Konformacje molekuły etanu

Molekuła etanu może przyjąć konformer naprzeciwległy lub trwalszy naprzemianległy.

Powiązane treści

Wpływ zmiany ciśnienia na równowagę chemiczną

Badanie rozpuszczonego dwutlenku węgla w butelce z wodą gazowaną.

4 zadanie z molekułami (Węglowodory)

Zadanie służące poznaniu węglowodorów.

Reakcja egzotermiczna

Po podgrzaniu sproszkowana siarka reaguje ze sproszkowanym cynkiem, uwalniając ciepło.

Rozżarzone serce

Wypalamy kształt serca w kawałku papieru przy pomocy tlenu powstałego podczas rozkładu roztworu...

Zanikający sok malinowy

Badamy zdolności wiązania powierzchni przez adsorbowanie soku malinowego na aktywnym węglu o...

Warunki szybkiego spalania

Ten eksperyment pokazuje, że spalanie nie nastąpi, jeśli braknie któregokolwiek z poniższych:...

Podobny rozpuszcza się w podobnym

Substancje niepolarne rozpuszczają się w niepolarnych rozpuszczalnikach, podczas gdy substancje...

How long have we used fire?

In this lesson you will learn about the history of fire and the conditions necessary for...

Added to your cart.