Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w wyniku redukcji.

Biologia

Etykiety

Mejoza, podział komórek, diploidalne, chromosom, reductional, haploidalna, komórce diploidalnej, haploidalne plemnik, haploidalne jaja, nawożenie, Podział zmniejszenie o połowę, gameta, plemnik, jajko, zygota, DNA, cytologia, biologia

Powiązane treści

Sceny

Cykl życiowy zwierząt

Proces mejozy

Narracja

Podczas cyklu życiowego zwierząt i ludzi, z diploidalnych komórek somatycznych tworzą się haploidalne gamety. Diploidalna komórka macierzysta zawiera dwie kopie każdego chromosomu, jeden pochodzi od matki, drugi od ojca.
Powstałe potomne komórki haploidalne zawierają po jednej kopii każdego chromosomu, czyli posiadają połowę chromosomów komórki macierzystej.
Podczas zapłodnienia materiał genetyczny matki i ojca miesza się: haploidalne gamety łączą się tworząc diploidalną zygotę. Komórki somatyczne potomstwa są wytwarzane z zygoty przez szereg mitoz, czyli w procesie rozmnażania komórek. Mejoza, czyli proces podziału redukcyjnego komórek, odgrywa kluczową rolę w reprodukcji seksualnej.

Mejoza dzieli się na dwa główne etapy, każdy z nich składa się z profazy, metafazy, anafazy i telofazy.
Podczas profazy pierwszego etapu wytwarzają się chromosomy utworzone z chromatyny, składającej się z DNA i białek. Ponieważ proces mejozy jest poprzedzony syntezą (podwojeniem) DNA, dlatego chromosomy tworzą biwalenty zawierające dwie chromatydy o identycznej zawartości DNA. Komórka to diploid, zawierający matczyne i ojcowskie zestawy chromosomów, w animacji zaznaczonych na czerwono i niebiesko. Następnie centrosom dzieli się na dwie części i wędruje w kierunku biegunów.

W metafazie otoczka jądrowa zanika, a powstaje wrzeciono podziałowe. Chromosomy ustawiają się równikowo, a następnie zachodzi proces krzyżowania się, czyli przypadkowej wymiany materiału genetycznego między chromosomami homologicznymi. Wpływa to w znacznym stopniu na genetyczną różnorodność powstałych komórek.

W anafazie chromosomy przemieszczają się do przeciwległych biegunów, a następnie w telofazie dwie komórki rozdzielają się i powstaje otoczka jądrowa.

Oznacza to, że pod koniec pierwszego etapu mejozy liczba chromosomów dzieli się po połowie, tzn. z diploidalnej komórki macierzystej powstają dwie haploidalne komórki potomne, których chromosomy są biwalentami.

Drugim etapem procesu jest podział komórek.
W profazie centrosom dzieli się na dwie części i wędruje w kierunku biegunów.

W metafazie otoczka jądrowa zanika, i powstaje wrzeciono podziałowe. Chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki.

W anafazie chromosomy dzielą się na chromatydy. W ten sposób powstają chromosomy z pojedynczymi chromatydami, które rozchodzą się do przeciwległych biegunów komórki.

Następnie w telofazie dwie komórki dzielą się, powstaje otoczka jądrowa. Oznacza to, że podczas mejozy z jednej komórki diploidalnej powstają cztery komórki haploidalne.

Powiązane treści

Wirusy

Zbudowane są z białka i DNA lub RNA. Wykorzystują one zakażone komórki do namnażania wirusów.

Chlorofil

Zielony barwnik roślin, niezbędny w procesie wychwytywania kwantów światła, a więc w...

Koenzym A

Koenzym będący przenośnikiem grup acylowych w reakcjach enzymowych.

Edycja genomu

Edycja genomu to rodzaj inżynierii genetycznej, która wprowadza zmiany w genomie żywego...

Bakterie (ziarenkowce, pałeczkowce, śrubowce)

Bakterie można grupować także na podstawie ich kształtu.

ADP, ATP

ATP jest najważniejszą molekularną jednostką, dostarczającą komórkom energię.

Mitoza

Mitoza to proces podziału komórki macierzystej na dwie komórki, gdzie liczba chromosomów...

Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Komórki prokariotyczne i eukariotyczne to dwa podstawowe typy komórek występujące w...

Added to your cart.