Konformacje molekuły etanu

Molekuła etanu może przyjąć konformer naprzeciwległy lub trwalszy naprzemianległy.

Powiązane treści

Reakcja cynku z kwasem solnym

Podczas rozpuszczania się cynku w kwasie solnym powstaje wodór gazowy.

Chlorowanie metanu (reakcja substytucji)

Reakcja substytucji podczas chlorowania metanu powoduje wymianę atomów wodoru na atomy...

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów,...

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia...

Wpływ zmiany ciśnienia na równowagę chemiczną

Badanie rozpuszczonego dwutlenku węgla w butelce z wodą gazowaną.

Mieszanie substancji, rozdzielanie składników mieszaniny 2 (obserwacja)

Rozdzielanie mieszanin, w których jedna z substancji rozpuszcza się w wodzie.

Inteligentna plastelina

Możemy doświadczyć zaskakującego "efektu" dzięki specjalnym właściwościom elastomerów.

Domowa pianka przeciwpożarowa

Możemy wytworzyć gazowy dwutlenek węgla działając kwasem octowym na wodorowęglan sodu. Dwutlenek...

Added to your cart.