Kwas węglowy (H₂CO₃)

Kwas węglowy (H₂CO₃)

Bezbarwny i bezwonny kwas tlenowy powstający w reakcji dwutlenku z wodą.

Chemia

Etykiety

kwas węglowy, woda sodowa, słaby kwas, Kwas diprotic, dwutlenek węgla, woda, węglany, wodorowęglany, gazowany, woda mineralna, nietrwały, kwaśny, bańka, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Kwas węglowy (H₂CO₃)

Ogólne informacje

Masa molowa: 62,03 g/mol

Gęstość: 1,0000 g/cm³

Właściwości

Istnieje praktycznie wyłącznie w postaci roztworu wodnego.
Jest słabym, bezbarwnym i bezwonnym kwasem. W otwartym naczyniu pod wpływem długotrwałego stania lub temperatury z kwasu węglowego wytrąca się dwutlenek węgla i woda (dysocjacja). Solami kwasu węglowego są węglany, a solami kwaśnymi wodorowęglany.

Występowanie, otrzymywanie

W naturze kwas węglowy powstaje na skutek rozpuszczenia w wodzie dwutlenku węgla, obecnego w atmosferze, co ma ogromne znaczenie w procesie wietrzenia skał i powstawania gleby uprawnej. Sole kwasu węglowego są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie, najczęściej występują jako wapień i dolomit. Kwas węglowy można otrzymać rozpuszczając w wodzie dwutlenek węgla.

Zastosowanie

Wykorzystywany jest do produkcji gazowanych wód mineralnych i napojów orzeźwiających.

Wypełniona płaszczyzna

Animacja

Powiązane treści

Anion węglanowy (CO₃²⁻)

Jon o ładunku ujemnym, otrzymywany przez redukcję kwasu węglowego.

Węglan wapnia (CaCO₃)

Węglan wapnia jest związkiem szeroko rozpowszechnionym, posiada wielostronne zastosowanie.

Dwutlenek węgla (CO₂) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości większej od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Dwutlenek węgla (CO₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz o większej gęstości od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie oddychania jest oddawany do atmosfery.

Tlenek węgla (CO) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych wadliwym stanem urządzeń...

Tlenek węgla CO) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych złym stanem urządzeń...

Woda (H₂O)

Bardzo trwały związek chemiczny wodoru i tlenu, niezbędny do życia. W przyrodzie występuje we wszystkich trzech stanach skupienia.

Kwas azotowy (HNO₃)

Jest jednym z kwasów tlenowych, bezbarwną cieczą o ostrym zapachu i silnie oksydujących właściwościach.

Obszary krasowe (poziom średni)

Na obszarach krasowych powstają różne formy krasowe, jak np. doliny czy stalagmity.

Kwas azotawy (HNO₂)

Jest jednym z kwasów tlenowych. Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu i średnio oksydujących właściwościach, występuje tylko w rozcieńczonych roztworach wodnych.

Added to your cart.