Mejoza

Mejoza

Komórki rozrodcze są haploidami, które powstają z diploidów na drodze mejozy, czyli w wyniku redukcji.

Biologia

Etykiety

Mejoza, podział komórek, diploidalne, chromosom, reductional, haploidalna, komórce diploidalnej, haploidalne plemnik, haploidalne jaja, nawożenie, gameta, plemnik, jajko, zygota, DNA, cytologia, biologia

Powiązane treści

Sceny

Cykl życiowy zwierząt

Proces mejozy

Animacja

Narracja

Podczas cyklu życiowego zwierząt i ludzi, z diploidalnych komórek somatycznych tworzą się haploidalne gamety. Diploidalna komórka macierzysta zawiera dwie kopie każdego chromosomu, jeden pochodzi od matki, drugi od ojca.
Powstałe potomne komórki haploidalne zawierają po jednej kopii każdego chromosomu, czyli posiadają połowę chromosomów komórki macierzystej.
Podczas zapłodnienia materiał genetyczny matki i ojca miesza się: haploidalne gamety łączą się tworząc diploidalną zygotę. Komórki somatyczne potomstwa są wytwarzane z zygoty przez szereg mitoz, czyli w procesie rozmnażania komórek. Mejoza, czyli proces podziału redukcyjnego komórek, odgrywa kluczową rolę w reprodukcji seksualnej.

Mejoza dzieli się na dwa główne etapy, każdy z nich składa się z profazy, metafazy, anafazy i telofazy.
Podczas profazy pierwszego etapu wytwarzają się chromosomy utworzone z chromatyny, składającej się z DNA i białek. Ponieważ proces mejozy jest poprzedzony syntezą (podwojeniem) DNA, dlatego chromosomy tworzą biwalenty zawierające dwie chromatydy o identycznej zawartości DNA. Komórka to diploid, zawierający matczyne i ojcowskie zestawy chromosomów, w animacji zaznaczonych na czerwono i niebiesko. Następnie centrosom dzieli się na dwie części i wędruje w kierunku biegunów.

W metafazie otoczka jądrowa zanika, a powstaje wrzeciono podziałowe. Chromosomy ustawiają się równikowo, a następnie zachodzi proces krzyżowania się, czyli przypadkowej wymiany materiału genetycznego między chromosomami homologicznymi. Wpływa to w znacznym stopniu na genetyczną różnorodność powstałych komórek.

W anafazie chromosomy przemieszczają się do przeciwległych biegunów, a następnie w telofazie dwie komórki rozdzielają się i powstaje otoczka jądrowa.

Oznacza to, że pod koniec pierwszego etapu mejozy liczba chromosomów dzieli się po połowie, tzn. z diploidalnej komórki macierzystej powstają dwie haploidalne komórki potomne, których chromosomy są biwalentami.

Drugim etapem procesu jest podział komórek.
W profazie centrosom dzieli się na dwie części i wędruje w kierunku biegunów.

W metafazie otoczka jądrowa zanika, i powstaje wrzeciono podziałowe. Chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki.

W anafazie chromosomy dzielą się na chromatydy. W ten sposób powstają chromosomy z pojedynczymi chromatydami, które rozchodzą się do przeciwległych biegunów komórki.

Następnie w telofazie dwie komórki dzielą się, powstaje otoczka jądrowa. Oznacza to, że podczas mejozy z jednej komórki diploidalnej powstają cztery komórki haploidalne.

Powiązane treści

Komórka zwierzęca, roślinna, organellum

W komórkach eukariontów znajdują się liczne organella.

Komórki rozrodcze

W procesie połączenia się komórek rozrodczych powstaje zygota, pierwsza komórka potomnego organizmu.

Mitoza

Mitoza to proces podziału komórki macierzystej na dwie komórki, gdzie liczba chromosomów pozostaje niezmieniona.

Organizacja materiału genetycznego

W jądrze naszych komórek, którego przekrój kilka tysięcznych milimetra, znajduje się około 2 metrów wielokrotnie skręconego DNA.

Cykl rozwojowy mchów i paprotników

Animacja porównuje cykl rozwojowy mchów i paprotników, pomaga zrozumieć cykl rozwojowy innych roślin.

Pełzak odmieniec

Słodkowodny pospolity heterotrof jednokomórkowy, którego kształt stale się zmienia.

Rozwój embrionalny

Animacja prezentuje rozwój ludzkiego embrionu i płodu.

Porównanie form przeobrażenia

Ametabolia, hemimetabolia i holometabolia są częstymi formami cyklu rozwojowego owadów.

Added to your cart.