Kości kończyn dolnych

Kości kończyn dolnych

Układ kostny kończyn dolnych składa się z obręczy miednicznej i z kości części wolnej kończyny dolnej.

Biologia

Etykiety

kości kończyn, szkieletu kończyn, kończyna, szkielet, kość udowa, rzepka, piszczel, kość strzałkowa, kości stóp, miednica, obręczy biodrowej, kość krzyżowa, zagłębie, Kości śródstopia, Kości stępu, paliczki, Kość miednicy, pubis, ischium, przegub, stowarzyszenie, szpik kostny, człowiek, anatomia, biologia

Powiązane treści

Kości kończyn górnych

Kości kończyn górnych tworzą szkielet kończyn górnych oraz obręcze barkowe.

Staw kolanowy

Staw kolanowy składa się z kości udowej, kości piszczelowej i rzepki kolanowej.

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Szkielet człowieka

Twarda konstrukcja wewnętrzna, do której przyczepione są mięśnie.

Boisko do piłki nożnej

Piłka nożna swoją popularność zawdzięcza minimalnemu zapotrzebowaniu sprzętu sportowego i stosunkowo prostym zasadom gry.

Budowa kości

Niniejsza wizualizacja przedstawia budowę i funkcjonowanie kości.

Budowa mięśni

Animacja zaprezentuje delikatną strukturę mięśni i mechanizm ich działania na poziomie molekularnym.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest biegnącą w kanale kręgowym kręgosłupa częścią ośrodkowego układu nerwowego, z którego odchodzą nerwy rdzeniowe.

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty kresomózgowie.

Czaszka i kręgosłup

Mózgowie i rdzeń kręgowy, dwie główne części ośrodkowego układu nerwowego, chronione są przez kości czaszki i kręgosłup.

Mięśnie ramienia

Ruch kończyn odbywa się dzięki antagonistycznie działającym mięśniom zginającym i prostującym.

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Płaskostopie

Obniżenie sklepienia stopy prowadzi do wielu problemów zdrowotnych.

Problemy z kręgosłupem

Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa, które jest spowodowane przesunięciem kręgów.

Rodzaje stawów człowieka

Jednym z kryteriów podziału stawów człowieka jest iczba osi, wzdłuż których wykonywany jest ruch.

Ruchy głowy

Ta animacja pokazuje działanie kręgów i głównych mięśni, które poruszają głową.

Szkielet klatki piersiowej

Szkielet kostny klatki piersiowej tworzą żebra, mostek i kręgosłup.

Tkanki mięśniowe

W naszym organizmie znajdują się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa i poprzecznie prążkowana serca.

Ucho, proces słyszenia

Nasz narząd słuchu przekształca drgania powietrza w impulsy nerwowe, które następnie są przetwarzane przez mózg.

Umięśnienie człowieka

Mięśnie szkieletowe są narządem czynnym układu ruchowego człowieka: przyczepione są do kości, którymi poruszają.

Tkanka łączna i podporowa

Należą do nich drobnowłóknista i długowłóknista tkanka podporowa, tkanki: tłuszczowa, krwiotwórcza, chrzęstna i kostna.

Odruch kolanowy (rzepkowy)

Odruch kolanowy jest reakcją na pobudzenie ścięgna rzepki. Ośrodek tego odruchu znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Added to your cart.