraz lotniska. Za nimi rozciąga się obszar aglomeracji.

Obszary metropolitalne na świecie

 • Tokio
 • Delhi
 • Szanghaj
 • Dżakarta
 • Seul-Inczon
 • São Paulo
 • miasto Meksyk
 • Shenzhen
 • Nowy Jork
 • Guangzhou-Fosan
 • Kair
 • Mumbaj
 • Pekin
 • Dhaka
 • Moskwa
 • Osaka-Kobe- Kioto
 • Karaczi
 • Buenos Aires
 • Stambuł
 • Teheran
 • Bangkok
 • Kalkuta
 • Londyn
 • Lagos
 • Manila
 • Rio de Janeiro
 • Kinszasa
 • miasto Ho Chi Minh
 • Tianjin
 • Los Angeles
 • Paryż
 • Lahore
 • Bangalore
 • Chennai
 • Lima
 • Nagoja

Obecnie liczba mieszkańców aż trzydziestu metropolii na całym świecie wraz z ich aglomeracjami sięga 10 milionów. Liczba ludności niektórych z nich od wielu dekad się nie zmienia, innych znów gwałtownie rośnie. Na przykład Nowy Jork z 15 milionami mieszkańców był w latach 50. XX wieku najbardziej zaludnionym miastem, natomiast obecną liczbę jego mieszkańców (21 milionów) przekroczyło już wiele innych miast. Dehli, liczące w latach 50. XX wieku dwa miliony mieszkańców, rozrosło się obecnie do 30 milionów.

Wysoka liczba ludności i gęstość zaludnienia sprawiają, że coraz częstszym problemem staje się zatłoczenie, przeciążenie sieci komunikacyjnej, duże zanieczyszczenie środowiska, powstawanie dzielnic nędzy i wzrost przestępczości. problemy muszą zostać rozwiązane, jeśli chcemy, żeby wielkie miasta stały się przyjazne dla życia.

Narracja

Miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 1 milion, nazywamy metropoliami. Metropolia to słowo greckiego pochodzenia oznaczające miasto macierzyste: w starożytności greccy koloniści tak nazywali założone przez siebie miasta. Obecnie oznacza po prostu duże miasto, które stanowi centrum polityczne, administracyjne, gospodarcze, przemysłowe, finansowe, handlowe, transportowe, naukowe i kulturalne większego obszaru, mające międzynarodowe znaczenie. Zasięg wpływów takiego miasta zależy od sytuacji międzynarodowej kraju. Metropolię charakteryzuje również to, że ze względu na wykorzystanie przestrzeni rozrasta się także wzwyż. Panoramę metropolii nieodłącznie tworzą wielopiętrowe budynki, wieżowce i drapacze chmur.

W mowie potocznej jednostka osadnicza rozumiana jest jako miejsce zamieszkałe. Osada to jednostka osadniczna w skład której wchodzą ludzie i stworzone przez nich obiekty, znajdujące się w konkretnym, przekształconym przez człowieka środowisku. Zapewnia więc grupie ludzi miejsce dłuższego pobytu. Odgrywa ponadto przynajmniej jeszcze jedną ważną rolę, którą może być rola gospodarcza, społeczna albo infrastrukturalna.

Jednostki osadnicze możemy podzielić według ich schematu zabudowy, spełnianej funkcji, liczebności mieszkańców lub ze względu na ich wzajemne powiązania. Według wielkości rozróżniamy (od najmniejszej jednostki) wieś, miasto, metropolię i megalopolis, czyli rozległy, policentryczny układ połączonych aglomeracji miejskich.

