Komety

Komety są spektakularnymi ciałami niebieskimi krążącymi wokół Słońca.

Powiązane treści

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

Stacja kosmiczna, wybudowana przy współudziale 16 państw, zapewnia stałą obecność...

Neptun

Najdalsza od Słońca planeta Układu Słonecznego, najmniejsza planeta gazowa.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego...

Planety, rozmiary

Wokół Słońca krążą wewnętrzne planety skaliste i zewnętrzne gazowe planety olbrzymy.

Merkury

Położona najbliżej Słońca, najmniejsza planeta Układu Słonecznego.

Strefy czasowe

Ziemia została podzielona na 24 strefy czasowe, w których obowiązuje jednakowy czas strefowy.

Jowisz

Jowisz jest największą planetą Układu Słonecznego, jego masa jest dwa i pół raza większa...

Państwa Afryki

Dzięki animacji możemy poznać kraj, stolice i flagi państw Afryki.

Added to your cart.