Kanał Sueski

Kanał Sueski to sztuczna droga wodna, łącząca Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym.

Powiązane treści

Morska platforma wiertnicza

Znajdujący się wewnątrz konstrukcji długi rurociąg wnika pod dno akwenu aż do warstw...

Wylesianie

Wycinka lasów ma negatywny wpływ na środowisko.

Ludność Ziemi w 2150 roku

Jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu liczby ludności na świecie. W ciągu kilku lat populacja...

Rodzaje układów przestrzennych wsi i siedlisk

Struktura układów przestrzennych siedlisk i wsi oraz ich zaludnienie w dużej mierze...

Wieś leśno-łanowa (łańcuchówka) (fragment)

Działki osad stawianych w dolinach, wiły się wąskim pasmem za stojącymi obok siebie domami.

Suburbanizacja

Stopniowy odpływ mieszkańców z centrum miasta w kierunku okolic.

Kopalnia odkrywkowa

W przeciwieństwie do kopalni głębinowych prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, po...

Sieci transportowe

Prezentacja głównych dróg i węzłów lądowych, wodnych i powietrznych.

Added to your cart.