Klasztor OO. Paulinów na Górze Jakuba (Jakab-hegy, Węgry)

Klasztor OO. Paulinów na Górze Jakuba (Jakab-hegy, Węgry)

W 1225 roku biskup miasta Pécs wybudował klasztor ojców paulinów dla pustelników żyjących na górze Mecsek.

Historia

Etykiety

Klasztor paulinów, Wzgórze Jakab, klasztor, Bishop of Pécs, Mnisi pustelnika, Mecsek, kościół, opat, budynek, mnich, pustelnik, podwórze

Powiązane treści

Pytania

 • Które słowo NIE oznacza miejsca zamieszkania średniowiecznych zakonników?
 • Który zakon został założony najwcześniej?
 • Który z zakonów jest jedynym męskim zgromadzeniem pustelniczym, założonym w średniowieczu na Węgrzech?
 • Kto założył zakon paulinów?
 • Kto stał na czele zgromadzenia zakonnego?
 • Jak nazywa się członkinie zakonu żeńskiego?
 • Zgodnie z węgierską tradycją, po której stronie klasztoru znajdował się kościół?
 • Czy to prawda, że we wszystkich węgierskich klasztorach, z wyjątkiem paulinów, kościół znajdował się w północnej części klasztoru?
 • Jak nazywano zbiór zasad, regulujących życie zakonne?
 • Jak nazywano sypialnię klasztorną?
 • Którego pomieszczenia NIE było w przeciętnym średniowiecznym klasztorze?
 • Którego pomieszczenia NIE było w przeciętnym średniowiecznym klasztorze?
 • Czy to prawda, że klasztory były zazwyczaj samowystarczalne?
 • Który zakon założył w Polsce pierwsze klasztory?
 • Członkowie którego zgromadzenia NIE są zakonnikami?
 • Kiedy powstały w Polsce pierwsze klasztory?
 • Jak nazywano okalający dziedziniec klasztoru kryty korytarz z arkadami, z którego otwierały się inne pomieszczenia?
 • W którym wieku został założony zakon paulinów?
 • Które słowo określa "pokój" zakonnika?
 • Co oznacza łaciński czasownik "claudere", od którego wywodzi się nazwa "klasztor"?
 • Czy to prawda, że średniowieczne klasztory były budowlami warownymi o charakterze obronnym?
 • Jakiej działalności NIE prowadzili średniowieczni zakonicy?
 • Jakiej działalności NIE prowadzili średniowieczni zakonicy?
 • Której z cnót NIE zawierają potrójne śluby zakonne?
 • Co to jest krużganek?
 • Kto był/jest głową Kościoła rzymsko-katolickiego?
 • Jakiego budynku NIE było na terenie średniowiecznego klasztoru?
 • Czego NIE było w pobliżu przeciętnego średniowiecznego klasztoru?
 • W jaki sposób mnichom w średniowiecznych zgromadzeniach klasztornych NIE WOLNO było uzyskiwać dochodów?
 • Czy to prawda, że w średniowieczu kobiety nie mogły wstępować do klasztoru?

Sceny

Powiązane treści

Hierarchia średniowiecznego kościoła chrześcijańskiego (XI wiek)

Animacja prezentuje hierarchię średniowiecznego zachodniego kościoła chrześcijańskiego.

Katedra gotycka (Clermont-Ferrand, XV w.)

Katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zdobiona rozetami okiennymi i przyporami, jest jednym z klejnotów francuskiego gotyku.

Katolicki kościół w Feldebrő (Węgry)

Kościół parafialny wybudowany w XI wieku, jest jednym z najbardziej znanych zabytków wczesnej architektury węgierskiej.

Opactwo benedyktyńskie w Ják (Węgry)

Romański kościół opactwa benedyńskiego z charakterystyczną bramą wejściową został wybudowany w XIII wieku w centrum wsi Ják.

Opactwo Ojców Benedyktynów w Tihany

Opactwo Ojców Benedyktynów założył w 1055 roku król Andrzej I.

Opactwo w Sankt Gallen (XI wiek)

Zespół budynków klasztornych przez wiele wieków był najważniejszym opactwem zakonu benedyktynów.

Opatctwo Benedyktynów w Melku (Austria)

Opactwo Zakonu Benedyktynów w Melku, o 900 letniej historii, jest położone nad brzegiem Dunaju.

Cella trichora (Pecz, Węgry)

Wczesnochrześcijańskie katakumby (nekropolie) w Peczu są cennymi stanowiskami archeologicznymi.

Miejsce pochówku Septichora (Pecz, IV wiek)

Wczesnochrześcijańskie nekropolie (miejsca pochówku) Peczu są cennymi stanowiskami archeologicznymi.

Added to your cart.