Metan (CH₄)

Pierwszy człon z szeregu homologicznego alkanów.

Powiązane treści

Pirydyna (C₅H₅N)

Organiczny związek heterocykliczny z grupy azyn, który jest bezbarwną cieczą o...

Puryna (C₅H₄N₄)

Puryna jest heterocyklicznym związkiem organicznym z zawartością azotu. Jest podstawą...

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Składnik budulcowy ścian komórek i włókien roślinnych.

Izopren (2-metylobuta-1,3-dien) (C₅H₈)

Poprzez jego polimeryzację można otrzymać ważny przemysłowy związek chemiczny jakim jest...

Cysteina

Należy do grupy aminokwasów siarkowych. Jest jednym z dwudziestu aminokwasów białkowych.

Klatrat metanu

Klatrat metanu (wodzian metanu) to biała, stała substancja, która powstaje w niskich...

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza to podstawowa jednostka strukturalna celulozy.

2,2-dimetylopropan (C₅H₁₂)

Bezbarwny związek chemiczny w gazowym stanie skupienia, który standardowo wykorzystywany...

Added to your cart.