W metropoliach skupiają się zwykle funkcje zarządzania wyższego rzędu, na przykład polityczne, ekonomiczne i kulturalne. Oznacza to, że metropolie kierują administracją, polityką, gospodarką i kulturą większego obszaru.
Inne funkcje związane są z wielkością miasta, może to być więc przykładowo produkcja przemysłowa, działalność usługowa czy transportowa. Wszystkie metropolie są natomiast prężnymi centrami handlowymi. Zaopatrzenie milionowej liczby mieszkańców to poważne zadanie na co dzień, ale - dzięki większemu asortymentowi towarów - siła przyciągania handlu oddziałowuje na całe regiony. Metropolie spełniają też rolę węzłów komunikacyjnych. Dynamicznie rozwija się także ich funkcja turystyczna. Edukacja ma szeroki zakres, odbywa się na różnych poziomach kształcenia i w różnych dziedzinach edukacji. Opieka zdrowotna też ma większy zakres. Każda spośród funkcji metropolii posiada więc zawsze szerszą i bardziej wyspecjalizowaną ofertę niż pozostałe miasta. Dzięki temu zasięg stref oddziaływania metropolii może przekraczać nawet granice państw.

Chociaż metropolie na całym świecie są bardzo zróżnicowane, ich struktura jest na tyle podobna, że daje podstawę do uogólnień. Metropolie charakteryzuje to, że są bardzo rozległe.
Każda z nich dysponuje zajmującym mniejszy obszar centum miejskim, skupiającym najważniejsze funkcje zarządzające, oraz dobrze wyodrębnionymi dzielnicami mieszkaniowymi. Te dwa kompleksy rozdzielone są strefą przejściową, gdzie koncentrują się pozostałe, typowe dla metropolii funkcje. W przypadku większej metropolii takich centrów miejskich może być kilka. Peryferie metropolii zajmują obiekty sportowe i przemysłowe oraz lotniska. Za nimi rozciąga się obszar aglomeracji.

Obecnie liczba mieszkańców aż trzydziestu metropolii na całym świecie wraz z ich aglomeracjami sięga 10 milionów. Liczba ludności niektórych z nich od wielu dekad się nie zmienia, innych znów gwałtownie rośnie. Na przykład Nowy Jork z 15 milionami mieszkańców był w latach 50. XX wieku najbardziej zaludnionym miastem, natomiast obecną liczbę jego mieszkańców (21 milionów) przekroczyło już wiele innych miast. Dehli, liczące w latach 50. XX wieku dwa miliony mieszkańców, rozrosło się obecnie do 30 milionów.

Wysoka liczba ludności i gęstość zaludnienia sprawiają, że coraz częstszym problemem staje się zatłoczenie, przeciążenie sieci komunikacyjnej, duże zanieczyszczenie środowiska, powstawanie dzielnic nędzy i wzrost przestępczości. problemy muszą zostać rozwiązane, jeśli chcemy, żeby wielkie miasta stały się przyjazne dla życia.

Powiązane treści

Miasta świata

Animacja jest zestawieniem, pomagającym poprzez zabawę, w zapamiętaniu położenia głównych miast na Ziemi i związanych z nimi ważnych informacji.

Państwa Afryki

Dzięki animacji możemy poznać kraj, stolice i flagi państw Afryki.

Państwa Ameryki

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Państwa Azji

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Państwa Europy

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Miasto

Miasto to jednostka osadnicza pełniąca centralne funkcje.

Wieś

Wieś to pierwsza, założona przez człowieka jednostka osadnicza.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystne oddziaływanie społeczeństwa na środowisko.

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to aglomeracje, przemysł i rolnictwo.

Metro

Najszybszy szynowy środek transportu miejskiego.

Naziemne pojazdy komunikacji publicznej napędzane energią elektryczną

Tramwaje i trolejbusy coraz częściej wykorzystywane są w dużych miastach ze względu na to, że są one przyjazne środowisku.

Nowoczesny budynek biurowy

Przy projektowaniu nowoczesnych biurowców ważnym aspektem jest oszczędność energii i użytkowanie przyjazne dla środowiska.

Wieżowce (Drapacze chmur)

Budynki wspinające się ku niebu są również wiecznymi pamiątkami tysiącletniej historii i rozwoju technicznego ludzkości.

Added to your cart.