Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Jon fosforanowy to jon złożony, który powstaje w wyniku oddania protonu przez kwas fosforowy.

Chemia

Etykiety

jon fosforanowy, kwaśne pozostałości jonów, anion, jon, związek jonowy, Kwas fosforowy, fosforany, Fosforan trisodowy, superfosfat, RNA, DNA, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Jon fosforanowy (PO₄³⁻)

Ogólne informacje

Masa molowa: 94,9 g/mol

Kształt cząsteczki: tetraedr

Kąt między wiązaniami: 109,5o

Właściwości

Jon fosforanowy jest jonem poliatomowym, który ma zawsze ładunek 3-. Atomy połączone są wiązaniami kowalencyjnymi. Wiązania pi w jonie ulegają delokalizacji. Z jonami metali i jonami amonu tworzy sole. W wodzie dobrze rozpuszczają się tylko fosforan amonu i fosforany metali alkalicznych.

Występowanie, otrzymywanie

Jon fosforanowy powstaje w wyniku oddania trzech protonów przez kwas fosforowy. Fosforany występują w glebie uprawnej i w skałach.

Zastosowanie

Nawozy sztuczne o zawartości fosforanów to dla roślin ważne substancje odżywcze. Produkcja nawozu fosforowego o nazwie superfosfat polega na utworzeniu rozpuszczalnego związku z difosforanu trójwapniowegi i kwasu siarkowego, a następnie dodaniu sproszkowanego gipsu. Fosforan sodu wykorzystywany jest do zmiękczania wody.

Wypełniona płaszczyzna

Animacja

Powiązane treści

Fosfor czerwony

Fosfor czerwony jest alotropową odmianą fosforu.

Kwas fosforowy (H₃PO₄)

Kwas fosforowy jest stosowany w przemyśle spożywczym jako dodatek do napojów gazowanych, a w gospodarstwach domowych do odkamieniania armatury i usuwania rdzy.

2-dezoksy-beta-D-ryboza (C₅H₁₀O4)

Komponent DNA, który zawiera o jedną grupę hydroksylową mniej niż β-D-ryboza.

Pięciotlenek difosforu (P₂O₅)

Związek mający postać białej lotnej substancji, powstający w wyniku spalania fosforu przy dostępie powietrza.

ADP, ATP

ATP jest najważniejszą molekularną jednostką, dostarczającą komórkom energię.

Beta-D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbarwna substancja krystaliczna, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

DNA

Nośnik informacji genetycznej w komórkach.

Koenzym A

Koenzym będący przenośnikiem grup acylowych w reakcjach enzymowych.

NAD,NADP,NADPH

NADPH to koenzym ważny w procesach przemiany materii jako nośnik H, NAD występuje jako reduktor, a NADP głównie jako utleniacz.

Obieg fosforu w przyrodzie

Fosfor jest ważnym dla organizmów żywych mikroelementem będącym w ciągłej cyrkulacji na Ziemi.

RNA

Kwasy nukleinowe zbudowane z kwasu fosforowego, rybozy oraz zasad (cytozyny, uracylu, adeniny i guaniny).

Trichlorek fosforu PCl₃)

Bezbarwna, przezroczysta ciecz, dymiąca w wilgotnym powietrzu.

Jon nadmanganianowy (MNO₄⁻)

Nadmanganian potasu jest używany jako środek dezynfekujący.

Added to your cart.